д-р Борислав Русев

Лекар, клинична патология

  • Завършва МУ - Варна

Квалификации:

  • Обща и клинична патология
  • Патоанатомия с цитопатология
  • Специализация по патоанатомия, Модена - Италия

В професионалната си практика извършва:

  • макроскопски анализи
  • аутопични анализи и хистопатологично изследване
  • фетални аутопични анализи
  • микроскопски описания на биоптични и цитологични изсладвания
  • интраоперативни и екстемпорални изследвания

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!