УПРАВЛЕНИЕ

 

Д-р Христо Мазнейков - собственик

Специалист ортопед-травматолог с над 30 години практика в областта на артроскопската хирургия. Професионалната си кариера започва през 1982 г. като ординатор по хирургия в сектор по ортопедия и травматология към Районна болница, гр. Петрич. През 1983 г. е назначен за ординатор в Институт “Пирогов”, а от 1985 г. е избран за научен сътрудник към Институт “Пирогов”. От 1989 до 2000 г. е научен сътрудник І ст.в Дианабад – Клиника по спортна травматология и ортопедия, през 2001 г. е избран за научен сътрудник І ст. в Клиника “Долен крайник” на Института по ортопедия и травматология, Горна баня. Заедно с доц. Мазнейкова, през 1994 година,  регистрират Медицински център“Света София” за упражняване на частна медицинска дейност в областта на АГ, Ортопедия и травматолотия и Вътрешни болести. През 2006 г. откриват Многопрофилна болница за активно лечение „Света София“, където д-р Мазнейков през годините изпълнява длъжностите началник Клиника по ортопедия и травматология и Управител. През декември 2009 г. се открива и Медицински център „Света София – Люлин”.

През 2008 г. е избран за председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология. През 2008 г. е и първият български ортопед, който става член на Световната организация по артроскопия и спортна травматология ISAKOS, където участва в Научната комисията към организацията.
През 2009 г. е избран за почетен член на Македонското дружество по ортопедия и травматология. През същата година е награден с медал от EFOST /Европейска федерация по артроскопия и спортна травматология/. Участва в създаването на Балканската асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия, нейн пръв председател е и е част от управителния й съвет. 

Въвел в клиничната практика над 16 нови операции, включващи безкръвно лечение на гръбначния стълб, артроскопия на тазобедрени стави, реконструкция при увредена предна кръстна връзка и други. Лектор и участник на много конгреси и научни форуми. 

 

 

доц. д-р Валентина Мазнейкова, д.м. Лекар, акушер гинекологДоц. д-р Валентина Мазнейкова, д.м. - собственик

Завършва МА-София. Придобива специалност "Акушерство и гинекология". Получава научна степен “Доктор”, след защитена дисертация на тема: “Доплерово изследване на феталната и утеро-плацентарната циркулация при нормална и патологична бременност”. От 2015 г. има присъдена и академична титла „Доцент“ по акушерство и гинекология към МУ- Плевен. Член е на различни научни дружества. Почетен член е на Македонската асоциация по акушерство и гинекология (МАГО). Автор и съавтор на учебници, статии. Лектор на многобройни национални и международни конгреси. 
През годините в практиката си е лекар-ординатор в гр. Петрич. Младши асистент в Катедра по акушерство и гинекология при НИАГ-МА, София., старши асистент в Катедра по АГ-МА,София, главен асистент в Катедра по АГ-МА, София. 
Съвместно с д-р Мазнейков създават Медицински център ”Света София”, а през 2004-2006 година построяват и откриват МБАЛ „Света София“. През декември 2009 година откриват Медицински център „Света София – Люлин”. През годините е управител на МБАЛ „Света София” и ръководител на Отделението по акушерство и гинекология.

 

 

 

 

Десислава Малинова - управител и финансов директор

Част от управлението на МБАЛ „Света София“ от април 2019 г.
Завършва „Икономика“ в Университет за Национално и световно стопанство, впоследствие успешно реализира магистърски степени по „Банково дело“ и  „Управление на човешките ресурси“. Има над 15 години стаж в областта на банковото дело и корпоративните финанси в големи финансови институции в България, заемайки ръководни позиции.

    

 

 

 

 

 

 

Д-р Михаил Зортев - прокурист

Завършва Медицински университет - София и впоследствие специализира "Хирургия". Има допълнителни специализации по социална медицина и здравен мениджмънт. От 1989 г. работи в Многопрофилна болница - Кюстендил, където през последните осем години до 2010 година е управител. През годините ръководи и Националното сдружение на областните болници. През октомври 2010 г. поема поста зам.-министър на здравеопазването.

 

 

 

 

 

 

 

Мед. сестра Соня Бързачка - главна медицинска сестра

Има18 години опит като старша сестра в Клиника по пластична хирургия на УМБАЛ "Александровска" и 10 години в МБАЛ - Благоевград в Отделение  по неврохирургия, където получава приза „Сестра на годината“. Завършва ПМИ – Благоевград с отличие. Притежава магистърска степен „Социални дейности“, висше образование „Сестрински грижи“- I степен, бакалавърска степен „Специалист здравни грижи“ и магистратура по „Управление на здравните грижи“. 


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!