МБАЛ ”Св.София” в партньорство с МУ – Плевен.

Приключи обучителния курс по ултразвук в акушерството и гинекологията на тема ”Принципи и практика на Доплеровото изследване в акушерството”. В продължение на три седмици, под ръководството на доц. Валентина Мазнейкова, младия лекар д-р Полина Василева от МУ -Плевен усвои знания и умения, които да приложи в работата си с пациентите.Обучението се провежда по проект ”Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет “Медицина” на МУ – Плевен. МБАЛ ”Св.София” е акредитирана  като база за обучение на лекари и медицински специалисти, като през годините под ръководството на висококвалифицирани лекари е обучила десетки млади специалисти по различни специалности и направления.

На снимката: доц. Валентина Мазнейкова и д-р Полина Василева.