Д-р Михаил Петров, д.м.

Завършва висше образование, специалност Медицина – 1981 г. – МА – София. Придобита специалност: Вътрешни болести – 1987 г. и Кардиология – 1992 г.Специализация и интереси в областта на спешната кардиология и ритъмно-проводните нарушения на сърдечната дейност, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, хронични обструктивни белодробни заболявания, белодробен тромбоемболизъм. Защитена дисертация за научна степен Доктор – 1996 г. – МУ – София. Професионален опит: 30 години. До м. февруари 2010 г. – кардиолог в Сърдечна реанимация при МБАЛСМ „Пирогов“. От март 2010 г. и до момента- кардиолог в Отделение по вътрешни болести към МБАЛ “Света София”. Участие в международни научни проучвания. Квалификационни курсове: ЕхоКГ; ВЕТ; Холтер ЕКГ; Холтер АН; Организация на спешна медицинска помощ – програма „Темпус“. Публикации: 80 в български и чужди списания.