ЗА НАС


През 1992 година, бе регистриран Медицински център ”Света София” на ул.“Георги Софийски“ 28 с три кабинета: ортопедия и травматология, акушерство и гинекология и вътрешни болести. За този период от време специалистите, работещи там завоюваха добри позиции благодарение на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии. Естествено продължение на започнатата от екипа от лекари доболнична специализирана медицинска дейност беше създаването на модерно лечебно заведение, което да даде възможности за осъществяване на лечебна и диагностична дейност в уютна, модерна обстановка с оборудване на най-съвременно ниво и осъществяването на лечение от специалисти с европейска квалификация.

През май 2004 година бе поставена първата копка на болница “Света София. На 07.04.2006 година врати отвори Медицинския център ”Света София”, а на 09.05.2006 година официално получи разрешение за работа болничният стационар.

Ортопедия и травматология

Нашата клиника предлага най-съвременните методи за лечение на отропедичните и травматологични заболявания. Високо квалифицираните ортопеди-травматолози в МБАЛ „Света София“ са подготвени да окажат медицинска помощ на болни от всяка възраст и заетост: деца, хора на средна и напреднала възраст, активно спортуващи и професионални спортисти.

Нашата мисия
Целта на клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София“ е да предостави медицинска грижа и персонално внимание, отговарящи на съвременните европейски и световни стандарти, на всеки пациент, потърсил помощ при нас. Назависимо дали желаете да се възвърнете към активен и професионален спорт или просто искате да ходите, самообслужвате и живеете без болка нашите лекари и медицински персонал ще дадат най-доброто от себе си за постигането на крайната цел: пълно възстановяване и по-добро качество на живот.

Акушерство и гинекология

Основният предмет на дейност на клиниката по акушерство и гинекология е осъществяване на специализирана диагностична и лечебна акушер-гинекологична помощ. Пациентите – бременни, които се нуждаят от болнично лечение и активно наблюдение, раждащи, както и жените с гинекологична патология се настаняват в стаи със самостоятелен санитарен възел и телевизор.

Вътрешни болести

Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура и прилага всички съвременни методи и клинични алгоритми в лечението и диагностиката на вътрешните заболявания. Приоритетни направления в дейността са кардиология и гастроентерологията, които са двата основни сектора в структурата му. Извършват се функционални изследвания- електрокардиография, ВЕТ-стрес тест, 24-часов ЕКГ Холтер, ехографска диагностика в пълен обем на заболяванията на вътрешните органи, трансторакална ехокардиография, доплерсонография на съдове, инвазивни изследвания – фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Ендоскопските изследвания се извършват с най-съвременна и модерна апаратура в колаборация с възможностите на рентгеновата и лабораторна диагностика.
Отделението разполага със собствени амбулаторни звена, разположени в диагностично-консултативния блок на болницата. Това са кабинет по вътрешни болести, кабинет по обща медицина, кабинет по ехографска диагностика на коремни органи и щитовидна жлеза и ендоскопски кабинет.

Неврология

На 07.02. 2011 год в МБАЛ „Света София” е разкрито отделение по нервни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести. Отделението има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки :
Клинична пътека № 7 – „Болести на черепно –мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови сииндроми”.Лекуват се радикулити, плексити, мононевропатии – компресионни, множествени периферни лицеви парези, атипична лицева болка, тригeминална невралгия, херпес зостер, невралгия
Клинична пътека № 8 – „Диабетна полиневропатия”.Извършват се вливания с алфа липоева киселина и други лекарствени средства
Клинична пътека № 202 – „Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми”.Приемаме пациенти с диагностицирани леки и умерено изразени черепно –мозъчни травми, контузио капитис и комоцио церебри

Електромиография (ЕМГ)

Офталмология

Очна клиника при МБАЛ „Света София“ функционира от 2006 година. През май 2009 год. е акредитирана с оценка отличен за обучение на студенти и специализанти. В клиниката работят лекари с много висока трудова и преподавателска квалификация, за коeто допринасят многобройните специализации в Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Индия, Русия.
Апаратурата, с която разполага клиниката се обновява непрекъснато с най-актуалните модели от различни световноизвестни фирми – BAUSCH & LOMB, CANON, OPTOVUE, ELLEX, MOELLER-WEDEL, QUANTEL. През 2006 год. в клиниката започва да работи първият двуизмерен ОСТ (очен скенер) в България. Лекарите въвеждат метода като рутинен за диагностициране, проследяване и изследване на заболяванията на ретината. Днес клиниката разполага с най-съвременния триизмерен OCT (очен скенер). Това дава възможност да се избере и проведе правилната терапия, с оптимални разходи за пациента. Рутинно се работи с фундус камера за нативни и контрастни изследвания, лазери за лечение на глаукома, вторично перде, диабетна ретинопатия, съдови заболявания на окото дегенерации и разкъсвания на ретината. Обособен е пълен комплекс за ранна диагностика на глаукома, който включва: тонометрия, пахиметрия, фундус-фотография, компютърна периметрия, оптична кохерентна томография. В резултат на това броят на прегледите се ограничават до минимум, постига се максимален ефект за пациента както по отношение на диагностиката и терапията, така и по отношение на изразходваните средства за медикаменти.
Всички апарати в диагностичният модул имат възможност за дигитална обработка на получените резултати от направените изследвания. Това означава, че пациентът ги получва веднага, без да се налага повторнo посещение.
В клиниката се прилага най-съвременна хирургия, в съответствие със световните стандарти за лечение на катаракта (вътрешно перде) и глаукома, като се отчитат реалните нужди на пациента, съобразено с неговите финансови възможности. Извършват се антиглаукомни операции с поставяне на титаниеви импланти. Лекарите са високоспециализирани в хирургичното лечение на диабетна ретинопатия и нейните усложнения, отлепване на ретината, кръвоизливи в стъкловидното тяло, макулна дегенерация.
Диагностично-консултативният център и клиниката по очни болести са акредитирани и имат сключени договори с НЗОК за специализирана и високоспециализирана помощ, за хирургично и консервативно лечение на очни заболявания по всички клинични пътеки.
Телефон за контакт – 02/ 81 84 623

Физиотерапия

В отделението се провежда лечение на заболявания по следните клинични пътеки:
1.Физиотерапия и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат.
2.Физиотерапия и рехабилитация на заболявания на периферната нервна система.
3.Физиотерапия и рехабилитация на заболявания на централната нервна система.

Отделението разполага със следната терапевтична апаратура и уреди:
1.Апарат за лечение с нискочестотни токове (галваничен, диадинамичен).
2.Апарати за лечение със средночестотен ток (интерферентен).
3.Апарати за ултразвукова терапия.
4.Апарат за лечение с високочестотни токове (УВЧ, радар).
5.Апарат за електростимулация.
6.Апарат за лечение с инфрачервени лъчи.
7.Апарати за лазертерапия и лазерпунктура.
8.Уред за пасивна следоперативна кинезитерапия на коленната става (артромот).
9.Уреди за кинезитерапия при заболявания на горните и долните крайници.
10.Уред за извършване на подводен струев масаж (тангентор).

Отделението разполага с:
• Плувен басейн
• Джакузи
• Парна баня
• Солариум
• Сауна
• Фитнес зала с уреди на Panata

Обща и съдова хирургия

В отделението по хирургия на МБАЛ „ Света София” се извършват широк спектър от оперативни интервенции.
Работата на лекарите в отделението е насочена към модерните и щадящи оперативни техники, предполагащи максимално бързо възстановяване на пациента и връщането му към нормален начин на живот. Лекарите от екипа са подготвени за този тип хирургия не само със специализации в България, но и с множество специализации в чужбина.

  • Ортопедия и травматология
  • Акушерство и гинекология
  • Вътрешни болести
  • Неврология
  • Офталмология
  • Физиотерапия
  • Обща и съдова хирургия

Пациентите за нас

Нашите партньори