За да сме полезни на пациентите си

В МБАЛ "Св. София" се вглеждаме и в себе си, за да сме максимално полезни на пациентите

В лекарската професия и въобще работата в лечебно заведение има много "горещи" предизвикателства. Не ни притесняват, подхождаме отговорно - и се справяме. Клиничният ни психолог Зорница Спиридонова е насреща за пациентите ни, но и заедно да обсъждаме деликатни теми. 

Смятаме за важно екипите ни да са отговорни към себе си.

Обсъждаме, коментираме, консултираме се - за да сме полезни и Здрави Заедно!


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!