Нашите специалисти

Доц. Д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м.

Доц. Д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м.

Акушерство и гинекология

Средно образование – 114 Английска езикова гимназия, гр.София през 1976 година.Висше медицинско образование – Медицинска академия, гр.София през 1982 година.01.01.1988г.-придобита специалност по акушерство и гинекология.1996г. -присъждане на научна степен “Доктор”, след защитена дисертация на тема: “Доплерово изследване на феталната и утеро-плацентарната циркулация при нормална и патологична бременност”.Член на различни научни дружества.През 1996 г. е избрана

Научете повече
Д-р Кристиян Комитов лекар – специализант

Д-р Кристиян Комитов лекар – специализант

Ортопедия и травматология

Завършил висше образование – Медицински университет София през 2018 г. Специализант в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София” от февруари 2018 г

Научете повече
Доц. д-р Стоян Сопотенски д.м. – специалист  обща и гръдна хирургия, спешна медицина.

Доц. д-р Стоян Сопотенски д.м. – специалист обща и гръдна хирургия, спешна медицина.

Обща и съдова хирургия

Завършва Медицинска Академия през 1989 г. Работи по разпределение 2 години в болницата в гр. Бобов дол и 4-та работническа болница в гр. Искър. През 1992 г. постъпва на работа в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Между 2007 г. и 2017 г. оглавява Спешното отделение на болницата. През ноември 2012 г. става и зам.-директор по лечебната

Научете повече
Д-р Емилиян Емилов

Д-р Емилиян Емилов

Вътрешни болести

Завършва медицина през 2015 г. в МУ в гр. Букурещ – Румъния . От октомври 2015 г. до декември 2016 г. е част от екипа на Спешно приемно отделение в MБАЛ “Света Петка” гр. Видин. За кратко работи в отделението по Анестезиология и реанимация на УМБАЛ “Александровска “, а след това половин година в Спешното

Научете повече
Д-р Филип Койнарски лекар – специализант

Д-р Филип Койнарски лекар – специализант

Ортопедия и травматология

Завършил висше образование – Медицински университет София през 2017 г. Специализант в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София” от декември 2017 г

Научете повече
д-р Димитър Георгиев

д-р Димитър Георгиев

Акушерство и гинекология

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1991 год. Специализира акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София и през 1998 год. придобива специалност. Работи в 1-ва градска болница София , а от 1999 г. е собственик и управител на   МЦ ”Свети Димитър”, София. Партньор на МБАЛ„Света София” от създаването на лечебното заведение  през 2006 год.

Научете повече
Маргарита Митова – счетоводител
Антоанета Георгиева – Експерт Управление на човешки ресурси
Ренета Иванова – Административен секретар
Емилия Берберова – Касиер, счетоводство