Д-р Михаел Кьолеян

Завеждащ отделение

Завършва висшето си образование през 1982 г. – Медицински университет гр. София. Придобива специалност по „Вътрешни болести“ – 1989 г. в МУ – София, втора специалност „Кардиология“ – 1991г. МУ – София и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“-2007г. Професионалната си кариера започва в Окръжна болница „Р. Ангелова“ – гр. Перник, отделение „Бърза помощ“- 1982-1987 като лекар ординатор. От 1987-2006 работи в МБАЛСМ „Пирогов“ – Клиника по спешни вътрешни болести като лекар кардиолог, от 2006 г. до август 2009 год. работи като кардиолог във вътрешно отделение на МБАЛ „Света София”, а от 2009 и до момента е завеждащ отделението в болницата. Приоритет в работата му са диагностика и лечение на спешните сърдечно-съдови заболявания, на ритъмните нарушения на сърдечната дейност,прилагане на електрокардиоверсия в комплекса лечебни мероприятия.