д-р Кристиан Цветанков

Лекар, рентгенолог

Началник Отделение по образна диагностика

Професионален опит и интереси:

  • конвенционална рентгенова диагностика
  • ехография на коремни органи и щитовидна жлеза
  • мултидисциплинарен подход в диагностиката на млечните жлези
  • компютърна и магнитно-резонансна томография

От 2019 г. е в екипа на МБАЛ „Света София”. Завършва медицинското си образование през 2010 г. и специализира образна диагностика. От 2011 г. до 2018 г. е асистент по образна диагностика в УБ „Лозенец“ с практически упражнения за български и англоговорящи студенти. Участва в международни и национални конгреси. Автор е на редица публикации в български и чуждестранни научни издания.


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!