ЗА НАС


През 1992 година, бе регистриран Медицински център ”Света София” на ул.“Георги Софийски“ 28 с три кабинета: ортопедия и травматология, акушерство и гинекология и вътрешни болести. За този период от време специалистите, работещи там завоюваха добри позиции благодарение на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии. Естествено продължение на започнатата от екипа от лекари доболнична специализирана медицинска дейност беше създаването на модерно лечебно заведение, което да даде възможности за осъществяване на лечебна и диагностична дейност в уютна, модерна обстановка с оборудване на най-съвременно ниво и осъществяването на лечение от специалисти с европейска квалификация.

През май 2004 година бе поставена първата копка на болница “Света София. На 07.04.2006 година врати отвори Медицинския център ”Света София”, а на 09.05.2006 година официално получи разрешение за работа болничният стационар.

Ортопедия и травматология

Нашата клиника предлага най-съвременните методи за лечение на отропедичните и травматологични заболявания. Високо квалифицираните ортопеди-травматолози в МБАЛ „Света София“ са подготвени да окажат медицинска помощ на болни от всяка възраст и заетост: деца, хора на средна и напреднала възраст, активно спортуващи и професионални спортисти.
Научете повече

Акушерство и гинекология

Основният предмет на дейност на клиниката по акушерство и гинекология е осъществяване на специализирана диагностична и лечебна акушер-гинекологична помощ. Пациентите – бременни, които се нуждаят от болнично лечение и активно наблюдение, раждащи, както и жените с гинекологична патология се настаняват в стаи със самостоятелен санитарен възел и телевизор.
Научете повече

Вътрешни болести

Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерологията, които са двата основни сектора в структурата му.
Научете повече

Неврология

На 07.02. 2011 год в МБАЛ „Света София” е разкрито отделение по нервни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести. Отделението има сключен договор с НЗОК.
Научете повече

Офталмология

Очна клиника при МБАЛ „Света София“ функционира от 2006 година. През май 2009 год. е акредитирана с оценка отличен за обучение на студенти и специализанти. В клиниката работят лекари с много висока трудова и преподавателска квалификация, за коeто допринасят многобройните специализации в Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Индия, Русия.
Апаратурата, с която разполага клиниката се обновява непрекъснато с най-актуалните модели от различни световноизвестни фирми.
Научете повече

Физиотерапия

В отделението се провежда лечение на заболявания по следните клинични пътеки:
1.Физиотерапия и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат.
2.Физиотерапия и рехабилитация на заболявания на периферната нервна система.
3.Физиотерапия и рехабилитация на заболявания на централната нервна система.

Отделението разполага с:
• Плувен басейн
• Джакузи
• Парна баня
• Солариум
• Сауна
• Фитнес зала с уреди на Panata
Научете повече

Обща и съдова хирургия

В отделението по хирургия на МБАЛ „ Света София” се извършват широк спектър от оперативни интервенции.
Работата на лекарите в отделението е насочена към модерните и щадящи оперативни техники, предполагащи максимално бързо възстановяване на пациента и връщането му към нормален начин на живот. Лекарите от екипа са подготвени за този тип хирургия не само със специализации в България, но и с множество специализации в чужбина.

  • Ортопедия и травматология
  • Акушерство и гинекология
  • Вътрешни болести
  • Неврология
  • Офталмология
  • Физиотерапия
  • Обща и съдова хирургия
Д-р Христо Мазнейков - Управител и началник клиника "Ортопедия и травматология"
Доц. д-р Валентина Мазнейкова, д.м. – Заместник управител и началник клиника по АГ
Завеждащ отделение "Вътрешни Болести"
Д-р Михаел Кьолеян – Началник отделение, вътрешни болести и кардиолог
Д-р Емил Олевски- Началник отделение "Неврология"
Д-р Красимир Савов Тодоров-началник отделение, специалист по обща хирургия
Д-р Красимир Савов Тодоров-началник отделение, специалист по обща хирургия
Доц. Д-р Христина Благоева Христова – Петрова, д.м. – началник клиника

Нашите партньори