Гастроентерология

 

Диагностични и терапевтични процедури:

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) и свързани с нея интервенции:

Извършване на перкутанни биопсии под ултразвуков контрол:

Извършване на перкутанни дренажи под ехографски контрол:

Диагностична и терапевтична гастро и колоноскопия:

Иновативна помощ при лечение на затлъстяването:


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!