Д-р Христо Мазнейков

Роден на 20.06.1956 год. в гр. Скопие, Югославия, сега Македония.Висше медицинско образование – МУ гр.София-1982г.1982 г. – 1983 г. лекар-ординатор гр. Петрич.1983 г.- 1985 г. лекар- ординатор в Институт” Пирогов”, Първа травматология. 1985 г. – 1989 г. след спечелване на конкурс работи като научен сътрудник в същата клиника.1990 г.- специалист по ортопедия и травматология.1989 г. – 2005 год. след спечелване на конкурс работи като научен сътрудник в Институт по ортопедия и травматология „Бойчо Бойчев”, първоначално в база Дианабад под ръководството на проф. Шойлев, а от 2001 до края на 2005 година в Горна баня в клиниката на проф. Джеров. През 1993 година, съвместно с д-р Мазнейкова създават Медицински център”Света София”, а през 2004 -2006 година построяват и откриват МБАЛ „Света София. През декември 2009 година откриват Медицински център „Света София – Люлин.От 2006 год. до сега – управител на МБАЛ „Света София” и ръководител на Отделението по ортопедия и травматология.През 2008 г. е избран за председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.През 2008 г. е първият български ортопед, който става член на Световната организация по артроскопия и спортна травматология ISAKOS, където участва в Научната комисията към организацията.През 2009 г. е избран за почетен член на Македонското дружество по ортопедия и травматология.През 2009 г. е награден с медал от EFOST /Европейска федерация по артроскопия и спортна травматология/.Автор и съавтор на множество статии в списания, лектор и гост лектор на многобройни национални и международни конгреси.