Защита на личните данни

 

МБАЛ Света София поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на компанията и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

С грижа за киберсигурността на нашите пациенти и потребителите на този сайт, МБАЛ “Света София” не събира и не съхранява никакви лични данни чрез ползването на сайта, включително и бисквитки.

Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, която можете да достъпите във всеки един момент като, като посетите линка ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
Личните Ви данни могат да бъдат използвани за:

1. Проследяване на промените в здравословното Ви състояние;
2. Диагностика, лечение и рехабилитация и наблюдение на здравословното състояние;
3. Наблюдение на бременност на жени и оказване на родилна помощ;
4. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
5. Вземане на мерки за укрепване и опазване на здравето;
6. Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
7. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги;
8. Диспансеризация;
9. Лабораторни и други видове изследвания;
10. Извършването на медицински дейности и манипулации;
11. Предписание на лекарства, превързочни материали и медицински пособия;
12. Извършване на експертиза на временна нетрудоспособност;
13. Наблюдение, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години;
14. Извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации;
15. Издаване на документи, свързани с дейността на болницата;
16. Насочване за консултативна и болнична помощ.
17. Провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти.
18. Извършване на лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина
19. Извършване на научна дейност.

Данните които събира МБАЛ Света София са:

  • ЕГН
  • Имена
  • Адрес
  • Пол
  • Възраст
  • Резултати от клинични изследвания
  • Анамнеза

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!