Д-р Мария Георгиева

Завършва „Медицина” в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005г. придобива специалност „Вътрешни болести”. През 2012 г.придобива специалност „Клинична хематология” в Клиниката по хематология УМБАЛ „Александровска”.

От 1996г. до 2006 г.работи като лекар-ординатор във Вътрешно отделение на МБАЛ „Белоградчик”. През 2007 г. е интернист в МЦ-РР 2000, София. От 2007 г. до 2008 г. е лекар-ординатор в Отделение по кардиологична рехабилитация, НКБ, София. От 2009 г. до 2011 г. е специализант по „Клинична хематология” в Клиниката по хематология на УМБАЛ „Александровска”, София. От 2011 г. до 2013 г.работи като лекар-ординатор в Отделение по хематология в МИ-МВР-ЦКБ, София. От 2013 г. до 2014 г. е лекар-ординатор в Клиника по хематология на УМБАЛ „Александровска”. От 2015 г. започва работа като лекар-хематолог в „Отделение по вътрешни болести” на МБАЛ „Света София”.