Department: Ортопедия и травматология

Д-р Кристиян Комитов лекар – специализант

Д-р Кристиян Комитов лекар – специализант

Ортопедия и травматология

Завършил висше образование – Медицински университет София през 2018 г. Специализант в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София” от февруари 2018 г

view profile
Д-р Филип Койнарски лекар – специализант

Д-р Филип Койнарски лекар – специализант

Ортопедия и травматология

Завършил висше образование – Медицински университет София през 2017 г. Специализант в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София” от декември 2017 г

view profile
Д-р Александър Петров

Д-р Александър Петров

Ортопедия и травматология

Завършва медицина в Медицинска Академия – София през 1988 година. Придобива специалност „Ортопедия и травматология”  през 1992 год. Професионална квалификация по „Пластична хирургия”- 2005 г., „Ендопротезиране на стави” и „Артроскопия”. Работи 25 години в УМБАЛСМ “Пирогов”. Постъпва на работа като лекар ортопед-травматолог в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ “Света София” през 2016 г.

view profile
Доц. д-р Николай Милев-ортопед-травматолог
Д-р Мариян Добрев

Д-р Мариян Добрев

Ортопедия и травматология

Роден на 11.06.1985 г. Придобил средно образование в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” с изучаване на италиански език. Завършил висше образование – Медицински университет, в София през 2015 г. Специализант в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София”. От януари  до септември 2016 г. е клубен лекар на юношестките национали по футбол. От септември

view profile
Д-р Иво Иванов

Д-р Иво Иванов

Ортопедия и травматология

Завършил „Медицина” в Медицински университет, гр.София през 2003 година. През 2005 г. придобил квалификация „Техник на ортопедична техника” в Българо-германски център за професионално обучение. През 2009 г. завършил „Здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ, гр.София. През 2010 г. придобил специалност „Ортопедия и травматология”. От 2004 г. лекар – ортопед

view profile
Доц. Владислав Иванов

Доц. Владислав Иванов

Ортопедия и травматология

Завършва „Медицина” в Медицински университет, София през 1979 г. Придобива специалност „Ортопедия и травматология”. Завършва „Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2005 г.Основни професионални умения – лекар ортопед травматолог, старши научен сътрудник по ортопедия и травматология, външно протезиране и биомеханика, акредитация на здравни заведения, управление на лечебни заведения. Доцент по ортопедия и травматология. Доцент по

view profile
Д-р Ели Иванова

Д-р Ели Иванова

Ортопедия и травматология

Завършва „Медицина” в Медицински университет, София през 2007 г.Придобива специалност „Ортопедия и травматология” през 2014 г. От 2008 г. до 2011 г. лекар-ординатор в Клиника по детска травматология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. От 2011 г.до 2015 г. лекар-ординатор в Клиника по детска ортопедия УСБАЛ „Проф.Бойчо Бойчев” ЕАД. От 2015 г. лекар в Клиниката по ортопедия и

view profile
Д-р Георги Димитров

Д-р Георги Димитров

Ортопедия и травматология

Роден на 02.09.1985г. в гр. София. През 2004г. завършва средно образование в 33-та Езикова гимназия „френски език”. Завършва висше образование в Медицински Университет, гр. София през 2011г. Назначен като лекар ординатор в Клиника по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София” от 02.05.2012г.

view profile
Д-р Михаил  Вулджев

Д-р Михаил Вулджев

Ортопедия и травматология

Завършва медицина в Медицински университет – София, Медицински факултет през 2010 година. Работи от 28.10.2010 год. като преподавател – специалност рехабилитатор в Мецински колеж „И. Филаретова”, като провежда лекции, упражнения и практика на студенти по Мануално Мускулно Тестуване (ММТ). Секретар е на списание „Здраве и Наука”. Специализант по Физикална и Рехабилитационна медицина в Медицински университет

view profile