магистър-фармацевт Йорданка Димитрова

Управител на вътреболнична аптека  – магистър-фармацевт Йорданка Димитрова
Завършва фармация в МУ-София. Част от екипа на МБАЛ “Св.София” от септември 2015 г.