Пациентите за нас.

3.6 11Reviews

Юлияна Стоянова

Една година щастие!
Атрактивна торта във формата на щъркел, който носи бебе, зарадва екипа на АГО на МБАЛ
„Света София”. Подаръкът, изработен от памперси, цветя и бонбони, е мил жест на внимание
към д-р Илияна Мазнейкова. С нейна помощ на 15-ти февруари 2016г. Юлияна Стоянова
става майка за втори път. Юнакът, който днес навърши една година, носи името на лекарката
грижила се за него – Илиян.

Array Array