доц. д-р Георги Велев, д.м.

Лекар, хирург

Главен административен лекар на Клиника по хирургия

  • Хирург с близо 40 г. професионален опит във всички области на коремната хирургия с редица специализации в чужбина
  • Основните му научни интереси са в областта на колоректалната и стомашната хирургия, извършва и едни от първите лапароскопски операции в България
  • Носител на наградата “Проф. Д-р Парашкев Стоянов” на МУ - София за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване

Образование, професионална и научна дейност:

  • Завършва Медицински университет - София
  • Дълги години е част от екипа на водеща клиника по хирургия в София
  • Началник хирургично отделение, а по-късно и главен административен лекар
  • Защитава дисертация “Индивидуализиран подход в оперативното лечение на рака на колона и рака на ректума – близки и далечни резултати от 422 оперирани болни за 15-годишен период”
  • Преминава през всички нива на преподавателската кариера в МУ, София - от асистент, през старши и главен асистент, до доцент
  • Обучава медицински сестри, студенти, лекари и хирурзи, ръководи редица специализанти
  • Има придобита квалификация “Здравен мениджмънт”

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!