Department: Акушерство и гинекология

Доц. Д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м.

Доц. Д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м.

Акушерство и гинекология

Средно образование – 114 Английска езикова гимназия, гр.София през 1976 година.Висше медицинско образование – Медицинска академия, гр.София през 1982 година.01.01.1988г.-придобита специалност по акушерство и гинекология.1996г. -присъждане на научна степен “Доктор”, след защитена дисертация на тема: “Доплерово изследване на феталната и утеро-плацентарната циркулация при нормална и патологична бременност”.Член на различни научни дружества.През 1996 г. е избрана

view profile
д-р Димитър Георгиев

д-р Димитър Георгиев

Акушерство и гинекология

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1991 год. Специализира акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София и през 1998 год. придобива специалност. Работи в 1-ва градска болница София , а от 1999 г. е собственик и управител на   МЦ ”Свети Димитър”, София. Партньор на МБАЛ„Света София” от създаването на лечебното заведение  през 2006 год.

view profile
Д-р Мария Деновска

Д-р Мария Деновска

Акушерство и гинекология

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1974 год. Специализира акушерство и гинекология и през 1981 г. придобива специалност. Като акушер – гинеколог работи в МБАЛ„Света София”  от 2007 год.  Владее английски, немски и руски език.

view profile
Д-р  Димитър Димитров

Д-р Димитър Димитров

Акушерство и гинекология

Завършва медицина  през 1978 год. Специализира акушерство и гинекология и през 1988 год. придобива специалност „акушер – гинеколог”. Има и друга специалност – анестезиология и реанимация, придобита през 1983г. От 2012 г. работи като акушер – гинеколог в МБАЛ „Света София.

view profile
Д-р Десислава Въргулева

Д-р Десислава Въргулева

Акушерство и гинекология

Дипломира се като лекар в Медицински Университет-София през 2015 година с отличен успех. От 04.01.2016 година продължава обучението си като специализант по акушерство и гинекология в МБАЛ Света София.

view profile
Д-р Нели Честименова

Д-р Нели Честименова

Акушерство и гинекология

Обучение в Медицински Университет-Гьотинген, Германия.  Дипломира се в Пловдивски Медицински Университет през 2015 година. От 04.01.2016 г. продължава обучението си като специализант  по акушерство и гинекология в МБАЛ Света София.

view profile
Д-р Илиана Христова

Д-р Илиана Христова

Акушерство и гинекология

Д-р Христова е родена на 10.03.1982г. в гр. Русе. Средното си образование завършва в Английска Гимназия „Гео Милев“ в гр. Русе през 2000г. Висшето си образование завършва в МУ-София, специалност Медицина през 2007г. От 2008г. до 2012г. Специализира в УМБАЛ „ Св. Анна“, гр. София, специалност „Акушерство и гинекология“. През 2013г. придобива специалност „Акушерство и

view profile
Д-р Александър Кобаков

Д-р Александър Кобаков

Акушерство и гинекология

Завършва медицина в Медицински университет – София през 2010 г. Започва работа като лекар-ординатор в МБАЛ Пазарджик през 2010 г. и МБАЛ „С. Николов” град Панагюрище през 2011 г. Придобива  специализация по акушерство и гинекология, като част от екипа на МБАЛ „Света София” ЕООД, на 01.01.2017г. Притежава свидетелство за професионална квалификация “Дигностична и офис хистероскопия”

view profile
Д-р Светлана Лекова

Д-р Светлана Лекова

Акушерство и гинекология

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1997 год. Специализира акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София и през 2003 год. придобива специалност „акушер гинеколог”. От 2002 год. работи в МЦ „Света София”. Като акушер – гинеколог работи от създаването на МБАЛ„Света София” през 2006 год. Притежава Европейски сертификат І-во ниво „Оперативна

view profile
Д-р Цветана Джурова

Д-р Цветана Джурова

Акушерство и гинекология

Завършва медицина през 1992 год. От същата година работи като лекар ординатор в Общинска болница гр. Пирдоп – детски кабинет, след това в детско отделение. Придобива специалност „детски болести” през 1999 г. От 2000г е назначена за Началник на Детско отделение в МБАЛ – Пирдоп до 2009 г. От 2010 г.е в екипа на МБАЛ“Света

view profile