проф. д-р Владимир Тасев, д.м.

Лекар, хирург

 • Специалист по хирургия с 40 години хирургичен стаж
 • Участва в екипа извършил първата трансплантация на черен дроб в България
 • Носител на отличителен знак/медал SIGNUM LAUDIS за особенни заслуги към МУ - София

Образование и професионална кариера:

 • Завършва Медицинска академия - София
 • Притежава специалност „Хирургия„ 
 • Работи в Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия и МУ -София последователно като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор, началник направление по гастроентерологична хирургия
 • Притежава образователната и научна степен „Доктор„ след защита на дисертация, свързана с лечението на чернодробната ехинококоза
 • Има над 135 научни разработки- публикации, доклади – изнесени у нас и чужбина, учебници по хирургия
 • Главен редактор и съавтор е на първия учебник у нас по хирургия на английски език, претърпял три издания, за нуждите на обучението на чуждестранни студенти в МУ-София – Fundamentals of general surgery.

Допълнителни квалификации:

 • Лапароскопска хирургия – Университетска болница Tel Hashomer, Tel Aviv University, Israel
 • Чернодробна трансплантация - Испания, Валенсия, La Fe hospital, Division of liver surgery and transplantation

Основни направления на медицинска дейност - диагностика и хирургично лечение на:

 • Злокачествени и доброкачествени заболявания на стомах, тънки и дебели черва, черен дроб, панкреас, ретроперитонеално пространство
 • Жлъчнокаменна болест – отворен и лапароскопски метод
 • Хемороидална болест – съвременни техники
 • Хернии – tension free пластики; Апендицити
 • Перианални фистули, абсцеси, фисури – лазерна хирургия
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза  
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза – с идентификация на нервни структури
 • Повърхностни мекотъканни образования
 • Естетични шевове

Членства:

 • БЛС
 • БХД
 • IHPBA

Девиз:

 • „Primum non nocere” – „Преди всичко не вреди“

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!