мед. сестра Петя Бобекова

Старша медицинска сестра Онкология


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!