Д-р Светлана Лекова

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1997 год. Специализира акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София и през 2003 год. придобива специалност „акушер гинеколог”. От 2002 год. работи в МЦ „Света София”. Като акушер – гинеколог работи от създаването на МБАЛ„Света София” през 2006 год. Притежава Европейски сертификат І-во ниво „Оперативна лапароскопия в гинекологията”. Квалифицирана в областта на „гинекологична ендокринология”, „диагнастика и поведение при застрашен плод”, „ехографска диагностика в акушерството и гинекологията”. Член е на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекорогията(БАУАГ) и ежегодно участва в обучителните курсове по акушерство и гинекология.