Акад. проф. д-р Тройчо Троев, д.м.н. – началник на отделение Физиотерапия и следоперативна рехабилитация

Проф. д-р Тройчо Троев, д.м.н. е академик по физиотерапия от 2013г., професор по физиотерапия, курортология, рехабилитация от 2012г. и доцент в Клиниката по физиотерапия и рехабилитация на ВМА от 1996г.. През 1989г. получава специалност по вътрешни болести, а през 1983г. специалност по физиотерапия, курортология и рехабилитация.
През годините акад. Троев е началник на Клиниката по физиотерапия и рехабилитация към ВМА, началник на отделение по апаратурна физиотерапия и рехабилитация – ВМА. Национален консултант по физикална и рехабилитационна медицина, експерт към Комисията за лечение в чужбина на МЗ, председател на Етичната комисия към Столична колегия на БЛС.
Владее немски, руски и английски. Има над 300 публикации, включително в чужбина.