ЦЕНИ ДКЦ "СВЕТА СОФИЯ"

Уважаеми пациенти,
  • Плащанията се осъществяват на регистратурите ни 
  • Пазете касовия бон! 
Моля да вземете предвид факта, че понякога има специфики и лекуващият Ви лекар може да направи допълнителни уточнения! 

 

Ценоразпис на платени медицински услуги в  ДКЦ "Св. София"

 

Услуги

Цена

Прегледи

 

Първичен преглед от хабилитирано лице Професор

120,00

Първичен преглед от хабилитиран лекар Доцент

100,00

Вторичен преглед от хабилитирано лице

80,00

Първичен  преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Акушерство и гинекология - Хабилитиран лекар

 

Първичен преглед от хабилитиран лекар доц. Мазнейкова

100,00

Вторичен преглед от хабилитирано лице доц. Мазнейкова

80,00

Първичен гинекологичен преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Консултация по документи, обсъждане на резултати от  хабилитирано лице доц. Мазнейкова

60,00

Фетална морфология на плода във всеки срок на бременността

120,00

 Фетална морфология при многоплодна бременност във всеки срок на бременността

150,00

Ранна фетална морфология с извършване на ранен БХС /11.0 г.с. - 13.6 г.с./

120,00

Ембриоредукция

580,00

Хорионна биопсия с ДНК анализ

480,00

Амниоцентеза с ДНК анализ

480,00

Акушерство и гинекология

 

Първичен  преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Консултация с АГ специалист

30,00

Ехографски преглед на матката и яйчниците

60,00

Ехографски преглед на плода

60,00

Ехографска оценка на маточна шийка по време на бременност

30,00

Колпоскопия на маточната шийка

50,00

Лечение на раничка на маточната шийка с криотерапия

150,00

Извършване на хистеросалпингография от АГ специалист

150,00

Вземане на влагалищен секрет

12,00

NST-Мониторен запис на тоновете на плода

30,00

ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА С NST-Мониторен запис на тоновете на плода

40,00

ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА

50,00

Пакетни цени АГ

 

Гинекологичен преглед с  ехография на матката и яйчниците

110,00

Колпоскопия с извършване на биопсия

90,00

Преглед, поставяне на спирала и ехографски контрол на спиралата

120,00

Преглед и сваляне на спирала

100,00

Акушерски преглед с ехография на плода

110,00

Акушерски преглед с ехография на плода и оценка на маточна шийка по време на бременност

130,00

Платена женска консултация /10 акушерски прегледа, 6 ехографии на плода и 4 NST /, без включени лабораторни изследвания

800,00

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице доц. Михов

100.00

Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице Доцент

80.00

Преглед от ортопед - травматолог

80-120.00

Вторичен преглед от хабилитирано лице

80,00

Първичен специализиран преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Вътреставна апликация без цената на медикамента

40.00

Големи рани с първична обработка и сутура от 5 да 10 лигатури

100,00

Превръзка

20.00

Вторична обработка на рана - превръзка без сутура

20.00

Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура

50,00

Анестезия - с лидокаин за една ампула

25.00

Гипсов ботуш

80,00

Заглушаване гипс шина 

40,00

Имобилизация - горен крайник

60.00

Имобилизация - горен крайник пластмасов гипс

100.00

Имобилизация на предмишница

60,00

Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология

100,00

Малки рани - първична обработка без сутура

30.00

Малки рани първична сутура до пет лигатури

80,00

Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник

100,00

Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник

120,00

Отваряне на гнойник- абцес

50.00

Пункция на киста, хематом - Ортопедия и травматология

50,00

Сваляне на гипс

30.00

Смяна на гипс-горен крайник

100,00

Смяна на гипс-долен крайник

120,00

Ставна пункция

40.00

Шина - долен крайник - пластмасов гипс

120.00

Долен крайник - гипс

70.00

Шина подбедрица -пластмасов гипс

120.00

Шина подбедрица 

70.00

Имобилизация - тип Дезо

80,00

Cingal

550.00

Oxygene-Ozone Терапия

80,00

АЦП (ACP)

430,00

Viscosil

192.00

Венозни вливания на медикаменти

180,00

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 

Консултативен преглед /до 30 минути/

60.00

Консултация

20.00

Консултация по документи за образни изследвания

60.00

Консултация по документи, диагностичен план, рецепта

10.00

Консултация с лекар специалист Медицинска онкология

100,00

Консултация с психолог за външни пациенти

70,00

Консултация с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология

60,00

Консултация с психолог- 30 лв на всеки 30 минути допълнително

30.00

Консултация с психолог: 40 лв до 60 минути

40.00

Прилагане на ХТ субстанция венозно до 15 минути

30.00

Прилагене на ХТ субстанция венозно до 3 часа

75.00

 Промивка на уринарен катетер

15.00

Венозна инфузия под лекарско наблюдение

50.00

Вторичен специализиран преглед

40.00

Вторична консултация с лекар специалист Медицинска онкология

70,00

Вторична консултация със специалист Трансфузионна хематология

60.00

Диспансерен/ профилактичен преглед вторичен

30.00

Диспансерен/ профилактичен преглед първичен

60.00

Доплащане за медицинска услуга

238.00

Манипулация до 180 мин. от високоспециализиран медицински специалист

90,00

Манипулация до 30 мин. от високоспециализиран медицински специалист

35.00

Манипулация до 90 мин. от високоспециализиран медицински специалист

60,00

Насочване за консултациия със специалист от болница „СВета София“

15.00

Определяне на план за лечение  /онкокомитет/

50.00

Отбременяваща гръдна пункция

75.00

Отбременяваща коремна пункция

50.00

Пакет 7 консултации с психолог за външни пациенти

300,00

Пакет 7 консултации с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология

320.00

Медицинска консултация по документи

40.00

Подготовка на документи за ТЕЛК, болничен, протоколи, PETCT и SPECT

40.00

Подготовка на документи на български език за консултация в чужбина

60.00

Поддържане на постоянен кататер/порт/

25.00

Получаване на становище от онкокомисия /след рестадиране/

50.00

Поставяне на абокат

15.00

Поставяне на уринарен катететр

25.00

Фамилна консултация

80.00

Решение на ЛКК

30.00

Прилагане на ХТ субстанция 3-12 часа

100.00

Прилагане на ХТ субстанция чрез еластомерна помпа

80.00

Прилагане на ХТ субстнация 12-24 часа

130.00

Прилагане на хормони мускулно или субкутанно

25.00

Протоколи - ендокринна терапия / перуки

40.00

Консултация с насочване към патохистологична комисия

50.00

Консултация с лекар специализант

70.00

УНГ

 

Първичен специализиран преглед - д-р Илиев/началник отделение

100.00

Първичен специализиран преглед - д-р Хунашвили

100.00

Първичен преглед - УНГ

90,00

Вторичен преглед - УНГ

70,00

Първичен специализиран преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Вземане на биопсия под местна анестезия

70,00

Вземане на секрет от гърло

15,00

Вземане на секрет от нос

15,00

Вземане на секрет от ухо

15,00

Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза с местна анестезия

150,00

Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия

100,00

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно

50,00

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия

100,00

Електрокаутеризация на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия

150,00

Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна анестезия

80,00

Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход

50,00

Задна носна тампонада под местна анестезия

100,00

Задна риноскопия

20,00

Залепване на рана

20.00

Изследване на слуха (аудиометрия)

40,00

Индиректна ларингскопия

20,00

Инцизия на отематом с местна анестезия

70,00

Инцизия на перитонзиларен абсцес под местна анестезия

100.00

Инцизия на форункул във външния слухов проход

50,00

Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П.

10.00

Намазване на гърлото с медикаменти

10.00

Обработка и шев на рана с местна анестезия

60.00

Отоскопия

20,00

Отсраняване на папиломи на фаринкса с местна анестезия

150,00

Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия

30,00

Парацентеза под местна анестезия

150,00

Поставяне на дренажи при остър синуит

20.00

Поставяне на медикаменти в носните ходове

20,00

Предна носна тампонада с местна анестезия

50,00

Предна тампонада при епистаксис

50,00

Продухване на Полицер

20,00

Промивка на ухо за церумен

20,00

Пункция на синус с местна анестезия

100,00

Риноскопия

20,00

Сваляне на конци с малка превръзка

20.00

Сваляне на тампонада

20.00

Фарингоскопия

10,00

Химическо обгаряне на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия

50,00

Дерматология и венерология

 

Първичен преглед  - Дерматология и венерология

70,00

Вторичен преглед

50,00

Дерматоскопия

30,00

Електрокоагулация до 3 лезии

80,00

Електрокоагулация над 3 лезии

80.00

Изрязване на фиброми /до 10 бр./

100,00

Изрязване на фиброми /до 20 бр./

140,00

Инструментално почистване на хронична язва /инстр.поч. на  хронични или трофични язви/

25,00

Интрадермални алергологични тестове

35.00

Интралезионално /вкл. Интрамускулно/ инжектиране на медикамент

20.00

Инцизия на меки тъкани

120,00

Инцизия на меки тъкани с дренаж

140,00

Криотерапия

30.00

Културелно микологично изследване

20.00

Кюретаж на кожни лезии

70,00

Лечение с течен азот

40.00

Отстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия

80.00

Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /1-ва/

100,00

Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /2-ра и всяка следваща/

70,00

Поставяне на локална анестезия

15,00

Премахване на фиброми /до 3 бр./

50,00

Премахване на фиброми /до 5 бр./

70,00

Сваляне на конци

20,00

Хемостаза

25,00

Химичен пилинг за лечение на акне

120.00

Химична обработка на кожни лезии

40,00

Вземане на биопсичен материал

80.00

Вземане на предварителна цитология

30.00

Пакет превръзка със сваляне на конци

100.00

Елипсовидна ексцизия на кожна лезия >0,5см

250,00

Елипсовидна ексцизия на кожна лезия <0,5см

200.00

Инцизия и екстракция на киста/липом <0,5см

140.00

Инцизия и екстракция на киста/липом >0,5см

200.00

Поставяне на малка превръзка

10.00

Поставяне на голяма превръзка

20.00

Изследване с лампа на Wood

20.00

Вземане на секрет за микробиология

12,00

Вътрешни болести и кардиология

 

Преглед, ЕКГ и ехокардиография проф. Златарева

180.00

Вторичен преглед от проф. Златарева

120.00

Ехокардиография от проф. Златарева

80,00

Консултация по документи от проф. Златарева

100,00

Първичен преглед от кардиолог

110,00

Вторичен преглед от кардиолог

60,00

ВЕТ (велоергометрия)

100.00

ЕКГ(електрокардиограма)

10.00

ЕхоКГ(ехокардиография)

50.00

Холтер АН

70,00

Холтер ЕКГ - 24 часа

70,00

Холтер ЕКГ - 48 часа

100.00

Холтер ЕКГ - 72 часа

120.00

Трансехофазиална ехокардиография, без упойка

180.00

Трансехофазиална ехокардиография с краткотрайна анестезия

240.00

Консултация по документи от кардиолог

50,00

Ревматология

 

Първичен  преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Ехография на ОДА/ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ/

80,00

Ендокринология

 

Първичен  преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Преглед с ехограф при ендокринолог

110,00

Ехография на щитовидна жлеза

60.00

Психиатрия

 

Преглед от психиатър

70,00

Гастроентерология

 

Първичен преглед - Гастроентерология

60.00

Вторичен преглед - Гастроентерология

40.00

Преглед с ехография

110,00

Абдоминална ехография  - Гастроентерология

60.00

Абдоминална парацентеза

100,00

Екстракция на чуждо тяло

280.00

Ехография на малък таз

15.00

Контрастно-усилена ехография (без консуматив)

180,00

Фиброгастроскопия

250,00

Фиброгастроскопия с полипектомия

300,00

Фиброколоноскопия

300,00

Фиброколоноскопия с полипектомия

350,00

Фиброскен

180.00

Перкутанна чернодробна биопсия (без консуматив)

180.00

Поставяне на интрагастрален балон

2 200.00

Поставяне на стомашна инжекция Ботокс

1 700.00

Премахване на интрагастрален балон

700.00

Дихателна система

 

Първичен преглед/Пулмолог/Алерголог

70,00

Вторичен преглед/Пулмолог/Алерголог

70,00

ФИД с БДТ

50,00

Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване

40,00

Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли

30.00

Проба Манту

30,00

Алергология

 

Тестуване с един алерген

5,00

КАП с анестетици

70,00

КАП с битови и поленови, битови и епидермални алергени

70,00

КАП с контрастно вещество и подготовка за образно изследване

5,00

ФИД с БДТ

50,00

Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване

40,00

Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли

30.00

Неврология

 

Първичен преглед от д-р Олевски

120.00

Вторичен преглед от д-р Олевски

50.00

ЕМГ от д-р Олевски

120.00

Първичен преглед - Неврология

80.00

Пърчивен преглед от Д-р Стоянова

100.00

Вторичен преглед от Д-р Стоянова

50.00

Първичен преглед от Д-р Шакир

100.00

Вторичен преглед - Неврология

40.00

ЕЕГ

100.00

ЕМГ

100.00

Доплащане за иглена ЕМГ

30.00

Периферен Doppler

50.00

Доплер

80.00

Доплерова сонография

50.00

Манипулация - периневрална блокада

40.00

Манипулация с медикамент

50.00

Неврохирургия

 

Първичен неврохирургичен преглед

70,00

Вторичен неврохирургичен преглед

50,00

Блокада на периферен нерв или става

95.00

Офталмология

 

Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице - ОЧНИ болести

160,00

Първичен преглед специалист - ОЧНИ болести

100,00

Вторичен преглед от хабилитирано лице

100,00

Вторичен преглед специалист - ОЧНИ болести

60,00

Лазер-терапия при диабетна ретинопатия на сеанс

80,00

Зрителна острота

20,00

Измерване на вътреочно налягане

20,00

Компютърна периметрия

70,00

Консултация - ОЧНИ Болести

60,00

A/B ехография ОЧНИ

80,00

Авторефрактометрия

30,00

Оглед на преднокамерен ъгъл

70,00

Оглед на ретинна периферия с триогледална леща на Голдман

90,00

Оформяне на документи за ТЕЛК или други медицински комисии - ОЧНИ БОЛЕСТИ

80,00

Очни предоперативни изследвания при назначаване на витреоретинална операция

140,00

Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за глаукома

140,00

Флуоресцеинова ангиография

90,00

Фотодокументация

70,00

Фундоскопия

40,00

Циклоплегия

50,00

Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за катаракта

140,00

Пакет за проследяване на глаукома (очно налягане-двукратно измерване в рамките на 1 месец, компютърна периметрия, фотодокументация на зрителния нерв, ОСТ)

160,00

Пакет за проследяване на диабетна ретинопатия (зрителна острота, вътреочно налягане, фундоскопия, фотодокументация на ретината, ОСТ)

140,00

Пакет за проследяване на макулна дегенерация (зрителна острота, вътреочно налягане, фотодокументация, ОСТ)

140,00

Пакет скринингови изследвания - ретина

100,00

Пакет- глаукома

100,00

Поставяне на скъпоструващ медикамент с интравитреално приложение

200,00

Годишен пакет за проследяване на промяната в диоптъра при деца (2 прегледа на 6 месеца)

150,00

+ повдигане на устен ъгъл с фасция

2100,00

Бараж на промени в периферията на ретината

260,00

Дакрио + тръбичка

2800,00

Дакрио + тръбичка обща упойка за 20 мин.

3200,00

Екстракция на катаракта с имплантация на вътреочна леща

1700-2000

Ектропион , ентропион

2500-3500

Енуклеация , евисцерация с имплант или вторична имплахтация обща упойка

3800-4500

Естетична блефаропластика - 2 горни или долни

4200,00

Естетична блефаропластика - 4 клепача

4900-5900

Корекция на уши

5900,00

Лазерен бараж

260,00

Лазерна иридотомия

260,00

Лазерна капсулотомия

260,00

Лазерна трабекулопластика

260,00

Липофилинг за последващи процедури

1200,00

Липофилинг – първоначален

3100,00

Махане на конци - кожни

60,00

Махане на конци - очни

100,00

ОСТ (оптична кохерентна томография)

120,00

Повдигане на вежди / естетично /

2900-3200

Поставяне на субконюнктивална инжекция - ОЧНИ

60,00

Птоза

2600-3600

Реконструкция на анофталмна орбита с лигавица или дерма

4800-5900

Сваляне на конци в операционна

100,00

Сваляне на тръбичка

60,00

Скъпоструващ медицински консуматив

1000 до 3500

Скъпоструващ медицински консуматив - Express

2700,00

Страбизъм

2300-5200

Състояние след лицева парализа – горен и долен клепач / присадка на хрущял,удължаване на горен клепач

5500,00

Терапевтична контактна леща - напасване

80,00

Тумор на клепачите – голям

3800,00

Тумор на клепачите – малък – среден 1см.

1400,00

Урология

 

Първичен преглед от хабилитиран лекар - Уролог

150,00

Вторичен преглед от хабилитирано лице  - Уролог

100,00

Първичен преглед от лекар уролог

120,00

Вторичен преглед отлекар уролог

60,00

Ехография за мъже на пенис, тестиси и скротум

60.00

Масаж на простата и вземане на простатен секрет

60,00

Поставяне или смяна на уретрален катетър

60.00

Урофлоуметрия

60,00

Поставяне на Цистофикс

400.00

Поставяне на нелатонов катетър и поставяне на лекарства в пикочния мехур

60,00

Поставяне или смяна на силиконов катетър ( с катетър от болницата )

100,00

Промивка през поставен уретрален катетър

60,00

Дилатация на уретра с восъчен дилататор

60.00

Репониране на препуциум при парафимоза

60.00

Поставяне на подкожна депо инжекция с LHRH агонист

60,00

Поставяне на подкожна инжекция за хормонотерапия при простатен карцином

60,00

Поставяне на лекарство в пикочния мехур с еднократна катетериация

60,00

Постявяне на катетър / уретрален

60,00

Промиване на уретрален катетър

60,00

Ехография за жени на бъбреци и пикочен мехур

60,00

Ехография за мъже на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза

60,00

Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия

 

Първичен преглед от хабилитиран лекар

80.00

Вторичен преглед от хабилитирано лице

60.00

Първичен  преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Преглед с УЗД на периферни съдове

90.00

Преглед с ехография на млечни жлези

120.00

Пункция на киста на млечна жлеза

40.00

Ехо- Doppler

50.00

Периферен Doppler

50.00

Доплер на долни крайници

50.00

Големи рани - първична обработка без сутура

40.00

Големи рани - първична обработка със сутура до 10 лигатури

80.00

Големи рани - първична обработка със сутура над 10 лигатури

100.00

Вторична обработка на рана (превръзка без сутура)

20.00

Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура)

30.00

Инцизия на абсцес

70.00

Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж

70.00

Отстраняване на чужди тела

50.00

Поставяне на система - Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия

30.00

Пункция на киста, хематом

60.00

Склеротерапия на разширени вени на крак

350.00

Тотално отстраняване на нокът

100.00

Частична резекция на нокът

80.00

Отстраняванена кърлеж-оперативно

60.00

Отстраняване на кърлеж-неоперативно

30.00

Отстраняване на чуждо тяло

60.00

Спиртен компрес

30.00

Педиатрия

 

Специализиран педиатричен преглед

70,00

Вторичен педиатричен преглед

50,00

Анестезиология и интензивно лечение

 

Преглед/консултация с анестезиолог

140,00

Вторичен преглед - АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

40.00

Анестезия над 1 час с наблюдение и мониторинг(както и в ЯМР)

180.00

Венозна инфузия /10-30 мин./.

20.00

Венозна инфузия над 30 мин.

30.00

Инфузия

25.00

Наблюдение и мониторинг след анестезия

60.00

Периферен венозен път (абокат)

10.00

Поставяне на назогастрална сонда

30.00

Тестуване за упойка

40.00

Ултразвук навигирана блокада на горен крайник

100.00

Ултразвук навигирана блокада на долен крайник

100.00

Ултразвук навигирани тригер пойнт блокади

100.00

Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в лумбалната област

120.00

Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в торакалната и шийна области

120.00

Централна венозна катетеризация

180.00

Седация до 1 час

60.00

Лечение на болката

800.00

Инфузионна терапия

1000.00

Пакет лечение на болка и инфузионна терапия

1200.00

Физиотерапия и рехабилитация

 

Първичен преглед от хабилитирано лице Професор

80.00

Вторичен преглед от хабилитирано лице

60.00

Първичен  преглед

70,00

Вторичен преглед

50,00

Консултация

30.00

HV - терапия - едно поле

15,00

Апаратен лимфен дренаж - едно поле

20.00

Бягаща пътека

15,00

Велотренировка

15,00

Вибротерапия

15,00

Комбинирана рехабилитация

60.00

Комбинирана терапия

80.00

ЛФК - аналитична

30.00

ЛФК с уреди

15,00

Лазерпунктура

20.00

Магнитовибротерапия

20.00

Магнитотерапия - едно поле

15,00

Мануална терапия

50.00

Масаж

80.00

Масаж-частичен

40.00

Пасивна ЛФК с артромот

15,00

Подводен струев масаж /тангентор/

30.00

Подводна ЛФК

20.00

Светлотерапия

15,00

Сканиращ лазер

20.00

Суспенсотерапия /клетка на Роше/

15,00

Терапия с НЧТ - едно поле

15,00

Терапия с СЧТ - едно поле

15,00

УЗ терапия - едно поле

15,00

Пакет 1

400.00

Пакет 2

200.00

Пакет 3

300.00

ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ

 

Първичен преглед от Д-р Пеев

100.00

Вторичен преглед от Д-р Пеев

60.00

Първичен преглед

50.00

Вторичен преглед

30.00

Големи рани - първична обработка без сутура

40.00

Големи рани - първична обработка със сутура

60.00

Вторична обработка на рана (превръзка без сутура)

20.00

Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура)

30.00

Инцизия на абцес - дренаж

50.00

Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж

70.00

Отстраняване на чужди тела

50.00

Пункция на киста, хематом

60.00

Малка превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи

30.00

Много голяма превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи

60.00

Голяма превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи

50.00

Средно голяма превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи

40.00

Промивка на рана без превръзка, сваляне на хирургичен шевен материал/дренажи

20.00

Контролен преглед на оперирани по здравна каса пациенти след полагащите им се такива

20.00

СО2 ФРАКЦИОНЕН ЛАЗЕР

 

ЛАЗЕРЕН РЕСЪРФЕЙСИНГ

 

Лазерен ресърфейсинг в областта на главата и шията:

 

Лазерен ресърфейсинг в областта на бузите (бръчките в областта на скулите и бузите - 1 сесия)

300 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на лицето (цяло лице - 1 сесия)

600 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на лицето (цяло лице) - пакетна цена за 2 процедури

1000 лв.

Лазерен ресърфейсинг в областта на лицето (цяло лице) - пакетна цена за 3 процедури

1500 лв.

Лазерен ресърфейсинг в областта на лице и шия (1 сесия)

900 лв. за 1  (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на шията (бръчките в областта на шията - 1 сесия)

300 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта около устата (бръчките около устата - 1 сесия)

200 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на околоочния контур (бръчките около двете очи - 1 сесия)

250 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на тялото:

 

Лазерен ресърфейсинг в областта на деколтето (бръчките в областта на деколтето - 1 сесия)

350 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на шията и деколтето (бръчките в областта на шията и деколтето - 1 сесия)

600 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на гърдите (и за двете гърди - 1 сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на корема (предната коремна стена 1 - сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на седалището (двете глутеални области - 1 сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на горните и долните крайници:

 

Лазерен ресърфейсинг в областта на дланите без пръстите (дорзалните им повърхности - 1 сесия)

200 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на дланите и пръстите (дорзалните им повърхности - 1 сесия)

300 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на мишниците (и за двете мишници - 1 сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на предмишниците (и за двете предмишници - 1 сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на бедрата (външната повърхност на двете бедра - 1 сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на бедрата (вътрешната повърхност на двете бедра - 1 сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на колената (и за двете колена - 1 сесия)

600 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на подбедриците (и за двете подбедрици - 1 сесия)

800 лв. за 1 (една) сесия

Лазерен ресърфейсинг в областта на други, сравнително ограничени по площ зони (1 сесия)

300 лв. за 1 (една) сесия

ПИЛИНГ/БРЪШИНГ В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕ, ШИЯ, ДЕКОЛТЕ

 

Повърхностен фракселен CO2-лазер (пилинг,бръшинг) - цяло лице

450 лв. за 1 (една) сесия

Повърхностен фракселен CO2 лазер (пилинг/brushing) - лице и шия

550 лв. за 1 (една) сесия

Повърхностен фракселен CO2 лазер (пилинг/brushing) - шия

200 лв. за 1 (една) сесия

Повърхностен фракселен CO2 лазер (пилинг/brushing) - шия и деколте

400 лв. за 1 (една) сесия

ТРЕТИРАНЕ НА БЕЛЕЗИ

 

Третиране на единични белези до 0,5 кв. см

50,00

Третиране на единични белези до 5 кв. см

100,00

Третиране на единични белези до 25 кв. см

250,00

Третиране на белези до 1 кв. см

90,00

Третиране на белези до 10 кв. см

250,00

Третиране на белези над 10 кв. см

500,00

ТРЕТИРАНЕ НА СТРИИ

 

Третиране на стрии в облатта на корема (предната коремна стена)

500 лв. за 1 (една) сесия

Третиране на стрии в облатта на бедрата (и за двете бедра)

800 лв. за 1 (една) сесия

Третиране на стрии в облатта на паласките (т. нар. „любовни дръжки“)

400 лв. за 1 (една) сесия

Третиране на стрии в облатта на мишниците на ръцете (и за двете мишници)

500 лв. за 1 (една) сесия

Третиране на стрии в облатта на предмишниците на ръцете (и за двете предмишници)

400 лв. за 1 (една) сесия

Третиране на стрии в облатта на подбедриците (и за двете подбедрици)

600 лв. за 1 (една) сесия

Други зони - 25 кв. см.

300 лв. за 1 (една) сесия

Третиране на стрии в облатта на гърба (дорзалната област)

800 лв. за 1 (една) сесия

Третиране на стрии в облатта на кръста (лумбо-дорзалната област)

600 лв. за 1 (една) сесия

ПАПИЛОМИ И СЕБОРЕЙНИ КЕРАТОЗИ

 

Третиране на 1 брой папиломи и себорейни кератози

35,00

Третиране до 5 броя папиломи и себорейни кератози (30лв. за бр.)

30лв./бр.

Третиране от 5 до 10 броя папиломи и себорейни кератози (25лв. за бр.)

25лв./бр.

Третиране от 11 до 20 броя папиломи и себорейни кератози (20лв. за бр.)

20лв./бр.

Третиране над 20 броя папиломи и себорейни кератози (18лв. за бр.)

18лв./бр.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БРАДАВИЦИ И БЕНКИ

 

Третиране на 1 брой брадавици, бенки или други кожни лезии

100,00

Третиране до 5 броя брадавици, бенки или други кожни лезии (80лв. за бр.)

80лв./бр.

Третиране от 5 до 10 броя брадавици, бенки или други кожни лезии (60лв. за бр.)

60лв./бр.

Третиране от 11 до 20 броя брадавици, бенки или други кожни лезии (50лв. за бр.)

50лв./бр.

Третиране над 20 броя брадавици, бенки или други кожни лезии (40лв. за бр.)

40лв./бр.

Лазерно премахване на доброкачествени образувания 1 бр.

80лв./бр.

Лазерно премахване на доброкачествени образувания до 5 бр.

150 лв.

Лазерно премахване на доброкачествени образувания до 10 бр.

250 лв.

Лазерно премахване на доброкачествени образувания до 20 бр.

350 лв.

Лазерно премахване на  ксантоми/ксантелазми до 3бр.

200 лв.

Лазерно премахване на ксантоми/ксантелазми повече бр.

350 лв.

ВЕНЕРОЛОГИЯ

 

Лазерно премахване на кондиломи до 1 бр. (за бр.)

80лв./бр.

Лазерно премахване на кондиломи до 5 бр.

180 лв.

Лазерно премахване на кондиломи до 10 бр.

290 лв.

Лазерно премахване на кондиломи до 20 бр.

450 лв.

ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ

 

Вагинално подмладяване, избелване, пилинг, стягане, биоревитализиране  (1бр. процедура)

600лв. за процедура

Вагинално подмладяване, избелване, пилинг, стягане и биоревитализиране (3бр. процедури)

1 500 лв. за 3 процедури

 ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА, ГЛАВАТА, ТЯЛОТО И КРАЙНИЦИТЕ

 

Оперативно отстраняване на малки надигнати кожни образувания с електрокоагулатор (1 лезия)

10 лв. за 1 (една) лезия

Оперативно отстраняване на средни надигнати кожни образувания с електрокоагулатор (за 1 лезия)

20 лв. за 1 (една) лезия

Оперативно отстраняване на точковидни хемангиоми на кожата с електрокоагулатор (за 1 лезия)

10 лв. за 1 (една) лезия

Лифтиращи и биоревитализиращи кожни лифтинги с резорбируеми конци:

 

Минифейслифтинг с дълги зъбчати резорбируеми капролактонови конци (за 1 бр. конец)

120 лв. за 1 (един) конец (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг с дълги зъбчати резорбируеми полидиоксанонови конци (за 1 бр. конец)

100 лв. за 1 (един) конец (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг със среднодълги зъбчати резорбируеми капролактонови конци (за 1 бр. конец)

100 лв. за 1 (един) конец (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг със среднодълги зъбчати резорбируеми полидиоксанонови конци (за 1 бр. конец)

80 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг с къси зъбчати резорбируеми капролактонови конци (за 1 бр. конец)

60 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг с къси зъбчати резорбируеми полидиоксанонови конци (за 1 бр. конец)

40 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг с дълги гладки резорбируеми капролактонови конци (за 1 бр. конец)

100 лв. за 1 (един) конец (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг с дълги гладки резорбируеми полидиоксанонови конци (за 1 бр. конец)

80 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг със среднодълги гладки резорбируеми капролактонови конци (за 1 бр. конец)

80 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг със среднодълги гладки резорбируеми полидиоксанонови конци (за 1 бр. конец)

60 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг с къси гладки резорбируеми капролактонови конци (за 1 бр. конец)

50 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

Минифейслифтинг с къси гладки резорбируеми полидиоксанонови конци (за 1 бр. конец)

30 лв. за 1 (един) конец    (цената може да варира според вида и марката)

 Амбулаторни естетични процедури и манипулации в областта на ушите:

 

Корекция на малки дефекти на ушната мида чрез инжектиране на хиалуронов филър (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Амбулаторни естетични процедури и манипулации в областта на носа:

 

Корекция на малки дефекти на носа чрез инжектиране на хиалуронов филър до 1 ml (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Естетични процедури в областта на скалпа за стимулиране растежа на косата:

 

Мезотерапия на скалпа за профилактика на косопада и за биоревитализация на косата (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

 Естетични пластични процедури и манипулации в областта на устните (уста):

 

Увеличаване на устни чрез инжектиране на филър (хиалуронова киселина) до 1 ml (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Естетични пластични процедури и манипулации в областта на брадичката:

 

Увеличаване на брадичката чрез инжектиране на филър (хиалуронова киселина) до 1 ml (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Амбулаторни естетични манипулации и процедури:

 

Изпълване на пасивни бръчки чрез инжектиране на филър до 1 ml (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Оформяне на скули или брадичка чрез инжектиране на филър до 1 ml (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Кореция на активни бръчки чрез инжектиране на ботулинов препарат (от 100 до 800 лв.)

от 100 до 800 лв. (цената варира според количеството и марката)

Кореция на активни бръчки чрез инжектиране на ботулинов препарат - лице (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Кореция на активни бръчки чрез инжектиране на ботулинов препарат - лице и деколте (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Кореция на активни бръчки чрез инжектиране на ботулинов препарат - лице и подмишници (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Подмладяване и стягане кожата чрез инжектиране на Sculptra или Radiesse (от 100 до 1 200 лв.)

от 100 до 1200 лв. (цената варира според количеството и марката)

Подмладяване и стягане кожата чрез инжектиране на Ellanse и други кожни стимулатори (от 100 до 1 200 лв.)

от 100 до 1200 лв. (цената варира според количеството и марката)

Комбинирана мезотерапия (за комплексно подмладяване) с мезококтейл + филър до 1 ml (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Мезотерапия (за освежаване, стягане и хидратиране на кожата) с филър до 1 ml (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (цената варира според количеството и марката)

Мезотерапия (за освежаване, стягане и хидратиране на кожата) с мезококтейли (от 100 до 600 лв.)

от 100 до 600 лв. (според състава и количеството на коктейла)

Мезотерапия срещу косопад (Meso Hair Therapy) с мезококтейли за подсилване на косата (от 100 до 600 лв. / на сеанс)

от 100 до 600 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

PRP-мезотерапия (плазмолифтинг, т. нар. „вампирски лифтинг“) с 1 епруветка (от 100 до 500 лв. / на сеанс)

от 100 до 500 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

PRP-мезотерапия (плазмолифтинг, т. нар. „вампирски лифтинг“) с 2 епруветки (от 100 до 700 лв. / на сеанс)

от 100 до 700 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

PRP-мезотерапия (плазмолифтинг, т. нар. „вампирски лифтинг“) с 3 епруветки (от 100 до 900 лв. / на сеанс)

от 100 до 900 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

PRP-мезотерапия (плазмолифтинг, т. нар. „вампирски лифтинг“) с 1 епруветка с 2 ml филър (от 500 до 800 лв. / на сеанс)

от 500 до 800 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

PRP-мезотерапия (плазмолифтинг, т. нар. „вампирски лифтинг“) с 2 епруветки 2 ml филър (от 500 до 1500 лв. / на сеанс)

от 500 до 1500 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

Микронидалинг (за освежаване, стягане и хидратиране на кожата - от 100 до 500 лв. / на сеанс)

от 100 до 500 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

Третиране на кожни лезии над 1 кв. см с течен азот (50лв. за образувание, всяко следващо +10лв.)

50 лв. за образувание (плюс 10 лв. за всяко следващо образувание)

Третиране на повече от една кожни лезии над 1 кв. см с течен азот (50лв. за брой +10лв. за всяка следваща)

10лв. за всяко следващо образувание

Премахване на кожни лезии над 1 кв. см чрез електрокоагулатор (50лв. за образувание, всяко следващо +10лв.)

50 лв. за образувание (плюс 10 лв. за всяко следващо образувание)

Премахване на повече от една кожни лезии над 1 кв. см чрез електрокоагулатор (50лв. за брой +10лв. за всяка следваща)

10лв. за всяко следващо образувание

Инжектиране на депо-кортикостероидни препарати за редуциране на келоидни цикатрикси (от 30 до 240 лв. / на сеанс)

от 30 до 240 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

Химически пилинги - повърхностни (от 100 до 200 лв. / на сеанс)

от 100 до 200 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

Химически пилинги - средни (от 100 до 250 лв. / на сеанс)

от 100 до 250 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

Химически пилинги - средни до дълбоки (от 100 до 300 лв. / на сеанс)

от 100 до 300 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

АМБУЛАТОРНИ ЕСТЕТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ ЗА ЛЕКИ ОБЕМНИ КОРЕКЦИИ НА ГЪРДИ

 

Оформяне на бюста чрез инжектиране на обемен филър за малки депресионни дефекти (100 - 120 лв. за 1 ml)

100 - 120 лв. за 1 ml                  (цената варира според количеството и марката)

ЕСТЕТИЧНИ ПЛАСТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ ЗА ЛЕКИ ОБЕМНИ КОРЕКЦИИ НА ТЯЛОТО, СЕДАЛИЩЕТО И КРАЙНИЦИТЕ

 

Оформяне на тялото чрез инжектиране на обемен филър за малки депресионни дефекти (100 - 120 лв. за 1 ml)

100 - 120 лв. за 1 ml                  (цената варира според количеството и марката)

Естетични манипулации и процедури на тялото:

 

Мезолипотерапия (за стопяване на целулита) с мезококтейли (от 100 до 720 лв. / на сеанс)

от 100 до 720 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

 ЕСТЕТИЧНИ ПЛАСТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ ЗА ЛЕКИ КОРЕКЦИИ НА ВЪНШНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ

 

 Корекция на женките полови органи в амбулаторни условия:

 

Леко увеличаване на т. нар. G-точка чрез хиалуронов или обемен филър (от 100 до 600 лв. / на сеанс)

от 100 до 600 лв. / на сеанс (цената варира според количеството и марката)

Малки естетични амбулаторни корекции на външните женски полови органи (от 100 до 1 200 лв.)

от 100 до 1 200 лв. (според сложността на проблема)

 Корекция на мъжките полови органи в амбулаторни условия:

 

Оперативна корекция на леко или частично скъсена юздичка (френулум бреве) на пениса (от 100 до 720 лв.)

от 100 до 720 лв. (според сложността на проблема)

Амбулаторен дебридман при фимоза на пениса над 1-годишна възраст (от 100 до 300 лв.)

от 100 до 300 лв. (според сложността на проблема)

Малки естетични амбулаторни корекции на външните мъжки полови органи (от 100 до 1 200 лв.)

от 100 до 1 200 лв. (според сложността на проблема)

 МАЛКИ ПО ОБЕМ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧВАТ:

от 100 до 400 лв. (според сложността на проблема)

Ексцизия на малки тумори (невуси, бенки, атероми, липоми, фиброми и други)

тези процедури са с плаваща цена според сложността на проблема и се регистрират като :МАЛКИ ПО ОБЕМ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ", и включват всички услуги от тази група.

Ексцизия на тумори над 1 cm2 (невуси, бенки, атероми, липоми, фиброми и други)

Електроексцизия на малки педикулизирани тумори -  папиломи, кондиломи и други (100лв. за образувание, всяко следващо +50лв.)

Електрокоагулация на малки хемангиоми - пунктиформени, звездовидни и други (100лв. за образувание, всяко следващо +50лв.)

Ексцизия на нокътен кант и локална пластика при врастнал нокът с локална анестезия

 Екстирпация на нокът при врастнал нокът с локална анестезия

 Инжекционна терапия за лизиране на келоид с локална анестезия

Инжекционна терапия за стопяване на келоид с обща анестезия

Пиърсинг (пробиване на уши, пъп и други)

 АМБУЛАТОРНИ ЛЕКИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ, МАНИПУЛАЦИИ И МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ВМЕШАТЕЛСТВА

от 100 до 1500 лв. (според сложността на проблема)

 Отстраняване на кожно-подкожно образувание до 1 cm2 с локална анестезия

тези процедури са с плаваща цена според сложността на проблема и се регистрират като " АМБУЛАТОРНИ ЛЕКИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ, МАНИПУЛАЦИИ И МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ВМЕШАТЕЛСТВА" и включват всички услуги от тази група.

 Отстраняване на кожно-подкожно образувание до 1 cm2 с обща анестезия

Отстраняване на кожно-подкожно образувание над 1 cm2 с локална анестезия

Отстраняване на кожно-подкожно образувание над 1 cm2 с обща анестезия

Транспозиция на тъкани (Z-plasty, Limberg)

Малки вторични естетични корекции на усложнения след пластични операции

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

Full-leg/full-spine

100.00

Венозна Урография - 5 броя графии /без включен контраст/

120.00

Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум без контраст

100.00

Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж без контраст

130.00

Контрастно изследване на дебели черва - иригография

160.00

Контрастно изследване на хранопровод /глътка/ с включен контраст

40.00

Рентгенова снимка на бял дроб

35.00

Рентгенова снимка таз и/или гръбнак - една зона

35.00

Рентгенография на Фаринкс

25.00

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

30.00

Рентгенография на бедро

25.00

Рентгенография на глезенна става

30.00

Рентгенография на глезенна става две проекции

50.00

Рентгенография на глезенна става една проекция

30.00

Рентгенография на гривнена става

30.00

Рентгенография на гривнена става - две проекции

50.00

Рентгенография на гривнена става две проекции

50.00

Рентгенография на гривнена става една проекция

30.00

Рентгенография на гръбначни прешлени

35.00

Рентгенография на гръден кош

35.00

Рентгенография на длан и пръсти

25.00

Рентгенография на длан и пръсти в две проекции

50.00

Рентгенография на клавикула

30.00

Рентгенография на колянна става

30.00

Рентгенография на колянна става в 3 проекции

75.00

Рентгенография на колянна става две проекции

50.00

Рентгенография на колянна става една проекция

30.00

Рентгенография на корем

30.00

Рентгенография на лакетна става две проекции

50.00

Рентгенография на лакетна става една проекция

30.00

Рентгенография на лакътна става

30.00

Рентгенография на лакътна става в две проекции

50.00

Рентгенография на лакътна става в три проекции

75.00

Рентгенография на лицеви кости

30.00

Рентгенография на лопатка

25.00

Рентгенография на лумбални прешлени  в две проекции -фас и профил

60.00

Рентгенография на лумбални прешлени -фас/профил

35.00

Рентгенография на мишница

30.00

Рентгенография на мишница в две проекции

50.00

Рентгенография на мишница в три проекции

75.00

Рентгенография на носна кост

25.00

Рентгенография на околоносни кухини

30.00

Рентгенография на опашна кост

30.00

Рентгенография на петна кост

30.00

Рентгенография на петна кост в две проекции

50.00

Рентгенография на подбедрица

30.00

Рентгенография на предмишница

30.00

Рентгенография на предмишница в две проекции

50.00

Рентгенография на предмишница в три проекции

75.00

Рентгенография на пръст/пръсти

30.00

Рентгенография на раменна става - две проекции

50.00

Рентгенография на раменна става - една проекция

30.00

Рентгенография на раменна става - три проекции

75.00

Рентгенография на ребра/гръдна половина

35.00

Рентгенография на сакроилиачна става

35.00

Рентгенография на стернум

30.00

Рентгенография на стъпало и пръсти

25.00

Рентгенография на таз

35.00

Рентгенография на таз с тазобедрени стави

35.00

Рентгенография на тазобедрена става

35.00

Рентгенография на торакални прешлени

35.00

Рентгенография на ходило

30.00

Рентгенография на ходило в две проекции

50.00

Рентгенография на череп

30.00

Рентгенография на шийни прешлени в две проекции фас и профил

50.00

Рентгенография по села турцика

25.00

Рентгенография-БУМ

35.00

Рентгеноскопия без контраст

60.00

Рентгеноскопия на бял дроб и сърце

35.00

Ретроградна цистография без включен контраст

60.00

Рентгенография на колянна става в две проекции

50.00

Уретрография без включен контраст

60.00

Фистолографии и трандренажни рентгенографии без включен контраст

60.00

Хистеросалпингография без упойка

150.00

Ядрено магнитен резонанс

Siemens 1.5T

 

МР глава ( стандартно изследване )

450,00

МР шия ( меки тъкани )

450,00

МР глава ( съдова програма )

500,00

МР глава ( хипофиза )

450,00

МР глава ( слюнчени жлези)

450,00

МР глава  ( орбити )

450,00

МР_ МС протокол ( глава и шия )

600,00

МР гръден кош/медиастинум

500,00

МР мамография

550,00

МР бранхиален плексус

500,00

МР корем

500,00

MRCP/МРХПГ( магнитно-резонансна холангиопанкретография)

500,00

МР корем ( ентерография )

650,00

МР малтк таз

500,00

МР женска репродукривна система/простата/ректум

550,00

МР тестиси

450,00

МР гръбнак един отдел

450,00

МР гръбнак два отдела

650,00

МР гръбнак три отдела (whole spine)

800,00

МР стави/кости

450,00

МР цяло тяло (whole body)

1050,00

МР два отдела

650,00

МР три отдела

850,00

МР четири отдела

1050,00

МР ангиографии

500,00

Контраст за МРТ

150,00

Esаоte 0.3T - отворен ЯМР

 

Ядрено-магнитен резонанс на стави/крайници

400,00

Ядрено магнитен резонанс на една зона /без контраст/

400,00

Ядрено-магнитен резонанс на главен мозък

400,00

Ядрено-магнитен резонанс на гръбнак - един отдел

400,00

Ядрено-магнитен резонанс на хипофиза

400,00

Ядрено-магнитен резонанс на два отдела

600,00

Компютърна томография

 

Доплащане за КТ извън КП на три отдела /без включен контраст/

180.00

Доплащане за КТ извън КП на четири отдела /без включен контраст/

200.00

Доплащане за КТ на два отдела  /без включен контраст/

200.00

Доплащане за отдел МРТ

150.00

Доплащане за КТ за допълнителна анатомична област

150.00

Доплащане за КТ извън КП на един отдел /без включен контраст/

120.00

КТ - Остеоденситометрия ( на лумбални прешлени )

100.00

КТ - фистолография без включен контраст

150.00

КТ гръден кош един отдел без включен контраст

220.00

КТ гръден кош и корем два отдела без включен контраст

280.00

КТ гръден кош, корем и малък таз - три отдела без включен контраст

330.00

КТ ентерография без включен контраст

260.00

КТ на глава без включен контраст

200.00

КТ на гръбначен стълб на два отдела

260.00

КТ на гръбначен стълб на трите отдела

330.00

КТ на един отдел на гр. стълб

150.00

КТ на крайници и стави

150.00

КТ-Ангиография на аорта без включен контраст

300.00

КТ-Ангиография на каротидни артерии без включен контраст

220.00

КТ-Ангиография на каротидни артерии с мозъчни съдове без включен контраст

260.00

КТ-Ангиография на мозъчни съдове без включен контраст

220.00

КТ-Ангиография на периферни съдове /горни или долни крайници/ - без включен контраст

260.00

Доплащане за КТ извън КП на два отдела /без включен контраст/

150.00

КТ виртуална колоноскопия  /без включен контраст/

350.00

КТ за индивидуална протеза

250.00

КТ урография /без включен контраст/

350.00

Контраст за МРТ

150.00

Поставяне на контраст (100мл.=1 опаковка)

120.00

Поставяне на контраст (50мл.=1 опаковка)

65.00

Ехографии

 

 

Мамография на двете млечни жлези

60.00

Ехомамография и мамография

100.00

Ехография  на повърхностни структури

60.00

Ехография на коремни и ретроперитонеални органи

60.00

Ехография на малък таз

60.00

Ехография на млечни жлези

60.00

Ехография на простата

40.00

Ехография на щитовидна жлеза

60.00

Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено

60.00

Други услуги в образна диагностика

 

 

Голяма плака

30.00

ЯМР или КАТ на плаки

50.00

Запис на диск

10.00

Запис на диск за голяма плака на рентгенов филм

30.00

Запис на диск за малка плака на рентгенов филм

20.00

Малка плака

10.00

Консултация за рентгенови изследвания

20.00

Консултация по документи за образни изследвания КТ/МРТ

70.00

МИКРОБИОЛОГИЯ

 

 

Anti-HCV

28.00

HBsAg

25.00

HCV

25.00

HIV 1/2

25.00

WASS

25.00

Антибиограма от 6 диска за втори микробен вид

20.00

Антибиограма от 6 до 11 диска

20.00

Антибиограма с 12 и повече диска, както и МИК

40.00

Бърз тест за стрептококи група А

15.00

Влагалищен секрет

45.00

Гърлен секрет

45.00

Еякулат

45.00

Изследване антитела за Коронавирус - COVID-19 IgM/IgG

25.00

Изследване на кръв /хемокултура/

65.00

Изследване на фецес за C. difficile и Toxin A и B

50.00

Коластра

45.00

Консултация с лекар микробиолог за антибиотична терапия и интерпретация на резултат

60.00

Микробиологично изследване на влагалищен секрет

45.00

Носен секрет

45.00

Очен секрет

45.00

Посявка за трихомони

30.00

Пунктат, ексудат, жлъчка

45.00

Раневи секрет /аеробна посявка/

45.00

Раневи секрет /анаеробна посявка/

45.00

Секрет от Glans Penis

45.00

Стерилна урина /втора-поредна/

15.00

Стерилна урина /първа/

20.00

Стерилна урина /трета-поредна/

15.00

Тест COVID-19 по договор

18.00

Тест за грипен вирус А и B

25.00

Уретрален секрет

45.00

Ушен секрет

45.00

Фецес

45.00

Хеликобактер пилори (бърз тест фецес)  H. pylori antigen

30.00

Хепатит А - HAV IgG/IgM бърз тест

25.00

Храчка

45.00

Цервикален секрет

45.00

ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ

 

CerTest SARS-Cov-2 Ag card test чувствителност 94%, специфичност 100%

16.00

Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип A+B с назофаренгиален тампон

50.00

Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип A+B с назофаренгиален тампон - Испански

70.00

Антигенен тест COVID-19 - Чуствителност 97,1%, Специфичност 99,4%, "Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

16.00

Антигенен тест COVID-19-Чувствителност92,3%, Специфичност 100% “CTK Biotech" Inc.

16.00

Вземане на проба за PCR

5.00

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

100.00

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR за служители "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

70.00

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR за фирма "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

106.00

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR по договор 80,00лв. "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

80.00

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR-група над 15 човека "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

70.00

Персонал - Антигенен тест COVID-19 - Чуствителност 91,9%, Специфичност 99,7%, "Humasis Co., Ltd."

10.00

Взимане на проба за антигенен тест и такса биологичен материал

10.00

ИМУНОЛОГИЯ

 

 

anti - ds DNA  (анти двДНК антитела) количествен

28.00

Имуноглобулин A ( IgA )

7.00

Имуноглобулин G ( IgG )

7.00

Имуноглобулин M ( IgM )

7.00

Патоанатомия

 

 

Консултация от Патохистологична комисия

150.00

Хист. изсл. и диагноза на оперативни, кюретажни и щипкови биопсии за един парафинов блок с два препарата

50.00

Хистологично изследване на биопсичен материал с окончателна диагноза

50.00

Цитологично изследване на кожна лезия

25.00

Цитологично изследване на лаважна течност от пикочен мехур

25.00

Цитологично изследване на материал получен чрез аспирация или пункция

25.00

Цитологично изследване на седимент от урина

25.00

Цитологично изследване на секрет от млечна жлеза

25.00

Цитологично изследване на секрет от рана/вкл.оперативна/

25.00

Цитологично изследване на синовиална течност

25.00

Цитологично изследване от външна фистула

25.00

Цитонамазка от очни лезии

25.00

Цитонамазка от устна кухина

25.00

Цитонамазка от храчка

25.00

Цитонамазка-РАР тест

42.00

Цитонамака от отпечатък

25.00

Лаважна течност от уретери-изсл

25.00

Цитонамазка от кожни лезии-изсл

25.00

AMACR

75.00

CD 45

75.00

CK 20

75.00

CK 7

75.00

E-Cadherin

75.00

HER2

95.00

Ki 67

75.00

P63

75.00

PR

75.00

S 100 PROTEIN

75.00

SMA

75.00

Аутопсия на починал  и изготвяне на аутопсионен протокол

500.00

ЕР

75.00

Изготвяне на хистологични препарати от готов парафинов блок

30.00

Имунохистохимично изследване за едно антитяло

60.00

Имунохистохимия

300.00

Консултация на готови цитологични/хистологични препарати

50.00

Консултация/Преглед на хистологичен резултат 1 блокче

50.00

Пакет Простата

150.00

Пакет гърда

300.00

Съхранение на тяло на починал в хладилна камера за едно денонощие

30.00

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

 

 

Първична консултация със специалист Трансфузионна хематология

100.00

Директен тест на Кумбс с поливалентен антиглобулинов тест

15.00

Диференциран директен тест на Кумбс с моноспецифичен антиглобулинов тест

30.00

Изследване за антиеритроцитни антитела - АЛО- И АВТОАНТИТЕЛА

65.00

Изследване за наличие на анти-А1 антитела

15.00

Изследване на антиеритроцитни антитела - алоантитела по аглутационен метод на 37° C

25.00

Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh/D/по кръстосан метод

30.00

Определяне на специфичност на еритроантителата по аглутинационен метод

70.00

Определяне на специфичност на еритроантителата по ензимен метод

70.00

Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс

70.00

Определяне на специфичност на студови еритроантитела

70.00

Определяне на титър на еритроантитела по аглутинационен метод

70.00

Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест

70.00

Определяне на титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс

70.00

Определяне на титъра на анти-А

50.00

Определяне на титъра на анти-А и анти-В при кръвна група 0

80.00

Определяне на титъра на анти-В

50.00

Определяне титър на ало-антиеритроцитни антитела (по 1 метод)

70.00

Типизиране на антигените от системата Rhesus и Kell

40.00

Типизиране на слаб D антиген

40.00

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Такса биологичен материал

10,00

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Пълна кръвна картина - ПКК - 5 diff

7,00 

Диференциално броене на левкоцити - микроскопски

8,00

Морфология на еритроцитите

9,00 

ПКК + ДКК+ морфология на еритроцитите

20,00

ПКК + морфология на еритроцитите

12,00

ПКК+ДКК

12,00

ПКК+ДКК+СУЕ

13,00 

СУЕ

3,50

Кръвно-газов анализ

 

Кръвно газов анализ ( КАС)

24,00 

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

ЖСК ( TIBC )

9,00

Желязо (Fe)

7,00 

Желязо (Fe)+ ЖСК (TIBC)

12,00

Желязо и ЖСК фракции

12,00

Калий ( K ; Potassium)

5,00 

Натрий ( Na ; Sodium )

5,00 

Калий ( K ) + Натрий ( Na )

8,50

Калций общ ( Ca ; Calcium )

5,00 

Йонизиран калций ( Са++  )

10,00 

Магнезий ( Mg ; Magnesium )

6,00 

Фосфор  ( P ; Phosphate )

5,50

Хлор ( Cl ; Chloride )

5,00 

 БИОХИМИЯ

 

АСАТ (AST)

4,00

АЛАТ (ALT)

4,00

Гама ГТ  ( GGT )

4,00

Кр.захар. Профил-3 кратен

8,00 

Глюкоза (Glucose)                                                                                                            

4,00

Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )

15,00 

ОГТТ + Трикратен Инсулин

      64,00 

КРЕАТИНИН

4,00

Креат. клирънс (Creat clearance)

9,00 

Урея ( Urea )

4,00

Пикочна киселина (Uric acid)

4,00

Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )

4,00

Билирубин - общ ( Total Bilirubin )

4,00

Общ белтък (Total protein)

4,00

Албумин (Albumin)

4,00

Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )

4,00

Алфа - амилаза ( Amylase )

4,00 

Липаза

4,00 

ЛДХ ( LDH )

4,00

Лактат ( lactate )

9,00 

Креатин киназа ( CK )

5,00 

Триглицериди (Triglyceride )

4,00

Холестерол - HDL-Cholesterol

4,00

Холестерол - LDL-Cholesterol

4,00

Холестерол - общ ( Total Cholesterol )

4,00

Липиден профил

15,00

                                      МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО

 

C-реактивен Протеин ( CRP )

10,00 

Анти-Стрептолизинов Титър (ASО)

13,00

Ревматоиден фактор  (RF)

13,00

Феритин ( Ferritin )

22,00

                                         КРЪВОСЪСИРВАНЕ - СКРИНИНГ

 

Време на кървене (Bleeding time)

3,00 

АPTT (Активирано Парциално Тромбопластиново Време)

5,00 

Протромбиново време ( PT )

5,00 

Фибриноген ( Fibrinogen )

6,50

Д димер ( D-dimer )

27,00

                                  СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ

 

CK - MB фракция

16,00

NT-proBNP

65,00 

Тропонин

30,00

Високочувствителен CRP ( hs CRP )

10,00 

ВИТАМИНИ

 

Витамин Д ( 25-OH Vitamin D )

35,00

Витамин Б 12 – Кобаламин ( Vit. B12 )

24,00

Фолиева киселина – Витамин Б 9 (Folate)

24,00

                                                        ХОРМОНИ

 

total β- hCG ( общ бета ЧХГ )

22,00

Estradiol  (Естрадиол)

19,00

FSH ( Фоликул Стим. Хормон )

19,00

LH ( Лутеинизиращ Хормон )

19,00

Progesterone ( Прогестерон )

19,00

Prolactin  ( Пролактин )

19,00

Testosterone  ( Тестостерон )

19,00

TSH   ( Тиреотропен Хормон )

19,00

FT 3  ( Свободен трийодтиронин  )

19,00

FT 4 ( Свободен тетрайодтиронин )

19,00

TSH + FT4 + FT3

47,00

anti TPO ( MAT )

22,00 

anti Tg ( TAT )

22,00 

anti Tg ( TAT )+anti TPO ( MAT )

35,00 

Insulin ( 0 м)

20,00

Insulin ( 120 м post 75g glucose )

20,00

Insulin ( 60 м post 75g glucose )

20,00

AMH plus II

55,00

CORTISOL (Кортизол)

20,00

DHEA-S (Дехидроепиандростерон сулфат)

20,00

A-TSHR ( TSH-рецепторни антитела)

38,00

PTH (Паратхормон)

25,00

Тotal PSA

19,00

Free PSA

23,00

fPSA / tPSA

35,00

 AFP

21,00

 CA 72-4

25,00

 CA-19-9

21,00

 CEA

21,00

 CA 15-3

21,00

 CA-125

21,00

 HE4

65,00 

Риск за Овариална Малигнизация ( ROMA )

72,00 

Бета2 Микроглобулин

  30,00 

β-cross laps

25,00

Остеокалцин ( N-mid Osteocalcin )

30,00

УРИНА

 

Урина Общо хим. изсл. (Urinalysis)

4,50

Урина седимент

4,50

Урина Общо хим. Изсл. + седимент

8,00

Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )

5,00 

Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)

5,00 

Микроалбумин в диуреза

20,00

Микроалбуминурия

20,00

Наркотици в урина

30,00

ИМУНОЛОГИЯ

 

Имуноглобулин A ( IgA )

14,00

Имуноглобулин G ( IgG )

14,00

Имуноглобулин M ( IgM )

14,00

Имуноглобулин Е ( IgE total)

25,00

C3 Комплемент ( Complement C3 )

15,00

C4 комплемент ( Complement C4 )

15,00

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ДОГОВОР С МДЛ ЦИБАЛАБ

 

                                                 Хормонален анализ

 

17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)

29,00

4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )

29,00

ACTH ( АКТХ в плазма )

23.00 

Aldosterone ( Алдостерон в плазма )

45.00 

BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )

79.00 

Beta-CrossLaps in serum

24.00 

C-peptide ( C-пептид )

23,00

EPO (Еритропоетин)

45.00 

IGF 1  ( Соматомедин С )

47.00 

Inhibin B (Инхибин Б)

55.00 

N-mid osteocalcin

24.00 

PIGF (Плацентарен растежен фактор)

78.00 

Renin ( Ренин в плазма )

45.00 

hGH ( Соматотропен хормон )

23,00

sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)

78.00 

Биохимичен скрининг

85,00

Биохимичен скрининг-съкратен панел

47.00 

Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG )

24,00

Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF

156.00 

маркер Calcitonin ( Калцитонин )

36.00 

                                                             Туморни маркери

 

Tumor M2-PK  (Туморна М2 ПК) - фецес

46.00 

Маркер SCC

32,00

Невронспецифична енолаза ( NSE )

30.00 

Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)

13.00 

маркер Cyfra 21-1

22.00 

маркер S-100

64.00 

Тиреоглобулин (Tg)