Д-р Пенка Кондова Михова

Завършва медицина през 1974 год. в МА гр. Варна. Придобита специалност „вътрешни болести” през 1978 год.–МА,гр.Варна. Призната втора специалност „Гастроентерология и диететика“. Заемани длъжности – началник кабинет към поликлиника при ВМА – София, началник интензивен сектор към КГЕ – ВМА, началник отделение към ВМОБР – ВМА. От 2006 год. до момента работи като гастроентеролог във вътрешно отделение към МБАЛ „Света София” ЕООД. Специализира в областта на ендоскопската диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации при заболявания на горния отдел на гастроинтестиналния тракт. Квалификационни курсове по „Спешна ултразвукова томография на коремни органи”–2005 год., „Интензивна терапия на спешните състояния във вътр. медицина“ –2006 год., „Ендоскопска диагностика”-2006 год., „Абдоминална ехография”–2007 год. Призната правоспособност за гастроинтестинална ендоскопия–2007 год.