д-р Антонина Бачева

Лекар, клинична лаборатория

Началник Клинична лаборатория 

 • Завършва медицина в МУ-София 
 • Специализира и взема специалност по клинична лаборатория в голяма многопрофилна болница 
 • Има засилени професионални интереси в областта на хормоналния анализ, скрининг, диагностика и проследяване на онкологични заболявания
 • Редовен участник в национални конференции по клинична лаборатория
 • Владее английски и гръцки език

Допълнителни квалификации и курсове:

 • Национална конференция по клинична лаборатория – участие в доклад – Нови възможности в скрининга и диагностиката на хепатоцелуларен карцином – гр. Пловдив, 2022 г.
 • Симпозиум – Маркери на остра бъбречна увреда - УМБАЛ “Александровска”, 2018 г.
 • Семинар – Кървене и тромбоза – Оценка на хемостаза - УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет – София, 2018 г. 
 • Курс – Лимфаденопатия - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, 2017 г.
 • Семинар – Лабораторни резултати в диагностиката и проследяването ефекта на лечението - УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет – София, 2016 г. 
 • Курс – Актуални проблеми на тиреоидните заболявания - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, 2016 г.
 • Семинар – Автоматизиран анализ на урина, практики, 2016 г.
 • Курс – Екстравазация- Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, 2016 г. 
 • Научна конференция „Светът на солта“ – Участие с доклад – Pomorin, Polyminerol, Vulnusan – Лекарствени препарати от солта и морето, гр. Поморие, 2012 г.
 • Курс – Свободнорадикални процеси и оксидативен стрес - УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет – София, 2010 г. 
 • Курс – Експериментални проучвания относно патогенетичните механизми на уролитиазата и други патогенни утайки от различен химичен вид - УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет – София, 2010 г. 
 • Курс за HIV и HIV- инфекцията - УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет – София, 2010 г. 

Членства:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по клинична лаборатория

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!