д-р Боян Христовски

Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет-София през 2005г. От 2006 г. е специализант по вътрешни болести. От 2008 година е лекар-ординатор в Отделение по вътрешни болести към МБАЛ”Света София”. През 2012 година придобива специалност по вътрешни болести.