Department: Вътрешни болести

Д-р Емилиян Емилов

Д-р Емилиян Емилов

Вътрешни болести

Завършва медицина през 2015 г. в МУ в гр. Букурещ – Румъния . От октомври 2015 г. до декември 2016 г. е част от екипа на Спешно приемно отделение в MБАЛ “Света Петка” гр. Видин. За кратко работи в отделението по Анестезиология и реанимация на УМБАЛ “Александровска “, а след това половин година в Спешното

view profile
Д-р Мария Георгиева

Д-р Мария Георгиева

Вътрешни болести

Завършва „Медицина” в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005г. придобива специалност „Вътрешни болести”. През 2012 г.придобива специалност „Клинична хематология” в Клиниката по хематология УМБАЛ „Александровска”. От 1996г. до 2006 г.работи като лекар-ординатор във Вътрешно отделение на МБАЛ „Белоградчик”. През 2007 г. е интернист в МЦ-РР 2000, София. От 2007 г. до 2008 г.

view profile
Д-р Антоанета Арсова

Д-р Антоанета Арсова

Вътрешни болести

Завършва висшето си образование – медицина през 1990 г. в Медицински университет, гр. София. Придобива специалност по вътрешни болести през 1996г. и по кардиология през 2000г. Завършва магистратура „Здравен мениджмънт” през 2012г. във Факултет по обществено здраве , МУ – гр. София . Придобита квалификация – експертно ниво по ЕхоКГ. Професионалната си кариера започва като

view profile
Д-р Михаел Кьолеян

Д-р Михаел Кьолеян

Вътрешни болести

Завеждащ отделение Завършва висшето си образование през 1982 г. – Медицински университет гр. София. Придобива специалност по „Вътрешни болести“ – 1989 г. в МУ – София, втора специалност „Кардиология“ – 1991г. МУ – София и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“-2007г. Професионалната си кариера започва в Окръжна болница „Р. Ангелова“ – гр. Перник, отделение „Бърза

view profile
Д-р Михаил Петров, д.м.

Д-р Михаил Петров, д.м.

Вътрешни болести

Завършва висше образование, специалност Медицина – 1981 г. – МА – София. Придобита специалност: Вътрешни болести – 1987 г. и Кардиология – 1992 г.Специализация и интереси в областта на спешната кардиология и ритъмно-проводните нарушения на сърдечната дейност, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, хронични обструктивни белодробни заболявания, белодробен тромбоемболизъм. Защитена дисертация за научна степен Доктор

view profile
д-р Боян Христовски

д-р Боян Христовски

Вътрешни болести

Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет-София през 2005г. От 2006 г. е специализант по вътрешни болести. От 2008 година е лекар-ординатор в Отделение по вътрешни болести към МБАЛ”Света София”. През 2012 година придобива специалност по вътрешни болести.

view profile

Д-р Пенка Кондова Михова

Вътрешни болести

Завършва медицина през 1974 год. в МА гр. Варна. Придобита специалност „вътрешни болести” през 1978 год.–МА,гр.Варна. Призната втора специалност „Гастроентерология и диететика“. Заемани длъжности – началник кабинет към поликлиника при ВМА – София, началник интензивен сектор към КГЕ – ВМА, началник отделение към ВМОБР – ВМА. От 2006 год. до момента работи като гастроентеролог във

view profile
Д-р Атанас Павлов Павлов

Д-р Атанас Павлов Павлов

Вътрешни болести

Завършено висше образование през 1985г МА–София. Придобита специалност „вътрешни болести” – 1996 г. Започва работа във ВМА гр. София – като лекар ординатор. От 1989 год. до 2001 год. работи във Военна болница гр. Дупница – заемани длъжности- ординатор, зам. началник на вътрешно отделение. Началник на отделение по вътрешни болести от 2001 до 2006 год.

view profile
Д-р Иванка Камбурова

Д-р Иванка Камбурова

Вътрешни болести

Завършва МА-София през 1984г. Започва работа в ОБ-гр.Ловеч. Работила като ординатор в IVМБАЛ и УМБАЛ “Света Анна”. Професионална квалификация: от 1992г. с придобита специалност по вътрешни болести. Специализира гастроентерология и диететика от 1998 до 2000г. в УМБАЛ,”Царица Йоанна”. С призната специалност по гастроентерология от 2000г. Допълнителни квалификационни курсове по: горна и долна ендоскопия, конвенционална, Доплер

view profile