Д-р Димитър Димитров – гастроентеролог

Професионалните му умения включват:

– диагностична и терапевтична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия

– ендоскопска хемостаза, ендоскопска полипектомия, ендоскопско банд лигиране, ендоскопска балонна дилатация

– ендопротезиране

Владее конвенционална абдоминална ехография, доплер-ехография, интервенционални намеси върху черен дроб и панкреас под ехографски контрол.

 

Завършва Медицински университет София през 2008г. като лауреат на Златен Хипократ. Своята специалност Гастроентерология придобива през 2013г. Притежава сертификат за диагностична и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – I и II ниво, както и сертификат за абдоминална ехография – I, II и III ниво. Участвал е с презентации на национални и международни конгреси по гастроентерология и абдоминална ехография, автор е на публикации в специализирани медицински издания. Д-р Димитров специализира Гастроентерология в УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ – София.

Работил е:

– МБАЛ Свети Иван Рилски 2003 – Дупница

– Военномедицинска Академия-София

– Уни Хоспитал- Панагюрище

От 2019г. в МБАЛ “Св София”.

Свободното владеене на  английски език също е част от лекарската му практика.