Д-р Антоанета Арсова

Завършва висшето си образование – медицина през 1990 г. в Медицински университет, гр. София. Придобива специалност по вътрешни болести през 1996г. и по кардиология през 2000г. Завършва магистратура „Здравен мениджмънт” през 2012г. във Факултет по обществено здраве , МУ – гр. София . Придобита квалификация – експертно ниво по ЕхоКГ.
Професионалната си кариера започва като лекар терапевт в поликлиника през 1990г . За периода от 1991г. до 2010г. работи като лекар, научен сътрудник и клиничен ординатор в Интензивна клиника, ВМА . Като кардиолог работи от 2010г. в IV МБАЛ , ИКС. В екипа на МБАЛ „ Света София ” е от март 2014г.