Цени ДКЦ "Света София"

Уважаеми пациенти,
  • Плащанията се осъществяват на регистратурите ни 
  • Пазете касовия бон! 
Моля да вземете предвид факта, че понякога има специфики и лекуващият Ви лекар може да направи допълнителни уточнения по назначения, предписания и препоръки. 

 

Ценоразпис на платени медицински услуги в  ДКЦ "Св. София"

Услуги Цена
Прегледи  
Първичен преглед от хабилитирано лице Професор 80.00 
Първичен преглед от хабилитиран лекар 80.00 
Вторичен преглед от хабилитирано лице  60.00
Първичен  преглед 60.00 
Вторичен преглед 40.00
Акушерство и гинекология
Първичен гинекологичен преглед с колпоскопия и ехографски преглед на матката и яйчниците 80.00 
Гинекологичен преглед с извършване на биопсия на маточната шийка 90.00 
4D ехография-Ехографски скрининг за аномалии на плода и доплерово изследване на кръвотока 95.00 
NST-Мониторен запис на тоновета на плода 25.00 
Амниоцентеза с ДНК анализ 440.00 
Вземане на влагалищен секрет 10.00 
Вътрематочна инсеминация с донорска сперма 650.00 
Ембриоредукция 530.00 
Ендокринологична консултация 20.00 
Ехографски преглед на матката и яйчниците 50.00 
Ехографски преглед на плода 50.00 
Ехографски скрининг за аномалии при многоплодна бременност, генетична консултация и Доплерово изследване на кръвотока 120.00 
Ехографско изследване на фоликулите при стерилитет-фоликулометрия 30.00 
Колпоскопия на маточната шийка 30.00 
Лечение на кондиломи с течен азот или коагулация 90.00 
Лечение на раничка на маточната шийка с криотерапия 130.00 
Обгаряне на раничка на маточната шийка под колпоскопски контрол 90.00 
Преглед и сваляне на спирала 80.00 
Преглед, поставяне на спирала и ехографски контрол на спиралата 100.00 
Съпружеска вътрематочна инсеминация 450.00 
УЗ с измерване на нухална транслуценция 95.00 
Хистеросалпингография с упойка 250.00 
Хорионна биопсия с ДНК анализ 440.00 
Обучение АГ 95.00 
Женска консултация - проследяване на бременността, 1ва вноска 460.00 
Женска консултация - проследяване на бременността, 2ра вноска 460.00 
ЗЕБРА / ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С АКУШЕРКА 40.00 
Ортопедия и травматология
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице доц. Михов 100.00 
Първичен специализиран преглед на повече от една зона 70.00 
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице Доцент 80.00 
Вътреставна апликация без цената на медикамента 40.00 
Големи рани с първична обработка и сутура от 5 да 10 лигатури 70.00 
Голяма превръзка 20.00 
Вторична обработка на рана - превръзка без сутура 20.00 
Вторична обработка на рана с изрязване и втор. сутура 30.00 
Анестезия - с лидокаин за една ампула 25.00 
Гипсов ботуш 60.00 
Заглушаване гипс шина  30.00 
Имобилизация - горен крайник 60.00 
Имобилизация - горен крайник пластмасов гипс 100.00 
Имобилизация на предмишница 50.00 
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология 50.00 
Малка превръзка 15.00 
Малки рани - първична обработка без сутура 30.00 
Малки рани първична сутура до пет лигатури 60.00 
Наместване и имобилизация при фрактури на горен крайник 85.00 
Наместване и имобилизация при фрактури на долен крайник 100.00 
Отваряне на гнойник- абцес 50.00 
Поставянена система 20.00 
Пункция на киста, хематом - Ортопедия и травматология 30.00 
Сваляне на гипс 30.00 
Смяна на гипс-горен крайник 40.00 
Смяна на гипс-долен крайник 40.00 
Ставна пункция 40.00 
Шина - долен крайник - пластмасов гипс 120.00 
Шина - долен крайник  70.00 
Шина подбедрица -пластмасов гипс 120.00 
Шина подбедрица  70.00 
Шина тип Дезо 40.00 
Ендорет /PRGF/  кит - 2 612.00 
Ендорет /PRGF/  кит - 3 850.00 
Ендорет /PRGF/  кит - 4 1 224.00 
Cingal 550.00 
Oxygene-Ozone Терапия до 4 зони 60.00 
Oxygene-Ozone Терапия над 4 зони 80.00 
PRP 600.00 
АЦП (ACP) 360.00 
Viscosil 192.00 
Венозни вливания на медикаменти 151.00 
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено - Ортопедия и травматология 60.00
МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
Консултативен преглед /до 30 минути/ 60.00 
Консултация 20.00 
Консултация по документи за образни изследвания 60.00 
Консултация по документи, диагностичен план, рецепта 10.00 
Консултация с лекар специалист Медицинска онкология 100.00
Консултация с психолог за външни пациенти 70.00
Консултация с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология 60.00
Консултация с психолог- 30 лв на всеки 30 минути допълнително 30.00 
Консултация с психолог: 40 лв до 60 минути 40.00 
Прилагане на ХТ субстанция венозно до 15 минути 30.00 
Прилагене на ХТ субстанция венозно до 3 часа 75.00 
 Промивка на уринарен катетер 15.00 
Венозна инфузия под лекарско наблюдение 50.00 
Вторичен специализиран преглед 40.00 
Вторична консултация с лекар специалист Медицинска онкология 70.00
Вторична консултация със специалист Трансфузионна хематология 60.00 
Диспансерен/ профилактичен преглед вторичен 30.00 
Диспансерен/ профилактичен преглед първичен 60.00 
Доплащане за медицинска услуга 238.00 
Манипулация до 180 мин. от високоспециализиран медицински специалист 90.00
Манипулация до 30 мин. от високоспециализиран медицински специалист 35.00 
Манипулация до 90 мин. от високоспециализиран медицински специалист 60.00
Насочване за консултациия със специалист от болница „СВета София“ 15.00 
Определяне на план за лечение  /онкокомитет/ 50.00 
Отбременяваща гръдна пункция 75.00 
Отбременяваща коремна пункция 50.00 
Пакет 7 консултации с психолог за външни пациенти 300.00
Пакет 7 консултации с психолог за лежащоболни пациенти извън мед. онкология 250.00
Медицинска консултация по документи 40.00 
Подготовка на документи за ТЕЛК, болничен, протоколи, PETCT и SPECT 35.00 
Подготовка на документи на български език за консултация в чужбина 60.00 
Поддържане на постоянен кататер/порт/ 25.00 
Получаване на становище от онкокомисия /след рестадиране/ 50.00 
Поставяне на абокат 15.00 
Поставяне на уринарен катететр 25.00 
Фамилна консултация 80.00 
Решение на ЛКК 30.00 
Прилагане на ХТ субстанция 3-12 часа 100.00 
Прилагане на ХТ субстанция чрез еластомерна помпа 80.00 
Прилагане на ХТ субстнация 12-24 часа 130.00 
Прилагане на хормони мускулно или субкутанно 25.00 
Протоколи - ендокринна терапия / перуки 35.00 
Консултация с насочване към патохистологична комисия 50.00
 УНГ
Първичен специализиран преглед - д-р Илиев/началник отделение 100.00 
Първичен преглед - УНГ 80.00 
Вторичен преглед - УНГ 50.00 
Вземане на биопсия под местна анестезия 50.00 
Вземане на носен секрет 10.00 
Вземане на секрет от гърло 10.00 
Вземане на секрет от нос 10.00 
Вземане на секрет от ухо 10.00 
Домашна визита с консултация при осигурен транспорт 50.00 
Домашна визита;контролен преглед при осигурен транспорт 40.00 
Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза с местна анестезия 100.00 
Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс с местна анестезия 50.00 
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - неоперативно 30.00 
Екстракция на чужди тела от ухо и нос - оперативно, с местна анестезия 100.00 
Електрокаутеризация на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия 100.00 
Ендоскопска диагностика на ЛОР органи с местна анестезия 50.00 
Есктрация на чуждо тяло от външния слухов проход 35.00 
Задна носна тампонада под местна анестезия 60.00 
Задна риноскопия 15.00 
Залепване на рана 20.00 
Изследване на слуха (аудиометрия) 15.00 
Индиректна ларингскопия 10.00 
Инцизия на отематом с местна анестезия 50.00 
Инцизия на перитонзиларен абсцес под местна анестезия 100.00 
Инцизия на форункул във външния слухов проход 35.00 
Манипулации и поставяне на медикаменти във В.С.П. 10.00 
Намазване на гърлото с медикаменти 10.00 
Обработка и шев на рана с местна анестезия 60.00 
Отоскопия 10.00 
Отсраняване на папиломи на фаринкса с местна анестезия 100.00 
Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия 15.00 
Парацентеза под местна анестезия 100.00 
Поставяне на дренажи при остър синуит 20.00 
Поставяне на медикаменти в носните ходове 5.00 
Предна носна тампонада с местна анестезия 40.00 
Предна тампонада при епистаксис 15.00 
Продухване на Полицер 10.00 
Промивка на ухо за церумен 15.00 
Пункция на синус с местна анестезия 50.00 
Риноскопия 10.00 
Сваляне на конци с малка превръзка 20.00 
Сваляне на тампонада 20.00 
Фарингоскопия 5.00 
Химическо обгаряне на кръвоносни съдове на носа под местна анестезия 30.00 
Дерматология и венерология
Първичен преглед  - Дерматология и венерология 60.00
Вторичен преглед 40.00
Дерматоскопия 10.00 
Електрокоагулация до 3 лезии 60.00 
Електрокоагулация над 3 лезии 80.00 
Изрязване на фиброми /до 10 бр./ 50.00 
Изрязване на фиброми /до 20 бр./ 80.00 
Инструментално почистване на хронична язва /инстр.поч. на  хронични или трофични язви/ 15.00 
Интрадермални алергологични тестове 35.00 
Интралезионално /вкл. Интрамускулно/ инжектиране на медикамент 20.00 
Инцизия на меки тъкани 50.00 
Инцизия на меки тъкани с дренаж 60.00 
Криотерапия 30.00 
Културелно микологично изследване 20.00 
Кюретаж на кожни лезии 40.00 
Лечение с течен азот 40.00 
Отстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия 80.00 
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /1-ва/ 60.00 
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника /2-ра и всяка следваща/ 40.00 
Поставяне на локална анестезия 10.00 
Премахване на фиброми /до 3 бр./ 30.00 
Премахване на фиброми /до 5 бр./ 40.00 
Сваляне на конци 15.00 
Хемостаза 10.00 
Химичен пилинг за лечение на акне 100.00 
Химична обработка на кожни лезии 30.00 
Вземане на биопсичен материал 80.00 
Вземане на предварителна цитология 30.00 
Пакет превръзка със сваляне на конци 100.00 
Вземане на секрет за микробиология 10.00 
Вътрешни болести и кардиология
ВЕТ (велоергометрия) 100.00 
ЕКГ(електрокардиограма) 10.00 
ЕхоКГ(ехокардиография) 50.00 
Холтер АН 50.00 
Холтер ЕКГ - 24 часа 50.00 
Холтер ЕКГ - 48 часа 100.00 
Холтер ЕКГ - 72 часа 120.00 
Спортно-медицинска консултация 60.00
Ревматология
Първичен  преглед 60.00 
Вторичен преглед 40.00
Ехография на ОДА/ОПОРНО ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ/ 50.00 
Ендокринология
Първичен  преглед 60.00 
Вторичен преглед 40.00
Преглед с ехограф при ендокринолог 100.00 
Ехография на щитовидна жлеза 60.00 
 Психиатрия
Преглед от психиатър 60.00
Гастроентерология
Първичен преглед - Гастроентерология 60.00 
Вторичен преглед - Гастроентерология 40.00 
Абдоминална ехография  - Гастроентерология 60.00 
Абдоминална парацентеза 80.00 
Екстракция на чуждо тяло 280.00 
Ехография на малък таз 15.00 
Контрастно-усилена ехография (без консуматив) 120.00 
Фиброгастроскопия 200.00 
Фиброгастроскопия с полипектомия 280.00 
Фиброколоноскопия 250.00 
Фиброколоноскопия с полипектомия 320.00 
Фиброскен 180.00 
Перкутанна чернодробна биопсия (без консуматив) 180.00 
Поставяне на интрагастрален балон 2 200.00 
Поставяне на стомашна инжекция Ботокс 1 700.00 
Премахване на интрагастрален балон 700.00 
 Дихателна система
Първичен преглед/Пулмолог/Алерголог 60.00 
Вторичен преглед/Пулмолог/Алерголог 60.00 
ФИД с БДТ 40.00 
Функционално изследване на дишането(ФИД) - контроли 30.00 
Функционално изследване на дишането(ФИД) - първично изследване 30.00 
След Ковид пакет от пулмолог 166.00 
След ковид пакет от пулмолог спирометрия и КТ бял дроб 328.70 
След ковид пакет от пулмолог спирометрия и колич. тест 217.70 
ПОСТ-COVID ПАКЕТ 204.00 
Консултация от лекар за поставяне на ТАП 15.00 
Проба Манту 10.00 
Алергология
Тестуване с един алерген 4.00 
Бронходилататорен тест с бета-агонисти 45.00 
Спирометрия 30.00 
Епикутанни проби в стоматология 15.00 
ЗК- КАП с анестетици и предоперативна подготовка 45.00 
ЗК- КАП с битови и поленови алергени 51.00 
Инжекция от алергенна имунотерапия (АИТ) 10.00 
КАП с анестетици 60.00 
КАП с анестетици и подготовка за инвазивно изследване 10.00 
КАП с битови и поленови, битови и епидермални алергени 60.00 
КАП с контрастно вещество и подготовка за образно изследване 10.00 
КАП със стоматологични анестетици и подготовка за съответни манипулации 10.00 
Кожно-алергично тестуване 4.00 
Набор епикутанни проби 30.00 
Неврология
Първичен преглед от д-р Олевски 120.00 
Вторичен преглед от д-р Олевски 50.00 
ЕМГ от д-р Олевски 100.00 
Първичен преглед - Неврология 70.00 
Вторичен преглед - Неврология 40.00 
ЕЕГ 80.00 
ЕМГ 80.00 
Доплащане за иглена ЕМГ 30.00 
Периферен Doppler 50.00 
Доплер 80.00 
Доплерова сонография 50.00 
Манипулация - периневрална блокада 40.00 
Манипулация с медикамент 50.00 
Неврохирургия
Първичен неврохирургичен преглед 60.00 
Вторичен неврохирургичен преглед 40.00 
Блокада на периферен нерв или става 95.00 
Офталмология
Първичен специализиран преглед от хабилитирано лице - ОЧНИ болести 160.00
Първичен преглед специалист - ОЧНИ болести 100.00
Вторичен преглед от хабилитирано лице 100.00
Вторичен преглед специалист - ОЧНИ болести 60.00
Лазер-терапия при диабетна ретинопатия на сеанс 80.00
Зрителна острота 20.00
Измерване на вътреочно налягане 20.00
Компютърна периметрия 70.00
Консултация - ОЧНИ Болести 60.00
A/B ехография ОЧНИ 80.00
Авторефрактометрия 30.00
Оглед на преднокамерен ъгъл 70.00
Оглед на ретинна периферия с триогледална леща на Голдман 90.00
Оформяне на документи за ТЕЛК или други медицински комисии - ОЧНИ БОЛЕСТИ 80.00
Очни предоперативни изследвания при назначаване на витреоретинална операция 140.00
Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за глаукома 140.00
Флуоресцеинова ангиография 90.00
Фотодокументация 70.00
Фундоскопия 40.00
Циклоплегия 50.00
Очни предоперативни изследвания при назначаване на операция за катаракта 140.00
Пакет за проследяване на глаукома (очно налягане-двукратно измерване в рамките на 1 месец, компютърна периметрия, фотодокументация на зрителния нерв, ОСТ) 160.00
Пакет за проследяване на диабетна ретинопатия (зрителна острота, вътреочно налягане, фундоскопия, фотодокументация на ретината, ОСТ) 140.00
Пакет за проследяване на макулна дегенерация (зрителна острота, вътреочно налягане, фотодокументация, ОСТ) 140.00
Пакет скринингови изследвания - ретина 100.00
Пакет- глаукома 100.00
Поставяне на скъпоструващ медикамент с интравитреално приложение 200.00
Годишен пакет за проследяване на промяната в диоптъра при деца (2 прегледа на 6 месеца) 150.00
+ повдигане на устен ъгъл с фасция 2100.00
Бараж на промени в периферията на ретината 260.00
Дакрио + тръбичка 2800.00
Дакрио + тръбичка обща упойка за 20 мин. 3200.00
Екстракция на катаракта с имплантация на вътреочна леща 1700-2000
Ектропион , ентропион 2500-3500
Енуклеация , евисцерация с имплант или вторична имплахтация обща упойка 3800-4500
Естетична блефаропластика - 2 горни или долни 4200.00
Естетична блефаропластика - 4 клепача 4900-5900
Корекция на уши 5900.00
Лазерен бараж 260.00
Лазерна иридотомия 260.00
Лазерна капсулотомия 260.00
Лазерна трабекулопластика 260.00
Липофилинг за последващи процедури 1200.00
Липофилинг – първоначален 3100.00
Махане на конци - кожни 60.00
Махане на конци - очни 100.00
ОСТ (оптична кохерентна томография) 120.00
Повдигане на вежди / естетично / 2900-3200
Поставяне на субконюнктивална инжекция - ОЧНИ 60.00
Птоза 2600-3600
Реконструкция на анофталмна орбита с лигавица или дерма 4800-5900
Сваляне на конци в операционна 100.00
Сваляне на тръбичка 60.00
Скъпоструващ медицински консуматив 1000 до 3500
Скъпоструващ медицински консуматив - Express 2700.00
Страбизъм 2300-5200
Състояние след лицева парализа – горен и долен клепач / присадка на хрущял,удължаване на горен клепач 5500.00
Терапевтична контактна леща - напасване 80.00
Тумор на клепачите – голям 3800.00
Тумор на клепачите – малък – среден 1см. 1400.00
Урология
Първичен преглед от хабилитиран лекар 80.00 
Вторичен преглед от хабилитирано лице  60.00
Първичен  преглед 60.00 
Вторичен преглед 40.00
Ехография за мъже на пенис, тестиси и скротум 60.00 
Масаж на простата и вземане на простатен секрет 40.00 
Поставяне или смяна на уретрален катетър 60.00 
Урофлоуметрия 40.00 
Поставяне на Цистофикс 400.00 
Поставяне на нелатонов катетър и поставяне на лекарства в пикочния мехур 40.00 
Поставяне или смяна на силиконов катетър ( с катетър от болницата ) 80.00 
Промивка през поставен уретрален катетър 40.00 
Дилатация на уретра с восъчен дилататор 60.00 
Репониране на препуциум при парафимоза 60.00 
Поставяне на подкожна депо инжекция с LHRH агонист 30.00 
Поставяне на подкожна инжекция за хормонотерапия при простатен карцином 40.00 
Поставяне на лекарство в пикочния мехур с еднократна катетериация 40.00 
Постявяне на катетър / уретрален 40.00 
Промиване на уретрален катетър 40.00 
Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия
Първичен преглед от хабилитиран лекар 80.00 
Вторичен преглед от хабилитирано лице  60.00
Първичен  преглед 60.00 
Вторичен преглед 40.00
Преглед с УЗД на периферни съдове 90.00 
Преглед с ехография на млечни жлези 120.00 
Пункция на киста на млечна жлеза 40.00 
Ехо- Doppler 50.00 
Периферен Doppler 50.00 
Доплер на долни крайници 50.00 
Големи рани - първична обработка без сутура 40.00 
Големи рани - първична обработка със сутура до 10 лигатури 80.00 
Големи рани - първична обработка със сутура над 10 лигатури 100.00 
Вторична обработка на рана (превръзка без сутура) 20.00 
Вторична обработка на рана (превръзка с изрязване и сутура) 30.00 
Инцизия на абсцес 70.00 
Инцизия на киста, хематом с евакуация и дренаж 70.00 
Отстраняване на чужди тела 50.00 
Поставяне на система - Съдова хирургия, ангиология и обща хирургия 30.00 
Пункция на киста, хематом 60.00 
Склеротерапия на разширени вени на крак 350.00 
Тотално отстраняване на нокът 100.00 
Частична резекция на нокът 80.00 
Отстраняванена кърлеж-оперативно 60.00 
Отстраняване на кърлеж-неоперативно 30.00 
Отстраняване на чуждо тяло 60.00 
Спиртен компрес 30.00 
Педиатрия
Специализиран педиатричен преглед 50.00 
Вторичен педиатричен преглед 40.00 
Трансфонтанелна ехография 50.00 
 Нефрология
Консултация с Нефролог 60.00 
Анестезиология и интензивно лечение
Преглед/консултация с анестезиолог 120.00 
Вторичен преглед - АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 40.00
Анестезия над 1 час с наблюдение и мониторинг(както и в ЯМР) 180.00 
Венозна инфузия /10-30 мин./. 20.00 
Венозна инфузия над 30 мин. 30.00 
Инфузия 25.00 
Наблюдение и мониторинг след анестезия 60.00 
Периферен венозен път (абокат) 10.00 
Поставяне на назогастрална сонда 30.00 
Тестуване за упойка 40.00 
Ултразвук навигирана блокада на горен крайник 100.00 
Ултразвук навигирана блокада на долен крайник 100.00 
Ултразвук навигирани тригер пойнт блокади 100.00 
Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в лумбалната област 120.00 
Фасетни, трансфораминални и коренчеви блокади в торакалната и шийна области 120.00 
Централна венозна катетеризация 180.00 
Седация до 1 час 60.00 
Лечение на болката  800.00
Инфузионна терапия  1000.00
Пакет лечение на болка и инфузионна терапия 1200.00
Физиотерапия и рехабилитация
Първичен преглед от хабилитирано лице Професор 80.00 
Вторичен преглед от хабилитирано лице  60.00
Първичен  преглед 60.00 
Вторичен преглед 40.00
Консултация 30.00 
HV - терапия - едно поле 10.00 
Апаратен лимфен дренаж - едно поле 20.00
Бягаща пътека 10.00 
Велотренировка 10.00 
Вибротерапия 10.00 
Комбинирана рехабилитация 60.00 
Комбинирана терапия 80.00 
ЛФК - аналитична 30.00 
ЛФК с уреди 10.00 
Лазерпунктура 20.00 
Магнитовибротерапия 20.00
Магнитотерапия - едно поле 10.00 
Мануална терапия 50.00 
Масаж 80.00 
Масаж-частичен 40.00 
Пасивна ЛФК с артромот 10.00 
Подводен струев масаж /тангентор/ 30.00 
Подводна ЛФК 20.00 
Светлотерапия 10.00 
Сканиращ лазер 20.00 
Суспенсотерапия /клетка на Роше/ 10.00 
Терапия с НЧТ - едно поле 10.00 
Терапия с СЧТ - едно поле 10.00 
УЗ терапия - едно поле 10.00 
Пакет 1 400.00
Пакет 2 200.00
Пакет 3 300.00
 Образна диагностика
Full-leg/full-spine 100.00 
Венозна Урография - 5 броя графии /без включен контраст/ 120.00 
Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум без контраст 100.00 
Двойно контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж без контраст 130.00 
Контрастно изследване на дебели черва - иригография 160.00 
Контрастно изследване на хранопровод /глътка/ с включен контраст 40.00 
Рентгенова снимка на бял дроб 35.00 
Рентгенова снимка таз и/или гръбнак - една зона 35.00 
Рентгенография на Фаринкс 25.00 
Рентгенография на акромиоклавикуларна става  30.00 
Рентгенография на бедро 25.00 
Рентгенография на глезенна става  30.00 
Рентгенография на глезенна става две проекции 50.00 
Рентгенография на глезенна става една проекция 30.00 
Рентгенография на гривнена става 30.00 
Рентгенография на гривнена става - две проекции 50.00 
Рентгенография на гривнена става две проекции 50.00 
Рентгенография на гривнена става една проекция 30.00 
Рентгенография на гръбначни прешлени  35.00 
Рентгенография на гръден кош 35.00 
Рентгенография на длан и пръсти 25.00 
Рентгенография на длан и пръсти в две проекции 50.00 
Рентгенография на клавикула  30.00 
Рентгенография на колянна става 30.00 
Рентгенография на колянна става в 3 проекции 75.00 
Рентгенография на колянна става две проекции 50.00 
Рентгенография на колянна става една проекция 30.00 
Рентгенография на корем 30.00 
Рентгенография на лакетна става две проекции 50.00 
Рентгенография на лакетна става една проекция 30.00 
Рентгенография на лакътна става 30.00 
Рентгенография на лакътна става в две проекции 50.00 
Рентгенография на лакътна става в три проекции 75.00 
Рентгенография на лицеви кости 30.00 
Рентгенография на лопатка 25.00 
Рентгенография на лумбални прешлени  в две проекции -фас и профил 60.00 
Рентгенография на лумбални прешлени -фас/профил 35.00 
Рентгенография на мишница 30.00 
Рентгенография на мишница в две проекции 50.00 
Рентгенография на мишница в три проекции 75.00 
Рентгенография на носна кост 25.00 
Рентгенография на околоносни кухини 30.00 
Рентгенография на опашна кост 30.00 
Рентгенография на петна кост 30.00 
Рентгенография на петна кост в две проекции 50.00 
Рентгенография на подбедрица 30.00 
Рентгенография на предмишница 30.00 
Рентгенография на предмишница в две проекции 50.00 
Рентгенография на предмишница в три проекции 75.00 
Рентгенография на пръст/пръсти 30.00 
Рентгенография на раменна става - две проекции 50.00 
Рентгенография на раменна става - една проекция 30.00 
Рентгенография на раменна става - три проекции 75.00 
Рентгенография на ребра/гръдна половина 35.00 
Рентгенография на сакроилиачна става 35.00 
Рентгенография на стернум 30.00 
Рентгенография на стъпало и пръсти  25.00 
Рентгенография на таз 35.00 
Рентгенография на таз с тазобедрени стави 35.00 
Рентгенография на тазобедрена става 35.00 
Рентгенография на торакални прешлени 35.00 
Рентгенография на ходило 30.00 
Рентгенография на ходило в две проекции 50.00 
Рентгенография на череп  30.00 
Рентгенография на шийни прешлени в две проекции фас и профил 50.00 
Рентгенография по села турцика 25.00 
Рентгенография-БУМ 35.00 
Рентгеноскопия без контраст 60.00 
Рентгеноскопия на бял дроб и сърце 35.00 
Ретроградна цистография без включен контраст 60.00 
Рентгенография на колянна става в две проекции 50.00 
Уретрография без включен контраст 60.00 
Фистолографии и трандренажни рентгенографии без включен контраст 60.00 
Хистеросалпингография без упойка 150.00 

Ядрено магнитен резонанс

Siemens 1.5T

 

МР глава ( стандартно изследване )

450,00 лв.

МР шия ( меки тъкани )

450,00 лв.

МР глава ( съдова програма )

500,00 лв.

МР глава ( хипофиза )

450,00 лв.

МР глава ( слюнчени жлези)

450,00 лв.

МР глава  ( орбити )

450,00 лв.

МР_ МС протокол ( глава и шия )

600,00 лв.

МР гръден кош/медиастинум

500,00 лв.

МР мамография

550,00 лв.

МР бранхиален плексус

500,00 лв.

МР корем

500,00 лв.

MRCP/МРХПГ( магнитно-резонансна холангиопанкретография)

500,00 лв.

МР корем ( ентерография )

650,00 лв.

МР малтк таз

500,00 лв.

МР женска репродукривна система/простата/ректум

550,00 лв.

МР тестиси

450,00 лв.

МР гръбнак един отдел

450,00 лв.

МР гръбнак два отдела

650,00 лв.

МР гръбнак три отдела (whole spine)

800,00 лв.

МР стави/кости

450,00 лв.

МР цяло тяло (whole body)

1 050,00 лв.

МР два отдела

650,00 лв.

МР три отдела

850,00 лв.

МР четири отдела

1 050,00 лв.

МР ангиографии

500,00 лв.

Контраст за МРТ

150,00 лв.

Esаоte 0.3T - отворен ЯМР

Ядрено-магнитен резонанс на стави/крайници 310.00 
Ядрено магнитен резонанс на една зона /без контраст/ 310.00 
Ядрено-магнитен резонанс на главен мозък 310.00 
Ядрено-магнитен резонанс на гръбнак - един отдел 310.00 
Ядрено-магнитен резонанс на два отдела 450.00 
Ядрено-магнитен резонанс на хипофиза 310.00 
Компютърна томография
Доплащане за КТ извън КП на три отдела /без включен контраст/ 180.00 
Доплащане за КТ извън КП на четири отдела /без включен контраст/ 200.00 
Доплащане за КТ на два отдела  /без включен контраст/ 200.00 
Доплащане за отдел МРТ 150.00 
Доплащане за КТ за допълнителна анатомична област 150.00 
Доплащане за КТ извън КП на един отдел /без включен контраст/ 120.00 
КТ - Остеоденситометрия ( на лумбални прешлени ) 100.00 
КТ - фистолография без включен контраст 150.00 
КТ гръден кош един отдел без включен контраст 220.00 
КТ гръден кош и корем два отдела без включен контраст 280.00 
КТ гръден кош, корем и малък таз - три отдела без включен контраст 330.00 
КТ ентерография без включен контраст 260.00 
КТ на глава без включен контраст 200.00 
КТ на гръбначен стълб на два отдела 260.00 
КТ на гръбначен стълб на трите отдела 330.00 
КТ на един отдел на гр. стълб 150.00 
КТ на крайници и стави 150.00 
КТ-Ангиография на аорта без включен контраст 300.00 
КТ-Ангиография на каротидни артерии без включен контраст 220.00 
КТ-Ангиография на каротидни артерии с мозъчни съдове без включен контраст 260.00 
КТ-Ангиография на мозъчни съдове без включен контраст 220.00 
КТ-Ангиография на периферни съдове /горни или долни крайници/ - без включен контраст 260.00 
Доплащане за КТ извън КП на два отдела /без включен контраст/ 150.00 
КТ виртуална колоноскопия  /без включен контраст/ 350.00 
КТ за индивидуална протеза 250.00 
КТ урография /без включен контраст/ 350.00 
Контраст за МРТ 150.00 
Поставяне на контраст (100мл.=1 опаковка) 120.00 
Поставяне на контраст (50мл.=1 опаковка) 65.00 
Ехографии
Мамография на двете млечни жлези 60.00 
Ехомамография и мамография 100.00 
Ехография  на повърхностни структури 60.00 
Ехография на коремни и ретроперитонеални органи 60.00 
Ехография на малък таз 60.00 
Ехография на млечни жлези 60.00 
Ехография на простата 40.00 
Ехография на щитовидна жлеза 60.00 
Клиничен преглед и ехография на тазобедрените стави на новородено 60.00
Други услуги в образна диагностика
Голяма плака 30.00 
ЯМР или КАТ на плаки 50.00 
Запис на диск 10.00 
Запис на диск за голяма плака на рентгенов филм 30.00 
Запис на диск за малка плака на рентгенов филм 20.00 
Малка плака 10.00 
Разчитане на рентгенова снимка 15.00 
МИКРОБИОЛОГИЯ
Anti-HCV 28.00 
HBsAg 25.00 
HCV 25.00 
HIV 1/2 25.00 
WASS 25.00 
Антибиограма от 6 диска за втори микробен вид 20.00 
Антибиограма от 6 до 11 диска 20.00 
Антибиограма с 12 и повече диска, както и МИК 40.00 
Бърз тест за стрептококи група А 15.00 
Влагалищен секрет 45.00 
Гърлен секрет 45.00 
Еякулат 45.00 
Изследване антитела за Коронавирус - COVID-19 IgM/IgG 25.00 
Изследване на кръв /хемокултура/ 65.00 
Изследване на фецес за C. difficile и Toxin A и B 50.00 
Коластра 45.00 
Консултация с лекар микробиолог за антибиотична терапия и интерпретация на резултат 60.00 
Микробиологично изследване на влагалищен секрет 45.00 
Носен секрет 45.00 
Очен секрет 45.00 
Посявка за трихомони 30.00 
Пунктат, ексудат, жлъчка 45.00 
Раневи секрет /аеробна посявка/ 45.00 
Раневи секрет /анаеробна посявка/ 45.00 
Секрет от Glans Penis 45.00 
Стерилна урина /втора-поредна/ 15.00 
Стерилна урина /първа/ 20.00 
Стерилна урина /трета-поредна/ 15.00 
Тест COVID-19 по договор 18.00 
Тест за грипен вирус А и B 25.00 
Уретрален секрет 45.00 
Ушен секрет 45.00 
Фецес 45.00 
Хеликобактер пилори (бърз тест фецес)  H. pylori antigen 30.00 
Хепатит А - HAV IgG/IgM бърз тест 25.00 
Храчка 45.00 
Цервикален секрет 45.00 
ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
CerTest SARS-Cov-2 Ag card test чувствителност 94%, специфичност 100% 26.00 
Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип A+B с назофаренгиален тампон 50.00 
Антигенен комбиниран бърз тест COVID-19 и грип A+B с назофаренгиален тампон - Испански 70.00 
Антигенен тест COVID-19 - Чуствителност 97,1%, Специфичност 99,4%, "Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. 26.00 
Антигенен тест COVID-19-Чувствителност92,3%, Специфичност 100% “CTK Biotech" Inc. 26.00 
Вземане на проба за PCR 5.00 
Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR "Maccura Biotechnology Co., Ltd." 100.00 
Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR за служители "Maccura Biotechnology Co., Ltd." 70.00 
Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR за фирма "Maccura Biotechnology Co., Ltd." 106.00 
Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR по договор 80,00лв. "Maccura Biotechnology Co., Ltd." 80.00 
Доказване на COVID-19 (SARS-COV-2) чрез PCR-група над 15 човека "Maccura Biotechnology Co., Ltd." 70.00 
Персонал - Антигенен тест COVID-19 - Чуствителност 91,9%, Специфичност 99,7%, "Humasis Co., Ltd." 10.00 
Взимане на проба за антигенен тест и такса биологичен материал 10.00 
 Патоанатомия
Консултация от Патохистологична комисия 150.00 
Хист. изсл. и диагноза на оперативни, кюретажни и щипкови биопсии за един парафинов блок с два препарата 50.00 
Хистологично изследване на биопсичен материал с окончателна диагноза 50.00 
Цитологично изследване на кожна лезия 25.00 
Цитологично изследване на лаважна течност от пикочен мехур 25.00 
Цитологично изследване на материал получен чрез аспирация или пункция 25.00 
Цитологично изследване на седимент от урина 25.00 
Цитологично изследване на секрет от млечна жлеза 25.00 
Цитологично изследване на секрет от рана/вкл.оперативна/ 25.00 
Цитологично изследване на синовиална течност 25.00 
Цитологично изследване от външна фистула 25.00 
Цитонамазка от очни лезии 25.00 
Цитонамазка от устна кухина 25.00 
Цитонамазка от храчка 25.00 
Цитонамазка-РАР тест 36.00 
Цитонамака от отпечатък 25.00 
Лаважна течност от уретери-изсл 25.00 
Цитонамазка от кожни лезии-изсл 25.00 
AMACR 75.00 
CD 45 75.00 
CK 20 75.00 
CK 7 75.00 
E-Cadherin 75.00 
HER2 95.00 
Ki 67 75.00 
P63 75.00 
PR 75.00 
S 100 PROTEIN 75.00 
SMA 75.00 
Аутопсия на починал  и изготвяне на аутопсионен протокол 500.00 
ЕР 75.00 
Изготвяне на хистологични препарати от готов парафинов блок 30.00 
Имунохистохимично изследване за едно антитяло 60.00 
Имунохистохимия 300.00 
Консултация на готови цитологични/хистологични препарати 50.00 
Консултация/Преглед на хистологичен резултат 1 блокче 50.00 
Пакет Простата 150.00 
Пакет гърда 300.00 
Съхранение на тяло на починал в хладилна камера за едно денонощие 30.00 
 ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Първична консултация със специалист Трансфузионна хематология 100.00
Антигенна формула - антиген Kell 20.00 
Антигенна формула - антиген e 20.00 
Антигенна формула - антиген Е 20.00 
Антигенна формула - антиген С 20.00 
Антигенна формула - антиген к 20.00 
Антигенна формула - антиген с 20.00 
Директен тест на Кумбс с поливалентен антиглобулинов тест 15.00 
Диференциран директен тест на Кумбс с моноспецифичен антиглобулинов тест 15.00 
Изследване за антиеритроцитни антитела - АЛО- И АВТОАНТИТЕЛА 50.00 
Изследване за наличие на анти-А1 антитела 12.00 
Изследване на антиеритроцитни антитела - алоантитела по аглутационен метод на 37° C 20.00 
Изследване на антиеритроцитни антитела – алоантитела по аглутационен метод на 37 С 20.00 
Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh/D/по кръстосан метод 25.00 
Определяне на специфичност на еритроантителата по аглутинационен метод 26.00 
Определяне на специфичност на еритроантителата по аглутинационен метод 26.00 
Определяне на специфичност на еритроантителата по ензимен метод 26.00 
Определяне на специфичност на еритроантителата по ензимен метод 26.00 
Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс 26.00 
Определяне на специфичност на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс 26.00 
Определяне на специфичност на студови еритроантитела 30.00 
Определяне на специфичност на студови еритроантитела 30.00 
Определяне на титър на еритроантитела по аглутинационен метод 25.00 
Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест 25.00 
Определяне на титър на еритроантителата по ензимен тест 25.00 
Определяне на титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс 25.00 
Определяне на титъра на анти-А 15.00 
Определяне на титъра на анти-А и анти-В при кръвна група 0 25.00 
Определяне на титъра на анти-В 15.00 
Определяне титър на ало-антиеритроцитни антитела (по 1 метод) 45.00 
Определяне титър на еритроантителата по индиректен тест на Кумбс 25.00 
Типизиране на антигените от системата Rhesus и Kell 40.00 
Типизиране на слаб D антиген 35.00 
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
Вземане на венозна кръв 10.00 
КРЪВОСЪСИРВАНЕ - СКРИНИНГ
aPTT (ККВ) 5.00 
Време на кървене (Bleeding time) 3.00 
Д димер ( D-dimer ) 22.00 
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR 5.00 
Фибриноген ( Fibrinogen ) 5.00 
Кръвно-газов анализ
Кръвно газов анализ ( КАС) 24.00 
ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
ЖСК ( TIBC ) 5.00 
Желязо (Fe) 7.00 
Желязо (Fe)+ ЖСК (TIBC) 10.00 
Желязо и ЖСК фракции 10.00 
Калий ( K ) + Натрий ( Na ) 7.00 
Калий ( K ; Potassium) 5.00 
Калций общ ( Ca ; Calcium ) 5.00 
Магнезий ( Mg ; Magnesium ) 6.00 
Натрий ( Na ; Sodium ) 5.00 
Фосфор  ( P ; Phosphate ) 5.00 
Хлор ( Cl ; Chloride ) 5.00 
Кр.захар. Профил-3 кратен 8.00 
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Anti-SARS-CoV-2 - количествен IgG 36.00 
Anti-SARS-CoV-2 - количествен IgG за служители 16.00 
Anti-SARS-CoV-2 IgM Quantitative (количествен) 27.00 
Диференциално броене на левкоцити 7.00 
Морфология на еритроцитите 9.00 
ПКК + ДКК+ морфология на еритроцитите 14.00 
ПКК + морфология на еритроцитите 11.00 
ПКК+ДКК 11.00 
ПКК+ДКК+СУЕ 13.00 
Пълна кръвна картина - ПКК - 3 dff 6.00 
Пълна кръвна картина - ПКК - 5 diff 7.00 
СУЕ 2.50 
 БИОХИМИЯ
C-реактивен Протеин ( CRP ) 10.00 
CPK - MB фракция 14.00 
NT-proBNP 65.00 
АлАТ (GPT; ALT) 3.50 
Албумин (Albumin) 3.50 
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) 3.50 
Алфа - амилаза ( Amylase ) 4.00 
Анти-Стрептолизинов Титър (AST) 7.00 
АсАТ (GOT; AST) 3.50 
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) 3.50 
Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) 3.50 
Гама ГТ  ( GGT ) 3.50 
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) 15.00 
Глюкоза (Glucose) 3.50 
Йонизиран калций ( Са++  ) 10.00 
КРЕАТИНИН 3.50 
Креатин фос. киназа ( CPK ) 5.00 
Кръвна захар еднократно 6.00 
ЛДХ ( LDH ) 3.50 
Лактат ( lactate ) 9.00 
Липаза 4.00 
Липиден профил 12.00 
ОГТТ + Трикратен Инсулин 64.00 
Общ белтък (Total protein) 3.50 
Пикочна киселина (Uric acid) 3.50 
Ревма фактор скрининг (RF) 7.00 
Триглицериди (Triglyceride ) 3.50 
Тропонин 20.00 
Урея ( Urea ) 3.50 
Холестерол - HDL-Cholesterol 3.50 
Холестерол - LDL-Cholesterol 3.50 
Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) 3.50 
общ белтък 2.20 
ХОРМОНИ И ВИТАМИНИ
Anti-HAV Ig M 23.00 
Anti-HAV total 23.00 
Anti-HBs 21.00 
EBV IgG 27.00 
EBV IgM 27.00 
Estradiol  (Естрадиол) 17.00 
FSH ( Фоликул Стим. Хормон ) 17.00 
FT 3  ( свободен Т3 ) 17.00 
FT 4 ( свободен Т4 ) 17.00 
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс 20.00 
Insulin ( 0 м) 19.00 
Insulin ( 120 м post 75g glucose ) 19.00 
Insulin ( 60 м post 75g glucose ) 19.00 
LH ( Лутеинизиращ Хормон ) 17.00 
Progesterone ( Прогестерон ) 17.00 
Prolactin  ( Пролактин ) 17.00 
SHBG 25.00 
TSH   ( Тиреотропен Хормон ) 17.00 
TSH + FT4 + FT3 40.00 
Testosterone  ( Тестостерон ) 17.00 
anti TPO ( MAT ) 22.00 
anti Tg ( TAT ) 22.00 
anti Tg ( TAT )+anti TPO ( MAT ) 35.00 
total hCG ( общ бета ЧХГ ) 20.00 
Анти - Мюлеров хормон 50.00 
Витамин D total (25-OH Vitamin D) 34.00 
Витамин В12 ( Vit. B12 ) 24.00 
Здравна книжка 30.00 
Окултни кръвоизливи 9.00 
Пробовземане за Биохимичен скрининг на бременността- I/II триместър 4.00 
Феритин ( Ferritin ) 20.00 
Фолат в серум ( Folate ) 24.00 
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Cyfra 21-1 34.00 
fPSA (свободен PSA) 18.00 
Маркер AFP (алфа - фето - протеин) 19.00 
Маркер CA 72-4 24.00 
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA ) 72.00 
маркер  tPSA 17.00 
маркер CA 15-3 19.00 
маркер CA 72-4 24.00 
маркер CA-125 19.00 
маркер CA-19-9 19.00 
маркер CEA 19.00 
маркер HE4 65.00 
УРИНА
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine ) 5.00 
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine) 5.00 
Микроалбумин в диуреза 13.00 
Микроалбуминурия 17.00 
Урина Общо хим. Изсл. + седимент 5.00 
Урина Общо хим. изсл. (Urinalysis) 4.00 
Урина седимент 2.50 
ИМУНОЛОГИЯ
anti - ds DNA  (анти двДНК антитела) количествен 28.00 
Имуноглобулин A ( IgA ) 7.00 
Имуноглобулин G ( IgG ) 7.00 
Имуноглобулин M ( IgM ) 7.00 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ДОГОВОР С МДЛ ЦИБАЛАБ  
Хормонален анализ- CybaLab
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон) 26.00 
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион ) 26.00 
ACTH ( АКТХ в плазма ) 23.00 
AMH (анти Мюлеров хормон) II generation 46.00 
AMH plus (анти Мюлеров хормон+) 57.00 
Aldosterone ( Алдостерон в плазма ) 45.00 
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид ) 79.00 
Beta-CrossLaps ( ?-СТх ) in serum 24.00 
C-peptide ( C-пептид ) 19.00 
Cortizol (Кортизол ) 18.00 
DHEA-S ( ДХЕА-С ) 18.00 
EPO (Еритропоетин) 45.00 
IGF 1  ( Соматомедин С ) 47.00 
Inhibin B (Инхибин Б) 55.00 
N-mid osteocalcin 24.00 
PIGF (Плацентарен растежен фактор) 78.00 
Renin ( Ренин в плазма ) 45.00 
TSH рецепторни антитела ( TRAC ) 45.00 
hGH ( Соматотропен хормон ) 22.00 
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа) 78.00 
Биохимичен скрининг 83.00 
Биохимичен скрининг-съкратен панел 47.00 
Кортизолов ритъм 32.00 
Паратхормон ( 1-84 PTH) 33.00 
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) 22.00 
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF 156.00 
Тиреоглобулин 42.00 
маркер Calcitonin ( Калцитонин ) 36.00 
маркер TG ( Тиреоглобулин ) 40.00 
Туморни маркери - CybaLab
PSA-Free 17.00 
Tumor M2-PK  (Туморна М2 ПК) - фецес 46.00 
Бета2 Микроглобулин 30.00 
Маркер AFP 21.00 
Маркер SCC 24.00 
Невронспецифична енолаза ( NSE ) 30.00 
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) 13.00 
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация  ( ROMA ) 60.00 
маркер Cyfra 21-1 22.00 
маркер S-100 64.00 
маркери fPSA / tPSA 28.70 
Имунология - CybaLab
ANA профил 89.00 
ANA скрининг 26.00 
C 3 Комплемент ( Complement C3 ) 7.00 
C 4 комплемент ( Complement C4 ) 7.00 
HLA-B27 28.00 
OVERLAP Синдроми на съед. тъкан 153.00 
T-SPOT.TB ( Туберкулоза) 150.00 
anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич. 34.00 
anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич. 58.00 
anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич. 38.00 
anti-?2 GP 1 (?2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг 31.00 
anti-?2 GP 1 IgG (?2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич. 34.00 
anti-?2 GP 1 IgM (?2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич. 34.00 
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич. 44.00 
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич. 28.00 
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр. 38.00 
anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр. 38.00 
anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА) 28.00 
anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен 34.00 
anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен 34.00 
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг 35.00 
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.) 33.00 
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.) 34.00 
anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен 34.00 
anti-GAD 65  (анти GAD 65 антитела) количествен 54.00 
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич. 35.00 
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич. 35.00 
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич. 28.00 
anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен 34.00 
anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен 34.00 
anti-PR3 (Proteinase3) количествен 35.00 
anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич. 38.00 
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM 35.00 
anti-RNP/Sm  (анти - RNP/Sm АТ) количествено 34.00 
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 34.00 
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен 34.00 
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен 34.00 
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен 35.00 
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен 32.00 
Автоимунни васкулити 90.00 
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin ) 35.00 
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV ) 34.00 
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) 36.00 
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) 45.00 
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет 143.00 
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен 141.00 
Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен 86.00 
Антиспермални антитела 24.00 
Антитела срещу чернодробни антигени 82.00 
Високочувствителен CRP ( hs CRP ) 10.00 
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. 127.00 
Интерлевкин 6-IL6 35.00 
Криоглобулини ( Cryoglobulins ) 14.00 
Прокалцитонин - PCT 54.00 
Протеин С/PrC/ 34.00 
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ) 34.00 
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG ) 34.00 
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ) 34.00 
Ревматоиден артрит 135.00 
Сиало Дефицитен Трансферин (CDT) 46.00 
Системен лупус 146.00 
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold ) 117.00 
Трансферин ( Transferrin ) 16.70 
Фенотипизиране на NK/TNK клетки 90.00 
Хаптоглобин ( Haptoglobin ) 24.00 
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) 24.00 
Хематология - CybaLab
Ретикулоцити (Reticulocytes)# 5.00 
Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК 16.00 
Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК 13.00 
Ретикулоцити+ПКК 10.00 
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) 26.00 
 Биохимия - CybaLab
Бикарбонат ( Bicarbonate ) 10.00 
Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis) 26.00 
Имунотипиране на серумни имуноглобулини 96.00 
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase ) 5.00 
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault 9.00 
ОГТТ + Трикрат. Инсулин 46.00 
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) 96.00 
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-? ) 50.00 
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-? ) 50.00