Никола Стоянов

Завършва висше образование през 2017 г. в НСА – специалност кинезитерапия. Завършил курс по мануална терапия “Мълиган”. Част от екипа на  МБАЛ „Света София” от 2017 г.