д-р Стоян Беличански

Лекар, гастроентеролог

 • Над 10 години опит в системата на немското здравеопазване
 • Работи като Главен лекар в гастроентерологичната Klinik Kitzinger Land в областта Байерн, Германия  
 • Завършва МУ - София
 • Специализира и придобива специалност "Вътрешни болести" в Хесен, Германия
 • Специализира и придобива специалност "Гастроентерология" във Франкфурт, Германия
 • Притежава III-то - най-високото - ниво ендоскопия
 • Практикува всички ендоскопски терапевтични интервенции
 • Ползва свободно немски, италиански и английски езици

Диагностика и лечение:

 • заболявания на храносмилателните органи, включително черен дроб и панкреас
 • инфекциозни заболявания (вирусен хепатит, бактериални инфекции на стомашно-чревния тракт)
 • съвети за хранене и диети при заболявания на храносмилателните органи, включително ентерално и парентерално хранене
 • остри и хронични вирусни чернодробни заболявания
 • автоимунни заболявания и наследствени чернодробни заболявания
 • чернодробна цироза и нейните усложнения
 • цистостатична, имуномодулираща, антихормонална и поддържаща терапия при солидни туморни заболявания
 • проктологични заболявания и определяне на индикации за по-нататъшно лечение

Допълнителни професионални умения:

 • богат опит в интердисциплинарните индикации за хирургични, лъчетерапевтични и нуклеарномедицински процедури по лечение
 • перкутанна трансхепатална холангиография и дренаж (PTC)
 • перкутанен трансхептичен дренаж (PTD)
 • опит в индикацията и контрола на пациенти с трансюгуларни портосистемни шънтове
 • дуплексна сонография на коремни и ретроперитонеални съдове
 • езофагогастродуоденоскопия, включително интервенционални мерки
 • техники за ендоскопска хемостаза
 • перкутанни ендоскопски гастростоми и в извършването на мукозни резекции
 • ендоскопия, включително интервенционални процедури
 • ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, включително папилотомия 
 • радиологична интерпретация на резултатите от ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и откриване на аномалии на жлъчните пътища при склерозиращ холангит и промени в панкреатичния канал
 • интестиноскопии с двойна балонна ентероскопия и капсулна ендоскопия
 • откриване и отстраняване на полипи чрез ендоскопска мукозна резекция
 • прокто/ректо и сигмоидоскопии, включително терапевтични процедури
 • чернодробни пункции
 • сонографски управлявани интервенционни процедури на стомашно-чревни органи
 • опит в поддържащата туморна терапия, управлението на усложненията от химиотерапията и имунотерапията, както и палиативното лечение

Квалификационни курсове:

 • колоскопия и полипектомия, Ендо-клуб-Академия Университетска Болница Хамбург, Германия
 • езофагогастродуоденоскопия, Ендо-клуб-Академия Хамбург, Германия
 • ехография на коремни органи, Хесен, Германия
 • ехокардиография, Вюрцбург, Германия
 • ЕРХПГ ( ERCP), Endo-CLUB-Academy Uniklinik Eppendorf Hamburg, Germany

Членства:

 • Немско дружество по Гастроентерология DGVS

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!