Д-р Таня Босева

Завършва медицина в Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора през 2013 г. По време на следването си е участвала в следните кампании : „ Превенция на полово предавани инфекции и СПИН ” ; Превенция на Артериална хипертония ; Превенция на Захарен диабет ; Превенция на Бронхиална астма и ХОББ . Участвала е в европейски проект „ Екипна студентска практика за промоция на здраве ” в Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.
Притежава сертификат за хомеопатия и сертификат за екипен терапевтичен подход при метаболитен синдром .
Зачислява специализация по Акушерство и гинекология в МБАЛ „ Света София ” през юли 2014г.