Д-р Иванка Камбурова

Завършва МА-София през 1984г. Започва работа в ОБ-гр.Ловеч. Работила като ординатор в IVМБАЛ и УМБАЛ “Света Анна”. Професионална квалификация: от 1992г. с придобита специалност по вътрешни болести. Специализира гастроентерология и диететика от 1998 до 2000г. в УМБАЛ,”Царица Йоанна”. С призната специалност по гастроентерология от 2000г. Допълнителни квалификационни курсове по: горна и долна ендоскопия, конвенционална, Доплер и интервенционална абдоминална ехография с издадени държавни сертификати от 2007г. Постъпила на работа в МБАЛ „Света София” през месец януари 2014 година.