Ирена Башева

Завършва рехабилитация в Медицински колеж към Медицински университет- София през 2016 г. Има завършени курсове по манулна терапия и рехабилитация при гръбначни изкривявания. Част от екипа на  МБАЛ „Света София” от 2016 г.