д-р Йордан Христов

Лекар, онколог

  • Завършва Медицински факултет към СУ "Св. Климент Охридски"
  • Притежава специалност "Медицинска онкология"
  • Асистент, преподавател по медицинска онкология към Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на МУ - София
  • Член е на Български лекарски съюз

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!