Цени ДКЦ "Света София"

 
Уважаеми пациенти,
  • Плащанията се осъществяват на регистратурите ни
  • Пазете касовия бон!

 

 

                    Ценоразпис на платени медицински услуги.

                В сила от 15.08.2022 г.

 

 

Акушерство и гинекология

 

Първичен преглед от хабилитирано лице

      80,00 лв.

Вторичен преглед от хабилитирано лице

      50,00 лв.

Първичен гинекологичен преглед

      60,00 лв.

Вторичен гинекологичен преглед

      40,00 лв.

Първичен гинекологичен преглед с колпоскопия и ехографски преглед на матката и яйчниците

      80,00 лв.

Вземане на влагалищен секрет

      10,00 лв.

Колпоскопия на маточната шийка

      30,00 лв.

Ехографско изследване на фоликулите при стерилитет-фоликулометрия

      30,00 лв.

Ехографски преглед на матката и яйчниците

      50,00 лв.

Ехографски преглед на плода

      50,00 лв.

Преглед и сваляне на спирала

      80,00 лв.

Гинекологичен преглед с извършване на биопсия на маточната шийка

      90,00 лв.

ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА

      40,00 лв.

NST-Мониторен запис на тоновета на плода

      25,00 лв.

Обгаряне на раничка на маточната шийка под колпоскопски контрол

      90,00 лв.

Лечение на кондиломи с течен азот или коагулация

      90,00 лв.

4D ехография-Ехографски скрининг за аномалии на плода и доплерово изследване на кръвотока

      95,00 лв.

УЗ с измерване на нухална транслуценция

      95,00 лв.

Преглед, поставяне на спирала и ехографски контрол на спиралата

    100,00 лв.

Ехографски скрининг за аномалии при многоплодна бременност, генетична консултация и Доплерово изследване на кръвотока

    120,00 лв.

Лечение на раничка на маточната шийка с криотерапия

    130,00 лв.

Хистеросалпингография-цветна снимка за проходимост на тръбите без упойка

    180,00 лв.

Хистеросалпингография с упойка

    250,00 лв.

Амниоцентеза с ДНК анализ

    440,00 лв.

Хорионна биопсия с ДНК анализ

    440,00 лв.

Съпружеска вътрематочна инсеминация

    450,00 лв.

Женска консултация - проследяване на бременността, 1ва вноска

    460,00 лв.

Женска консултация - проследяване на бременността, 2ра вноска

    460,00 лв.

Ембриоредукция

    530,00 лв.

Вътрематочна инсеминация с донорска сперма

    650,00 лв.

Ортопедия и травматология

 

Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице Професор

      80,00 лв.

Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице Доцент

      80,00 лв.

Първичен специализиран преглед на повече от една зона

      70,00 лв.

Първичен преглед

      60,00 лв.

Вторичен преглед

      40,00 лв.

Анестезия - с лидокаин за една ампула

      25,00 лв.

Сваляне на гипс

      30,00 лв.

Пункция на киста, хематом - Ортопедия и травматология

      30,00 лв.

Малки рани - първична обработка без сутура

      30,00 лв.

Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура

      30,00 лв.

Заглушаване гипс шина 

      30,00 лв.

Ставна пункция

      40,00 лв.

Вътреставна апликация без цената на медикамента

      40,00 лв.

Шина тип Дезо

      40,00 лв.

Смяна на гипс-долен крайник

      40,00 лв.

Смяна на гипс-горен крайник

      40,00 лв.

Отваряне на гнойник- абцес

      50,00 лв.

Имобилизация на предмишница

      50,00 лв.

Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология

      50,00 лв.

Малки рани първична сутура до пет лигатури

      60,00 лв.

Имобилизация - горен крайник

      60,00 лв.

Гипсов ботуш

      60,00 лв.

Oxygene-Ozone Терапия до 4 зони

      60,00 лв.

Големи рани с първична обработка и сутура от 5 до 10 лигатури

      70,00 лв.

Шина подбедрица 

      70,00 лв.

Шина - долен крайник 

      70,00 лв.

Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник

      85,00 лв.

Имобилизация - горен крайник пластмасов гипс

    100,00 лв.

Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник

    100,00 лв.

Шина подбедрица -пластмасов гипс

    120,00 лв.

Шина - долен крайник - пластмасов гипс

    120,00 лв.

Oxygene-Ozone Терапия над 4 зони

      80,00 лв.

АЦП (ACP)

    360,00 лв.

Cingal

    550,00 лв.

PRP

    600,00 лв.

Ендорет /PRGF/  кит - 2

    612,00 лв.

Ендорет /PRGF/  кит - 3

    850,00 лв.

Ендорет /PRGF/  кит - 4

 1 224,00 

Малка превръзка

      15,00 лв.

Поставянена система

      20,00 лв.

Вторична обработка на рана - превръзка без сутура

      20,00 лв.

Голяма превръзка

      20,00 лв.

Венозни вливания на медикаменти

    151,00 лв.

Блокада на периферен нерв или става

      95,00 лв.

Домашна визита на специалист с неосигурен транспорт

      70,00 лв.

Алергология

 

Преглед /Пулмолог/ Алерголог

      60,00 лв.

Кожно-алергично тестуване

        4,00 лв.

КАП с анестетик/1бр./ и подготовка за инвазивно изследване

      10,00 лв.

КАП с контрастно вещество и подготовка за образно изследване

      10,00 лв.

КАП със стоматологичен анестетик/1бр./ и подготовка за съответни манипулации

      10,00 лв.

Инжекция от алергенна имунотерапия (АИТ)

      10,00 лв.

Епикутанни проби в стоматология

      15,00 лв.

Набор епикутанни проби

      30,00 лв.

Спирометрия

      30,00 лв.

ЗК- КАП с анестетици и предоперативна подготовка

      45,00 лв.

Бронходилататорен тест с бета-агонисти

      45,00 лв.

ЗК- КАП с битови и поленови алергени

      51,00 лв.

КАП с анестетици

      60,00 лв.

КАП с битови и поленови, битови и епидермални алергени

      60,00 лв.

Дихателна система

 

Проба Манту

      10,00 лв.

Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване

      30,00 лв.

Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли

      30,00 лв.

ФИД с БДТ

      40,00 лв.

Вътрешни болести и кардиология

 

Първичен преглед - Вътрешни болести и кардиология

      60,00 лв.

Вторичен преглед - Вътрешни болести и кардиология

      40,00 лв.

ЕКГ(електрокардиограма)

      10,00 лв.

ЕхоКГ(ехокардиография)

      50,00 лв.

Холтер ЕКГ - 24 часа

      50,00 лв.

Холтер АН

      50,00 лв.

ВЕТ (велоергометрия)

    100,00 лв.

Холтер ЕКГ - 48 часа

    100,00 лв.

Холтер ЕКГ - 72 часа

    120,00 лв.

Поставяне на катетър (уретрален)

      40,00 лв.

Спортно-медицинска консултация

      40,00 лв.

 Гастроентерология

 

Първичен преглед - Гастроентерология

      60,00 лв.

Вторичен преглед - Гастроентерология

      40,00 лв.

Абдоминална ехография  - Гастроентерология

      60,00 лв.

Абдоминална парацентеза

      80,00 лв.

Контрастно-усилена ехография (без консуматив)

    120,00 лв.

Фиброскен

    180,00 лв.

Перкутанна чернодробна биопсия (без консуматив)

    180,00 лв.

Фиброгастроскопия

    200,00 лв.

Фиброколоноскопия

    250,00 лв.

Фиброгастроскопия с полипектомия

    280,00 лв.

Фиброколоноскопия с полипектомия

    320,00 лв.

Екстракция на чуждо тяло

    280,00 лв.

Премахване на интрагастрален балон

    700,00 лв.

Поставяне на стомашна инжекция Ботокс

 1 700,00 лв.

Поставяне на интрагастрален балон

 2 200,00 лв.

Дерматология и венерология

 

Първичен преглед  - Дерматология и венерология

      60,00 лв.

Вторичен преглед

      40,00 лв.

Дерматоскопия

      10,00 лв.

Хемостаза

      10,00 лв.

Поставяне на локална анестезия

      10,00 лв.

Вземане на секрет за микробиология

      10,00 лв.

Инструментално почистване на хронична язва /инстр.поч. на  хронични или трофични язви/

      15,00 лв.

Сваляне на конци

      15,00 лв.

Културелно микологично изследване

      20,00 лв.

Интралезионално /вкл. Интрамускулно/ инжектиране на медикамент

      20,00 лв.

Криотерапия

      30,00 лв.

Премахване на фиброми /до 3 бр./

      30,00 лв.

Химична обработка на кожни лезии

      30,00 лв.

Интрадермални алергологични тестове

      35,00 лв.

Лечение с течен азот

      40,00 лв.

Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /2-ра и всяка следваща/

      40,00 лв.

Премахване на фиброми /до 5 бр./

      40,00 лв.

Кюретаж на кожни лезии

      40,00 лв.

Изрязване на фиброми /до 10 бр./

      50,00 лв.

Инцизия на меки тъкани

      50,00 лв.

Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /1-ва/

      60,00 лв.

Инцизия на меки тъкани с дренаж

      60,00 лв.

Електрокоагулация до 3 лезии

      60,00 лв.

Отстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия

      80,00 лв.

Изрязване на фиброми /до 20 бр./

      80,00 лв.

Електрокоагулация над 3 лезии

      80,00 лв.

Вземане на предварителна цитология

      30,00 лв.

Вземане на биопсичен материал

      80,00 лв.

Пакет превръзка със сваляне на конци

    100,00 лв.

Химичен пилинг за лечение на акне

    100,00 лв.

Ендокринология

 

Първичен преглед

      60,00 лв.

Вторичен преглед

      40,00 лв.

Ехография на щитовидна жлеза

      50,00 лв.

Медицинска онкология

 

Първична консултация с лекар специалист Медицинска онкология

      80,00 лв.

Вторична консултация с лекар специалист Медицинска онкология

      50,00 лв.

Консултация с лекар специализант Медицинска онкология

      50,00 лв.

Подготовка на документи на български език за консултация в чужбина

      50,00 лв.

Консултация с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология

      50,00 лв.

Венозна инфузия под лекарско наблюдение

      50,00 лв.

Консултативен преглед /до 30 минути/

      60,00 лв.

Диспансерен/ профилактичен преглед първичен

      60,00 лв.

Манипулация до 180 мин. от високоспециализиран медицински специалист

      60,00 лв.

Консултация за семейно планиране и съхранение на генетичен материал

      60,00 лв.

Консултация с психолог за външни пациенти

      60,00 лв.

Прилагене на ХТ субстанция венозно до 3 часа

      75,00 лв.

Отбременяваща гръдна пункция

      75,00 лв.

Фамилна консултация

      80,00 лв.

Прилагане на ХТ субстанция чрез еластомерна помпа

      80,00 лв.

Консултация с лекар специалист Медицинска онкология

      80,00 лв.

Прилагане на ХТ субстанция 3-12 часа

    100,00 лв.

Прилагане на ХТ субстнация 12-24 часа

    130,00 лв.

Пакет 7 консултации с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология

    210,00 лв.

Поставяне на предпазна шапка с охлаждащ ефект

    240,00 лв.

Пакет 7 консултации с психолог за външни пациенти

    280,00 лв.

Консултация с психолог- 30 лв на всеки 30 минути допълнително

      30,00 лв.

  Прилагане на ХТ субстанция венозно до 15 минути

      30,00 лв.

Диспансерен/ профилактичен преглед вторичен

      30,00 лв.

Манипулация до 30 мин. от високоспециализиран медицински специалист

      35,00 лв.

Подготовка на документи за ТЕЛК, болничен, протоколи, PETCT и SPECT

      35,00 лв.

Протоколи - ендокринна терапия / перуки

      35,00 лв.

Промиване на уретрален катетър

      40,00 лв.

Консултация с психолог: 40 лв до 60 минути

      40,00 лв.

Манипулация до 90 мин. от високоспециализиран медицински специалист

      45,00 лв.

Определяне на план за лечение  /онкокомитет/

      50,00 лв.

Отбременяваща коремна пункция

      50,00 лв.

Неврология

 

Първичен преглед - Неврология

      70,00 лв.

Първичен преглед от д-р Олевски

    100,00 лв.

Вторичен преглед - Неврология

      40,00 лв.

Вторичен преглед от д-р Олевски

      50,00 лв.

Първичен неврохирургичен преглед

      60,00 лв.

Вторичен неврохирургичен преглед

      40,00 лв.

Доплер

      80,00 лв.

ЕМГ

      80,00 лв.

ЕЕГ

      80,00 лв.

ЕМГ от д-р Олевски

    100,00 лв.

Доплащане за иглена ЕМГ

      30,00 лв.

Манипулация - периневрална блокада

      40,00 лв.

Манипулация с медикамент

      50,00 лв.

Офталмология

 

Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице - ОЧНИ болести

    120,00 лв.

Вторичен специализиран преглед от хабилитирано лице - ОЧНИ болести

      80,00 лв.

Първичен преглед специалист - ОЧНИ болести

      80,00 лв.

Вторичен преглед специалист - ОЧНИ болести

      60,00 лв.

Измерване на вътреочно налягане

      10,00 лв.

Зрителна острота

      20,00 лв.

Авторефрактометрия

      30,00 лв.

Допълнителен персонал

      40,00 лв.

Консултация - ОЧНИ Болести

      40,00 лв.

Циклоплегия

      40,00 лв.

Фундоскопия

      40,00 лв.

Оформяне на документи за ТЕЛК или други медицински комисии - ОЧНИ БОЛЕСТИ

      40,00 лв.

Фотодокументация

      50,00 лв.

Лазер-терапия при диабетна ретинопатия на сеанс

      50,00 лв.

Годишен пакет за проследяване на промяната в диоптъра при деца (2 прегледа на 6 месеца)

      50,00 лв.

Сваляне на тръбичка

      60,00 лв.

Оглед на преднокамерен ъгъл

      60,00 лв.

Махане на конци - кожни

      60,00 лв.

A/B ехография ОЧНИ

      70,00 лв.

Компютърна периметрия

      70,00 лв.

Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за глаукома

      70,00 лв.

Пакет скринингови изследвания - ретина

      80,00 лв.

Терапевтична контактна леща - напасване

      80,00 лв.

Оглед на ретинна периферия с триогледална леща на Голдман

      80,00 лв.

Флуоресцеинова ангиография

      80,00 лв.

Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за катаракта

    120,00 лв.

Пакет- глаукома

      90,00 лв.

Очни предоперативни изследвания при назначаване на витреоретинална операция

      90,00 лв.

Махане на конци - очни

    100,00 лв.

Сваляне на конци в операционна

    100,00 лв.

Допълнително обслужване

    120,00 лв.

ОСТ (оптична кохерентна томография)

    120,00 лв.

Пакет за проследяване на диабетна ретинопатия (зрителна острота, вътреочно налягане, фундоскопия, фотодокументация на ретината, ОСТ)

    140,00 лв.

Пакет за проследяване на макулна дегенерация (зрителна острота, вътреочно налягане, фотодокументация, ОСТ)

    140,00 лв.

Лазерна трабекулопластика

    180,00 лв.

Пакет за проследяване на глаукома (очно налягане-двукратно измерване в рамките на 1 месец, компютърна периметрия, фотодокументация на зрителния нерв, ОСТ)

    160,00 лв.

Лазерен бараж

    180,00 лв.

Бараж на промени в периферията на ретината

    180,00 лв.

Лазерна капсулотомия

    180,00 лв.

Лазерна иридотомия

    180,00 лв.

Скъпоструващ медицински консуматив

 1 000,00 

Липофилинг за последващи процедури

 1 200,00 

Тумор на клепачите – малък – среден 1см.

 1 400,00 

Екстракция на катаракта с имплантация на вътреочна леща

 1 700,00 

+ повдигане на устен ъгъл с фасция

 2 100,00 

Страбизъм

 2 300,00 

Ектропион, ентропион

 2 500,00 

Птоза

 2 600,00 

Скъпоструващ медицински консуматив - Express

 2 700,00 

Дакрио + тръбичка обща упойка за 20 мин.

 2 800,00 

Повдигане на вежди / естетично /

 2 900,00 

Липофилинг – първоначален

 3 100,00 

Тумор на клепачите – голям

 3 800,00 

Енуклеация, евисцерация с имплант или вторична имплахтация обща упойка

 3 800,00 

Естетична блефаропластика - 2 горни или долни

 4 200,00 

Естетична блефаропластика - 4 клепача

 4 900,00 

Състояние след лицева парализа – горен и долен клепач / присадка на хрущял, удължаване на горен клепач

 5 500,00 

Реконструкция на анофталмна орбита с лигавица или дерма

 5 900,00 

Корекция на уши

 5 900,00 

Педиатрия

 

Първичен педиатричен преглед

      50,00 лв.

Вторичен педиатричен преглед

      40,00 лв.

Ревматология

 

Първичен преглед

      50,00 лв.

Вторичен  преглед

      40,00 лв.

Ехография на ОДА /опорно двигателен апарат/

      50,00 лв.

Хирургия и съдова хирургия

 

Първичен преглед - Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия

      60,00 лв.

Вторичен преглед - Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия

      40,00 лв.

Склеротерапия на разширени вени на крак

    350,00 лв.

Пункция на киста, хематом

      60,00 лв.

Поставяне на система - Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия

      30,00 лв.

Вторична обработка на рана (превръзка без сутура)

      20,00 лв.

Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура)

      30,00 лв.

Големи рани - първична обработка без сутура

      40,00 лв.

Големи рани - първична обработка със сутура до 10 лигатури

      80,00 лв.

Големи рани - първична обработка със сутура над 10 лигатури

    100,00 лв.

Инцизия на абсцес

      70,00 лв.

Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж

      70,00 лв.

Спиртен компрес

      30,00 лв.

Тотално отстраняване на нокът

    100,00 лв.

Частична резекция на нокът

      80,00 лв.

Периферен Doppler

      50,00 лв.

Ехо- Doppler

      50,00 лв.

Отстраняване на чужди тела

      50,00 лв.

Домашна визита на специалист с консултация при осигурен транспорт

      50,00 лв.

Домашна визита на специалист с манипулация при осигурен транспорт

      70,00 лв.

Ушно - носно - гърлени болести

 

Първичен преглед - д-р Илиев

    100,00 лв.

Първичен преглед - УНГ

      80,00 лв.

Вторичен преглед - УНГ

      50,00 лв.

Поставяне на медикаменти в носните ходове

        5,00 лв.

Фарингоскопия

        5,00 лв.

Отоскопия

      10,00 лв.

Риноскопия

      10,00 лв.

Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П.

      10,00 лв.

Продухване на Полицер

      10,00 лв.

Вземане на носен секрет

      10,00 лв.

Намазване на гърлото с медикаменти

      10,00 лв.

Индиректна ларингскопия

      10,00 лв.

Вземане на секрет от ухо

      10,00 лв.

Вземане на секрет от нос

      10,00 лв.

Вземане на секрет от гърло

      10,00 лв.

Промивка на ухо за церумен

      15,00 лв.

Задна риноскопия

      15,00 лв.

Предна тампонада при епистаксис

      15,00 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия

      15,00 лв.

Изследване на слуха (аудиометрия)

      15,00 лв.

Сваляне на тампонада

      20,00 лв.

Поставяне на дренажи при остър синуит

      20,00 лв.

Сваляне на конци с малка превръзка

      20,00 лв.

Залепване на рана

      20,00 лв.

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно

      30,00 лв.

Химическо обгаряне на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия

      30,00 лв.

Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход

      35,00 лв.

Инцизия на форункул във външния слухов проход

      35,00 лв.

Домашна визита;контролен преглед при осигурен транспорт

      40,00 лв.

Предна носна тампонада с местна анестезия

      40,00 лв.

Домашна визита с консултация при осигурен транспорт

      50,00 лв.

Пункция на синус с местна анестезия

      50,00 лв.

Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия

      50,00 лв.

Вземане на биопсия под местна анестезия

      50,00 лв.

Инцизия на отематом с местна анестезия

      50,00 лв.

Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна анестезия

      50,00 лв.

Задна носна тампонада под местна анестезия

      60,00 лв.

Обработка и шев на рана с местна анестезия

      60,00 лв.

Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия

    100,00 лв.

Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза с местна анестезия

    100,00 лв.

Инцизия на перитонзиларен абсцес под местна анестезия

    100,00 лв.

Парацентеза под местна анестезия

    100,00 лв.

Електрокаутеризация на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия

    100,00 лв.

Отсраняване на папиломи на фаринкса с местна анестезия

    100,00 лв.

Урология

 

Първичен преглед от хабилитирано лице Доцент - УРОЛОГИЯ

      80,00 лв.

Вторичен преглед от хабилитирано лице Доцент - УРОЛОГИЯ

      50,00 лв.

Първичен преглед

      60,00 лв.

Вторичен  преглед

      40,00 лв.

Преглед с ехография

      90,00 лв.

Поставяне на подкожна депо инжекция с LHRH агонист

      30,00 лв.

Поставяне или смяна на силиконов катетър с катетър от болницата

      80,00 лв.

Поставяне наа лекарство в пикочния мехур с еднократна катетеризация

      40,00 лв.

Поставяне на нелатонов катетър и поставяне на лекарства в пикочния мехур

      40,00 лв.

Поставяне на подкожна инжекция за хормонотерапия при простатен карцином

      40,00 лв.

Масаж на простата и вземане на простатен секрет

      40,00 лв.

Промивка през поставен уретрален катетър

      40,00 лв.

Дилатация на уретра с восъчен дилататор

      60,00 лв.

Ехография на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза

      60,00 лв.

Ехография на простата

      40,00 лв.

Ехография на пенис, тестиси и скротум

      60,00 лв.

Репониране на препуциум при парафимоза

      60,00 лв.

Поставяне или смяна на уретрален катетър

      60,00 лв.

Поставяне на Цистофикс

    400,00 лв.

Урофлоуметрия

      40,00 лв.

 

 

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

      50,00 лв.

Ехография на малък таз

      50,00 лв.

Ехография на простата

      50,00 лв.

Ехография на малък таз - бъбреци и пикочен мехур

      50,00 лв.

Ехография на повърхностни структури - тестиси, пенис

      50,00 лв.

Клинична хематология

 

Първичен преглед от хабилитирано лице

      80,00 лв.

Вторичен преглед от хабилитирано лице

      60,00 лв.

Първичен преглед

      60,00 лв.

Вторичен  преглед

      40,00 лв.

Физиотерапия и рехабилитация

 

Първичен преглед от хабилитирано лице

      80,00 лв.

Вторичен преглед от хабилитирано лице

      60,00 лв.

Първичен преглед

      60,00 лв.

Вторичен  преглед

      40,00 лв.

Лазер терапия - второ поле

        5,00 лв.

Терапия с НЧТ - второ поле

        5,00 лв.

HV - тепария - второ поле

        5,00 лв.

УЗ терапия - второ поле

        5,00 лв.

Магнитотерапия - второ поле

        5,00 лв.

Апаратен лимфен дренаж - второ поле

        5,00 лв.

Терапия с СЧТ - второ поле

        5,00 лв.

ЛФК с уреди

      10,00 лв.

Лазер терапия - едно поле

      10,00 лв.

Терапия с НЧТ - едно поле

      10,00 лв.

HV - тепария - едно поле

      10,00 лв.

Светлотерапия

      10,00 лв.

УЗ терапия - едно поле

      10,00 лв.

Бягаща пътека

      10,00 лв.

Велотренировка

      10,00 лв.

Магнитотерапия - едно поле

      10,00 лв.

Апаратен лимфен дренаж - едно поле

      10,00 лв.

Суспенсотерапия /клетка на Роше/

      10,00 лв.

Пасивна ЛФК с артромот

      10,00 лв.

Вибротерапия

      10,00 лв.

Терапия с СЧТ - едно поле

      10,00 лв.

Сканиращ лазер

      20,00 лв.

Консултативен преглед - вторичен

      20,00 лв.

Лазерпунктура

      20,00 лв.

Подводна ЛФК

      20,00 лв.

Консултативен преглед - първичен

      30,00 лв.

ЛФК - аналитична

      30,00 лв.

Подводен струев масаж /тангентор/

      30,00 лв.

Масаж-частичен

      40,00 лв.

Мануална терапия

      50,00 лв.

Комбинирана рехабилитация

      60,00 лв.

Масаж

      80,00 лв.

Комбинирана терапия

      80,00 лв.

 Манипулации

 

Измерване на кръвно налягане

        5,00 лв.

Поставяне на инжекция - подкожна

      10,00 лв.

Поставяне на инжекция - мускулна

      10,00 лв.

Проба на антибиотик

      10,00 лв.

Поставяне на инжекция - венозна

      20,00 лв.

Поставяне на система

      20,00 лв.

Поставяне на абокат

      35,00 лв.

Венозна инфузия /10-30 мин./.

      20,00 лв.

Венозна инфузия над 30 мин.

      30,00 лв.

Административни

 

Медицинско свиделство за работа

      60,00 лв.

Медицинско свиделство за шофьор категори "С" и за за категория "В" за първа книжка

      60,00 лв.

Медицинско свиделство за шофьор категори "В"

      40,00 лв.

Линейка цена в грод София

      84,00 лв.

Личен асистент

      60,00 лв.

Издаване на едноличен болничен лист

      10,00 лв.

Изготвяне на протокол за ТЕЛК

      30,00 лв.

Решение на обща ЛКК

      30,00 лв.

Изготвяне на протокол за ортопедични обувки

      10,00 лв.

Изготвяне на протокол за медицински изделия

      20,00 лв.

Микробиология

 

Ушен секрет

      45,00 лв.

Очен секрет

      45,00 лв.

Микробиологично изследване на влагалищен секрет

      45,00 лв.

Влагалищен секрет

      45,00 лв.

Цервикален секрет

      45,00 лв.

Уретрален секрет

      45,00 лв.

Еякулат

      45,00 лв.

Гърлен секрет

      45,00 лв.

Носен секрет

      45,00 лв.

Храчка

      45,00 лв.

Секрет от Glans Penis

      45,00 лв.

Раневи секрет /анаеробна посявка/

      45,00 лв.

Изследване на кръв /хемокултура/

      65,00 лв.

Раневи секрет /аеробна посявка/

      45,00 лв.

Пунктат, ексудат, жлъчка

      45,00 лв.

Коластра

      45,00 лв.

Фецес

      45,00 лв.

Изследване на фецес за C. difficile и Toxin A и B

      50,00 лв.

Хеликобактер пилори (бърз тест фецес)  H. pylori antigen

      30,00 лв.

WASS

      25,00 лв.

HBsAg

      25,00 лв.

Anti-HCV

      25,00 лв.

HIV 1/2

      25,00 лв.

Посявка за трихомони

      30,00 лв.

Тест за грипен вирус А и B

      25,00 лв.

HCV

      25,00 лв.

Тест COVID-19 по договор

      18,00 лв.

Хепатит А - HAV IgG/IgM бърз тест

      25,00 лв.

Изследване антитела за Коронавирус - COVID-19 IgM/IgG

      25,00 лв.

Антибиограма от 6 до 11 диска

      20,00 лв.

Антибиограма от 6 диска за втори микробен вид

      20,00 лв.

Стерилна урина /първа/

      25,00 лв.

Стерилна урина /втора-поредна/

      15,00 лв.

Стерилна урина /трета-поредна/

      15,00 лв.

Антибиограма с 12 и повече диска, както и МИК

      40,00 лв.

Консултация с лекар микробиолог за антибиотична терапия и интерпретация на резултат

      60,00 лв.

Безплатен тест за Хепитат - HBsAg

            -   лв.

Вирусология и серология

 

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR по договор 80,00лв. "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

      80,00 лв.

Антигенен тест COVID-19-Чувствителност92,3%, Специфичност 100% “CTK Biotech" Inc.

      26,00 лв.

Антигенен тест COVID-19-Чувствителност 93,5%, Специфичност 99,3 % "Hangzhou All Test Biotech Co., Ltd"

      26,00 лв.

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR за фирма "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

    106,00 лв.

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR-група над 15 човека "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

      70,00 лв.

Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR "Maccura Biotechnology Co., Ltd."

    100,00 лв.

Вземане на проба за PCR

        5,00 лв.

Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип A+B с назофаренгиален тампон

      50,00 лв.

Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип A+B с назофаренгиален тампон - Испански

      70,00 лв.

CerTest SARS-Cov-2 Ag card test чувствителност 94%, специфичност 100%

      26,00 лв.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

СУЕ

        2,00 лв.

Пълна кръвна картина - ПКК - 5 diff

        6,00 лв.

Пълна кръвна картина - ПКК

        6,00 лв.

Пълна кръвна картина - ПКК - 3 dff

        6,00 лв.

Диференциално броене на левкоцити

        7,00 лв.

Морфология на еритроцитите

        7,00 лв.

ПКК+ДКК

        9,00 лв.

ПКК + морфология на еритроцитите

        9,00 лв.

ПКК+ДКК+СУЕ

      10,00 лв.

ПКК + ДКК+ морфология на еритроцитите

      12,00 лв.

Anti-SARS-CoV-2 - количествен IgG за служители

      16,00 лв.

Anti-SARS-CoV-2 IgM Quantitative (количествен)

      22,00 лв.

Anti-SARS-CoV-2 - количествен IgG

      30,00 лв.

БИОХИМИЯ

 

Общ белтък

        2,20 лв.

Глюкоза (Glucose)

        3,00 лв.

Креатинин (Creatinine)

        3,00 лв.

Урея ( Urea )

        3,00 лв.

Пикочна киселина (Uric acid)

        3,00 лв.

Билирубин - общ ( Total Bilirubin )

        3,00 лв.

Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )

        3,00 лв.

Общ белтък (Total protein)

        3,00 лв.

Албумин (Albumin)

        3,00 лв.

Холестерол - общ ( Total Cholesterol )

        3,00 лв.

Холестерол - HDL-Cholesterol

        3,00 лв.

Холестерол - LDL-Cholesterol

        3,00 лв.

Триглицериди (Triglyceride )

        3,00 лв.

АсАТ (GOT; AST)

        3,00 лв.

АлАТ (GPT; ALT)

        3,00 лв.

ЛДХ ( LDH )

        3,00 лв.

Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )

        3,00 лв.

Гама ГТ  ( GGT )

        3,00 лв.

Креатин фос. киназа ( CPK )

        4,00 лв.

Алфа - амилаза ( Amylase )

        4,00 лв.

Липаза

        4,00 лв.

Кръвна захар еднократно

        5,00 лв.

Ревма фактор скрининг (RF)

        5,00 лв.

Анти-Стрептолизинов Титър (AST)

        5,00 лв.

ОГТТ (трикратен)

        7,00 лв.

Лактат ( lactate )

        7,90 лв.

C-реактивен Протеин ( CRP )

        8,00 лв.

Липиден профил

      10,00 лв.

Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )

      11,00 лв.

CPK - MB фракция

      12,00 лв.

Тропонин

      17,00 лв.

ОГТТ + Трикратен Инсулин

      54,10 лв.

NT-proBNP

      55,00 лв.

ХОРМОНИ И ВИТАМИНИ

 

Пробовземане за Биохимичен скрининг на бременността- I/II триместър

        4,00 лв.

Окултни кръвоизливи

        7,00 лв.

TSH   ( Тиреотропен Хормон )

      14,00 лв.

Prolactin  ( Пролактин )

      15,30 лв.

LH ( Лутеинизиращ Хормон )

      15,30 лв.

FSH ( Фоликул Стим. Хормон )

      15,30 лв.

Progesterone ( Прогестерон )

      15,30 лв.

Estradiol  (Естрадиол)

      15,30 лв.

Testosterone  ( Тестостерон )

      15,30 лв.

Insulin ( 60 м post 75g glucose )

      15,70 лв.

Insulin ( 120 м post 75g glucose )

      15,70 лв.

Insulin ( 0 м)

      15,70 лв.

Insulin ( Серумен Инсулин )

      15,70 лв.

HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс

      16,30 лв.

total hCG ( общ бета ЧХГ )

      17,00 лв.

FT 3  ( свободен Т3 )

      17,00 лв.

FT 4 ( свободен Т4 )

      17,00 лв.

B-hCG

      17,00 лв.

Феритин ( Ferritin )

      17,00 лв.

Anti-HBs

      17,00 лв.

Anti-HAV total

      19,00 лв.

Токсоплазмоза IgG

      19,00 лв.

Anti-HAV Ig M

      19,00 лв.

Токсоплазмоза IgM

      19,00 лв.

Фолат в серум ( Folate )

      20,00 лв.

Витамин В12 ( Vit. B12 )

      20,00 лв.

EBV IgG

      22,00 лв.

EBV IgM

      22,00 лв.

SHBG

      22,00 лв.

anti TPO ( MAT )

      22,00 лв.

anti Tg ( TAT )

      22,00 лв.

Здравна книжка

      25,00 лв.

Витамин D total (25-OH Vitamin D)

      28,00 лв.

anti Tg ( TAT )+anti TPO ( MAT )

      29,00 лв.

TSH + FT4 + FT3

      32,00 лв.

Анти - Мюлеров хормон

      44,00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

Маркер  tPSA

      14,00 лв.

fPSA (свободен PSA)

      15,40 лв.

Маркер AFP (алфа - фето - протеин)

      16,90 лв.

Маркер CA 15-3

      16,90 лв.

Маркер CA-125

      16,90 лв.

Маркер CA-19-9

      16,90 лв.

Маркер CEA

      17,00 лв.

Маркер CA 72-4

      20,00 лв.

Маркер CA 72-4

      20,00 лв.

Cyfra 21-1

      28,00 лв.

Маркер HE4

      55,00 лв.

Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )

      60,00 лв.

УРИНА

 

Урина седимент

        2,00 лв.

Урина Общо хим. изсл. (Urinalysis)

        3,00 лв.

Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)

        4,00 лв.

Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )

        4,30 лв.

Урина Общо хим. Изсл. + седимент

        5,00 лв.

Микроалбумин в диуреза

      11,00 лв.

Микроалбуминурия

      11,00 лв.

Типизиране на слаб D антиген

      35,00 лв.

Типизиране на антигените от системата Rhesus и Kell

      40,00 лв.

Йонизиран калций ( Са++  )

        8,80 лв.

anti - ds DNA  (анти двДНК антитела) количествен

      26,00 лв.

Кръвно газов анализ ( КАС)

      20,00 лв.

 КРЪВОСЪСИРВАНЕ - СКРИНИНГ

 

Време на кървене (Bleeding time)

        2,00 лв.

Протромбиново време ( PT )/ %/ INR

        4,00 лв.

aPTT (ККВ)

        4,00 лв.

Фибриноген ( Fibrinogen )

        4,00 лв.

Д димер ( D-dimer )

      20,00 лв.

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

Калций общ ( Ca ; Calcium )

        3,00 лв.

Фосфор  ( P ; Phosphate )

        3,00 лв.

ЖСК ( TIBC )

        3,00 лв.

Калий ( K ; Potassium)

        4,00 лв.

Натрий ( Na ; Sodium )

        4,00 лв.

Хлор ( Cl ; Chloride )

        4,00 лв.

Магнезий ( Mg ; Magnesium )

        5,00 лв.

Калий ( K ) + Натрий ( Na )

        6,00 лв.

Желязо (Fe)

        6,00 лв.

Желязо (Fe)+ ЖСК (TIBC)

        7,00 лв.

Желязо и ЖСК фракции

        8,00 лв.

Такса биологичен материал

        4,00 лв.

Такса биологичен материал-COVID

        4,00 лв.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ДОГОВОР С ЦИБАЛАБ

 

Cortizol (Кортизол )

      15,30 лв.

DHEA-S ( ДХЕА-С )

      15,30 лв.

C-peptide ( C-пептид )

      15,70 лв.

Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG )

      18,00 лв.

hGH ( Соматотропен хормон )

      18,30 лв.

ACTH ( АКТХ в плазма )

      18,90 лв.

N-mid osteocalcin

      19,70 лв.

Beta-CrossLaps ( ?-СТх ) in serum

      19,70 лв.

4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )

      21,30 лв.

17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)

      21,30 лв.

Кортизолов ритъм

      26,00 лв.

Паратхормон ( 1-84 PTH)

      27,30 лв.

маркер Calcitonin ( Калцитонин )

      29,70 лв.

маркер TG ( Тиреоглобулин )

      32,70 лв.

Тиреоглобулин

      35,00 лв.

Renin ( Ренин в плазма )

      37,30 лв.

Aldosterone ( Алдостерон в плазма )

      37,30 лв.

EPO (Еритропоетин)

      37,30 лв.

AMH (анти Мюлеров хормон) II generation

      37,90 лв.

TSH рецепторни антитела ( TRAC )

      37,90 лв.

IGF 1  ( Соматомедин С )

      38,70 лв.

Биохимичен скрининг-съкратен панел

      39,00 лв.

Inhibin B (Инхибин Б)

      45,70 лв.

AMH plus (анти Мюлеров хормон+)

      47,00 лв.

sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)

      65,00 лв.

PIGF (Плацентарен растежен фактор)

      65,00 лв.

BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )

      65,70 лв.

Биохимичен скрининг

      69,00 лв.

Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF

    130,00 лв.

Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)

      10,70 лв.

PSA-Free

      14,30 лв.

Маркер AFP

      16,90 лв.

маркер Cyfra 21-1

      17,90 лв.

Маркер SCC

      19,70 лв.

Невронспецифична енолаза ( NSE )

      24,90 лв.

Бета2 Микроглобулин

      24,90 лв.

Tumor M2-PK  (Туморна М2 ПК) - фецес

      38,00 лв.

маркер S-100

      53,00 лв.

Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация  ( ROMA )

      60,00 лв.

Имуноглобулин A ( IgA )

        5,70 лв.

Имуноглобулин M ( IgM )

        5,70 лв.

Имуноглобулин G ( IgG )

        5,70 лв.

C 3 Комплемент ( Complement C3 )

        5,70 лв.

C 4 комплемент ( Complement C4 )

        5,70 лв.

Високочувствителен CRP ( hs CRP )

        7,90 лв.

Криоглобулини ( Cryoglobulins )

      11,70 лв.

Трансферин ( Transferrin )

      16,70 лв.

ANA скрининг

      21,00 лв.

Церулоплазмин ( Ceruloplasmin )

      19,30 лв.

Хаптоглобин ( Haptoglobin )

      19,30 лв.

Антиспермални антитела

      19,70 лв.

anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.

      22,70 лв.

anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА)

      22,70 лв.

anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.

      22,70 лв.

HLA-B27

      22,90 лв.

anti-?2 GP 1 (?2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг

      25,70 лв.

anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен

      25,90 лв.

anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)

      27,00 лв.

Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV )

      27,70 лв.

anti-RNP/Sm  (анти - RNP/Sm АТ) количествено

      28,00 лв.

anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен

      28,00 лв.

anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен

      28,00 лв.

anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен

      28,00 лв.

anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен

      28,00 лв.

anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич.

      28,00 лв.

anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)

      28,00 лв.

anti-?2 GP 1 IgG (?2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич.

      28,00 лв.

anti-?2 GP 1 IgM (?2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич.

      28,00 лв.

anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен

      28,00 лв.

anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен

      28,00 лв.

anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен

      28,00 лв.

Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )

      28,00 лв.

Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )

      28,00 лв.

Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )

      28,00 лв.

Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )

      28,50 лв.

anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг

      28,70 лв.

Протеин С/PrC/

      28,70 лв.

Интерлевкин 6-IL6

      29,00 лв.

anti-Sm (анти Sm антитела) количествен

      29,00 лв.

anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен

      29,00 лв.

anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.

      29,00 лв.

anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM

      29,00 лв.

anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич.

      29,00 лв.

anti-PR3 (Proteinase3) количествен

      29,00 лв.

Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )

      29,70 лв.

anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич.

      31,00 лв.

anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич.

      31,00 лв.

anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр.

      31,00 лв.

anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр.

      31,00 лв.

anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.

      36,00 лв.

Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА)

      37,50 лв.

Сиало Дефицитен Трансферин (CDT)

      38,00 лв.

Прокалцитонин - PCT

      45,00 лв.

anti-GAD 65  (анти GAD 65 антитела) количествен

      45,00 лв.

anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич.

      48,00 лв.

Антитела срещу чернодробни антигени

      67,90 лв.

Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен

      71,00 лв.

ANA профил

      74,00 лв.

Автоимунни васкулити

      75,00 лв.

Фенотипизиране на NK/TNK клетки

      75,00 лв.

Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )

      97,30 лв.

Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.

    105,70 лв.

Ревматоиден артрит

    112,00 лв.

Анти-фосфолипиден синдром-Разширен

    117,00 лв.

Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет

    119,00 лв.

Системен лупус

    121,00 лв.

T-SPOT.TB ( Туберкулоза)

    125,00 лв.

OVERLAP Синдроми на съед. тъкан

    127,00 лв.

ПАТОАНАТОМИЯ

 

Цитологична оценка на намазка от порцио,цервикс и мл.жлеза

      25,00 лв.

Цитологично изследване на секрет от млечна жлеза

      20,00 лв.

Цитологично изследване от външна фистула

      20,00 лв.

Цитологично изследване на секрет от рана/вкл. оперативна/

      20,00 лв.

Цитологично изследване на лаважна течност от пикочен мехур

      20,00 лв.

Цитонамака от отпечатък

      20,00 лв.

Цитонамазка от устна кухина

      20,00 лв.

Цитонамазка от очни лезии

      20,00 лв.

Цитологично изследване на кожна лезия

      20,00 лв.

Цитологично изследване на синовиална течност

      20,00 лв.

Имунохистохимично изследване за едно антитяло

      60,00 лв.

Съхранение на тяло на починал в хладилна камера за едно денонощие

      30,00 лв.

Аутопсия на починал  и изготвяне на аутопсионен протокол

    500,00 лв.

Цитологично изследване на материал получен чрез аспирация или пункция

      25,00 лв.

Имунохистохимия

    300,00 лв.

Хистологично изследване на биопсичен материал с окончателна диагноза

      50,00 лв.

Цитонамазка от храчка

      20,00 лв.

Цитологично изследване на седимент от урина

      20,00 лв.

Цитонамазка-РАР тест

      25,00 лв.

Пакет гърда

    300,00 лв.

Консултация на готови цитологични/хистологични препарати

      30,00 лв.

Изготвяне на хистологични препарати от готов парафинов блок

      20,00 лв.

Хист. изсл. и диагноза на оперативни, кюретажни и щипкови биопсии за един парафинов блок с два препарата

      30,00 лв.

Консултация/Прреглед на хистологичен резултат

 

1 блокче

      50,00 лв.

Повече от 1 блокче

    100,00 лв.

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

Изследване на антиеритроцитни антитела – алоантитела по аглутационен метод на 37 С

      20,00 лв.

Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс

      26,00 лв.

Определяне на специфичност на еритроантителата по ензимен метод

      26,00 лв.

Определяне на специфичност на еритроантителата по аглутинационен метод

      26,00 лв.

Определяне на специфичност на студови еритроантитела

      30,00 лв.

Определяне титър на ало-антиеритроцитни антитела (по 1 метод)

      45,00 лв.

Определяне на титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс

      25,00 лв.

Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест

      25,00 лв.

Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh/D/по кръстосан метод

      25,00 лв.

Изследване за антиеритроцитни антитела - АЛО- И АВТОАНТИТЕЛА

      50,00 лв.

Изследване на антиеритроцитни антитела - алоантитела по аглутационен метод на 37° C

      20,00 лв.

Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс

      26,00 лв.

Определяне на специфичност на еритроантителата по ензимен метод

      26,00 лв.

Определяне на специфичност на еритроантителата по аглутинационен метод

      26,00 лв.

Определяне на специфичност на студови еритроантитела

      30,00 лв.

Определяне титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс

      25,00 лв.

Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест

      25,00 лв.

Определяне на титър на еритроантитела по аглутинационен метод

      25,00 лв.

Типизиране на антигените от системата Rhesus и Kell

      40,00 лв.

Типизиране на слаб D антиген

      35,00 лв.

Определяне на титъра на анти-А и анти-В при кръвна група 0

      25,00 лв.

Определяне на титъра на анти-В

      15,00 лв.

Директен тест на Кумбс с поливалентен антиглобулинов тест

      15,00 лв.

Диференциран директен тест на Кумбс с моноспецифичен антиглобулинов тест

      15,00 лв.

Антигенна формула - антиген С

      20,00 лв.

Антигенна формула - антиген с

      20,00 лв.

Антигенна формула - антиген Е

      20,00 лв.

Антигенна формула - антиген e

      20,00 лв.

Антигенна формула - антиген Kell

      20,00 лв.

Антигенна формула - антиген к

      20,00 лв.

Изследване за наличие на анти-А1 антитела

      12,00 лв.

Образна диагностика

 

Ядрено магнитен резонанс на една зона /без контраст/

    290,00 лв.

Ядрено-магнитен резонанс на гръбнак - един отдел

    290,00 лв.

Ядрено-магнитен резонанс на главен мозък

    290,00 лв.

Ядрено-магнитен резонанс на хипофиза

    290,00 лв.

Ядрено-магнитен резонанс на гръбнак - два отдела

    400,00 лв.

Ядрено-магнитен резонанс на стави/крайници

    290,00 лв.

Рентгенография на колянна става

      20,00 лв.

Запис на диск за малка плака на рентгенов филм

      20,00 лв.

Рентгенография на Фаринкс

      25,00 лв.

Рентгенография на носна кост

      25,00 лв.

Рентгенография по села турцика

      25,00 лв.

Рентгенография на лопатка

      25,00 лв.

Рентгенография на лакътна става

      25,00 лв.

Рентгенография на ходило

      25,00 лв.

Рентгенография на петна кост

      25,00 лв.

Рентгенография на мишница

      25,00 лв.

Рентгенография на предмишница

      25,00 лв.

Рентгенография на опашна кост

      25,00 лв.

Рентгенография на бедро

      25,00 лв.

Рентгенография на пръст/пръсти

      25,00 лв.

Рентгенография на околоносни кухини

      25,00 лв.

Рентгенография на шийни прешлени -фас и профил

      25,00 лв.

Рентгенография на лицеви кости

      25,00 лв.

Рентгенография на череп

      25,00 лв.

Рентгенография на сакроилиачна става

      25,00 лв.

Рентгенография на клавикула

      25,00 лв.

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

      25,00 лв.

Рентгенография на раменна става

      25,00 лв.

Рентгенография на гривнена става

      25,00 лв.

Рентгенография на длан и пръсти

      25,00 лв.

Рентгенография на подбедрица

      25,00 лв.

Рентгенография на глезенна става

      25,00 лв.

Рентгенография на стъпало и пръсти

      25,00 лв.

Рентгенова снимка

      25,00 лв.

Рентгенова снимка - 25

      25,00 лв.

Рентгенова снимка-друга

      30,00 лв.

Рентгенография по Шулер

      30,00 лв.

Рентгенография по Стенверс

      30,00 лв.

Рентгенография на торакални прешлени

      30,00 лв.

Рентгенография-БУМ

      30,00 лв.

Рентгенография на лумбални прешлени -фас и профил

      30,00 лв.

Рентгенография на стернум

      30,00 лв.

Рентгенография на ребра/гръдна половина

      30,00 лв.

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

      30,00 лв.

Рентгенография на корем

      30,00 лв.

Рентгенография на таз с тазобедрени стави

      30,00 лв.

Запис на диск за голяма плака на рентгенов филм

      30,00 лв.

Рентгенова снимка на бял дроб

      30,00 лв.

Рентгенова снимка таз и/или гръбнак - една зона

      30,00 лв.

Рентгенова снимка - 30

      30,00 лв.

Ретроградна цистография без включен контраст

      40,00 лв.

Контрастно изследване на хранопровод /глътка/ с включен контраст

      40,00 лв.

Рентгеноскопия без контраст

      40,00 лв.

Уретрография без включен контраст

      50,00 лв.

Фистолографии и трандренажни рентгенографии без включен контраст

      50,00 лв.

ЕРХП - ендоскопска ретроградна холангио-панкреато графия без включен контраст

      50,00 лв.

ЯМР или КАТ на плаки

      50,00 лв.

Мамография на двете млечни жлези

      50,00 лв.

Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум без контраст

      60,00 лв.

Full-leg/full-spine

      80,00 лв.

Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж без контраст

    100,00 лв.

Венозна Урография - 5 броя графии /без включен контраст/

    100,00 лв.

Контрастно изследване на дебели черва - иригография с включен контраст

    110,00 лв.

Хистеросалпингография без упойка

    150,00 лв.

КТ доплащане на два отдела  /без включен контраст/

    200,00 лв.

Виртуална бронхоскопия с 3 D реконструкция

    250,00 лв.

КТ урография /без включен контраст/

    300,00 лв.

КТ виртуална колоноскопия  /без включен контраст/

    300,00 лв.

КТ - Остеоденситометрия ( на лумбални прешлени )

      70,00 лв.

КТ - фистолография без включен контраст

    100,00 лв.

КТ - трансдренажна без включен контраст

    100,00 лв.

КТ - доплащане за допълнителна анатомична област

    120,00 лв.

Поставяне на контраст (100мл.=1 опаковка)

    120,00 лв.

КТ на шия и меки тъкани без включен контраст

    150,00 лв.

КТ на глава без включен контраст

    150,00 лв.

КТ на крайници и стави

    150,00 лв.

КТ на една анат. област/един отдел на гр. стълб

    150,00 лв.

КТ гръден кош /корем/ малък таз/ един отдел без включен контраст

    200,00 лв.

КТ-Ангиография на мозъчни съдове без включен контраст

    200,00 лв.

КТ-Ангиография на каротидни артерии без включен контраст

    200,00 лв.

КТ ентерография без включен контраст

    250,00 лв.

КТ-Ангиография на каротидни артерии с мозъчни съдове без включен контраст

    250,00 лв.

КТ-Ангиография на периферни съдове /горни или долни крайници/ - без включен контраст

    250,00 лв.

КТ на крайници и стави с 3 D реконструкция

    250,00 лв.

КТ на гръбначен стълб на два отдела

    250,00 лв.

КТ гръден кош /корем/ малък таз/ два отдел без включен контраст

    280,00 лв.

КТ-Ангиография на аорта без включен контраст

    300,00 лв.

КТ на гръбначен стълб на трите отдела

    300,00 лв.

КТ гръден кош /корем/ малък таз/ три отдела без включен контраст

    320,00 лв.

Образна диагностика - общи

 

Малка плака

      10,00 лв.

Разчитане на рентгенова снимка

      10,00 лв.

Запис на диск

      10,00 лв.

Голяма плака

      15,00 лв.

Контраст за МРТ

    150,00 лв.

Поставяне на контраст (бариева каша)

      10,00 лв.

Поставяне на контраст (50мл.=1 опаковка)

      65,00 лв.

Доплащане за КТ извън КП

      90,00 лв.

 

 


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!