Department: Администрация

Маргарита Митова – счетоводител
Антоанета Георгиева – Експерт Управление на човешки ресурси
Ренета Иванова – Административен секретар
Емилия Берберова – Касиер, счетоводство
Десислава Денчева – Счетоводител
Гергана Пeнкова – Кръстева – Счетоводител
Нина Марчева – Главен счетоводител