д-р Кристиан Цветанков

Лекар, рентгенолог

Началник Отделение по образна диагностика

  • Специалист по Образна диагностика
  • Завършва МУ - София през месец ноември 2010 г.
  • В периода 2012 г. до 2018 г. е асистент по “Образна диагностика” към СУ “ Св. Климент Охридски” и преподава на български и англоговорящи студенти
  • Участва в редица научни форуми, автор и съавтор на публикации у нас и в чужбина
  • През годините работи в реномирани столични болници с водещи специалисти в сферата на образната диагностика
  • Владее всички образни модалности

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!