Структура

1.Регистратура и информация

2.Кабинети за специализирана медицинска помощ

 Акушерство и гинекология
 Вътрешни болести
 Ортопедия и травматология
 Хирургия и урология
 Офталмологичен кабинет
 Неврология и психиатрия
 Очни болести
 Уши, нос  и гърло
 Детски болести и неонатология
 Ултразвуков кабинет
 Ендоскопски кабинет
 Физикална терапия и рехабилитация
 Приемен кабинет

3. Медико-диагностични лаборатории: лаборатория по имунохематология

4. Патоморфологична лаборатория

Отделение по вътрешни болести с 2 сектора:

Кардиология

Гастро ентерология

Хематология

Отделение по неврология
Отделение по акушерство и гинекология със сектори по:

Патологична бременност

Гинекология

Родилна зала

Послеродов

Висок инфекциозен риск

Неонатология

Отделение по офталмология
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по съдова хирургия
Отделение по обща хирургия със сектор по неврохирургия
Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по образна диагностика
Микробиология
Клинична лаборатория

Управител:

Управител на вътреболнична аптека  – магистър-фармацевт Йорданка Димитрова
Завършва фармация в МУ-София. Част от екипа на МБАЛ “Св.София” от септември 2015 г.