Предлагаме Ви още по-прецизна образна диагностика

В полза на пациенти и лекари, МБАЛ „Св. София“ добави към оборудването си скенер Siemens Somatom Go.Top 64(128)slice

За хремата от УНГ-специалиста

Д-р Д. Хунашвили пред в-к "Доктор"...

Градинският сопол - враг на родителското спокойствие

УНГ специалистът д-р Давит Хунашвили за "9 месеца"...

Лекарите ни отново с прегледи в района на Сатовча и Хаджидимово

На 1, 2 и 3 декември екипите ни ще бъдат в Сатовча,...

Скенерът от последно поколение представлява мултидетекторен, спирален компютърен томограф/КТ/ със 64 детектора по z-оста и генерира 128 образа при едно завъртане на системата тръба-детектор.

Открояващи се предимства:

  • Масата на скенера има товароносимост до 307 кг, а диаметърът на отвора (гентри) е 70 см.. Т.е., на практика физическите ограничения за пациентите са сведени до минимум.
  • Апаратът покрива всички клинични потребности - изследвания на:

Глава
Гръбначен стълб
Опорно-двигателен апарат

Органите в гръдния кош, корем и малък таз

КТ – ангиографии

  • При изследвания на съдовете, опорно-двигателния апарат и отделителната система могат да бъдат създадени детайлни 3D реконструкции.

 

Изследвания за индивидуални ставни протези
КТ остеодензитометрия за изследване на костна плътност
Виртуална колоноскопия

КТ – урографии

  • Нискодозовите протоколи за изследване на гръден кош и корем разгръщат възможността за рутинно КТ- изследване при:

Остър хирургичен корем
Микционно-дизурични смущения
Последователни изследвания за проследяване на ефект от лечение
Скрининг на хора от вискорискови групи за рак на белия дроб/
препоръчително при хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите дробове. Целта е болестта да бъде открита в ранен стадий и по-успешно да бъде лекувана/

  • Скенерът дава възможност за получаване на образи с висока разделителна способност и дебелина на среза до 0.6 мм. във всички равнини, при използване на ниски дози йонизиращи лъчения и намален “електронен шум” на образа.
  • Със съвременните софтуери, както и мобилната станция на апарата, се осъществява прецизен мениджмънт на пациентите и оптимизация на времето за извършване на изследванията.
  • Siemens Somatom Go.Top използва изкуствен интелект за планиране на изследването и задаване на параметрите на скениране, като по този начин свежда до минимум лъчевото натоварване на пациента, без да се компрометира качеството на образа.
  • Видеонаблюдението и дистанционната комуникация с пациентите по време на изследването, както и ниският шум на апарата при режим на работа, дават възможност за постоянна връзка пациент-рентгенов лаборант.
  • Специална технология за филтриране на артефакти от изкуствени стави, импланти и пейсмейкъри позволява оглед и оценка на структурите с минимални “отблясъци” от чуждите тела.

  • Технология на изкуствен интелект е в помощ и при интерпретацията на образите, измерването на структури и обеми, отчитане динамиката на заболяването.


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!