АПТЕКА

На партера в Корпус 2 ще намерите отлично заредената ни аптека

 • Компетентно и любезно обслужване
 • Изпълнение на заявки
 • Богат асортимент

 • Съществува от самото създаване на болницата през 2006 г.
 • Обслужва пациенти, които не са настанени в болничния стационар
 • Всички необходими фармацевтични продукти, лекарствени средства, медицински материали и хигиенни консумативи, козметика

Управител:

Магистър-фармацевт Богдана Гълъбова
 

ВЪТРЕБОЛНИЧНА АПТЕКА

МБАЛ "Света София" е отлично подсигурена с необходимите медикаменти за болнично лечение и стационарни процедури на пациентите 

Принципи на болничните фармацевти: 

 • точния пациент
 • точното лекарство
 • точната доза
 • точния път на въвеждане
 • точното време
 • точната информация
 • точната документация

Управител:

Магистър-фармацевт Христина Кънева


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!