д-р Иван Димитров

Лекар, акушер-гинеколог и хирург

Началник Гинекология

Сектор по ендоскопска и онкогинекологична хирургия 
 • Завършва МУ – Плевен
 • Притежава специалноститите „Акушерство и гинекология“ и „Обща хирургия“
 • Има магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ с дипломна работа „Оценка и управление на риска от карцином на маточната шийка”
 • Работи в специализирани клиники и отделения
 • Участва активно в развитието на сектора по оперативна гинекология и въвеждането на минимално инвазивна лапароскоспка хирургия
 • Основава и развива кабинет по колпоскопия и онкогинекологична профилактика

От  2021 г. е част от екипа на МБАЛ „ Св. София ” с насоченост:

 • онкогинекология
 • оперативна гинекология
 • ендоскопска и тазова хирургия

Допълнителни квалификации и курсове:

 • Hysterectomies for benign Conditions, Prof. Tamussino, Prof. Bader and Prof. Laky – Medical Universit Graz (Austria), 2020
 • 2nd European Laparoscopic Anatomy course on Cadavers – Advanced Laparoscopy Cadaveric Course Hands-on, Practical Individually-tailored course on Female Cadavers; course directors: Prof. P. Bonnet, Prof. M. Nisolle, Prof. B. Rabischong, University of Liege, Belgium, 2019
 • Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Gurrent Techniques in Treatment of Severe Endometriosis – IRCAD, Strasbourg, France, 2018
 • Surgery Course on Laparoscopic Colon Surgery, Dr. Andreas Shamiyeh, Kepler’s University Hospital, Linz (Austria), 2018
 • Курс по лапароскопска хирургия – УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет-София, 2016
 • Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach State of the Art – IRCAD, Strasbourg, France, 2016
 • Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Advansed Techniques in Operative Gynecological Endoscopy – IRCAD, Strasbourg, France, 2015
 • Двумесечен индивидуален курс по оперативна онкогинекология в СБАЛ “Майчин дом” под ръководството на доц. Божидар Славчев, 2014
 • Двумесечен индивидуален курс по Оперативна онкогинекология в Клиника по онкогинекология при УМБАЛ–Плевен, под ръководството на проф. Г. Горчев, 2014
 • Advanced colposcopy course, London, at the UCH Education Center, Prof. Albert Singer, London, 2014
 • Курс по Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка” под ръководството на проф. Виктор Златков, СБАЛАГ „Майчин дом”, 2013
 • „A to Z Suturing Laparoscopy Course”, Dr. R. Campo, S. Gordts, MD, Prof. A. Wattiez, Leuven (Belgium), 2012
 • Basic colposcopy course, British Society for Colposcopy and Cervical Pathology, Sofia, 2012
 • European Certification Program for Laparoscopic Surgery on the occasion of the 20th Annual Internation ESGE Congress, London, 2011
 • ESGE License for Laparoscopic technical Skills during the 20th Annual International ESGE Congress, London, 2011

Членства в съсловни организации:

 • European Endometriosis League
 • Българско хирургично дружество
 • ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy)
 • Българско дружество по акушерство и гинекология
 • Български лекарски съюз

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!