Д-р Атанас Павлов Павлов

Завършено висше образование през 1985г МА–София. Придобита специалност „вътрешни болести” – 1996 г. Започва работа във ВМА гр. София – като лекар ординатор. От 1989 год. до 2001 год. работи във Военна болница гр. Дупница – заемани длъжности- ординатор, зам. началник на вътрешно отделение. Началник на отделение по вътрешни болести от 2001 до 2006 год. в „СБДПЛЗ – Костенец” ЕООД. В МБАЛ „Света София” работи от месец април 2011 година.