Найден Найденов

През 2006 г.  завършва Медицински колеж към Тракийски университет в Ст. Загора  – специалност рехабилитация. Завършва висше образование през 2014  г. в НСА – специалност кинезитерапия. От 2006  до 2008 г. е   рехабилитатор на ПФК “Локомотив”, Ст.Загора. От 2011 до 2017 г. работи в МБАЛ “Токуда”.Част от екипа на  МБАЛ „Света София” от 2017 г.