Д-р Росен Разбойников

Завършва медицина през 2002 г., след това придобива специалностите кардиохирургия, съдова и ендоваскуларна хирургия. Сертифициран е за извършването на радиочестотна аблация на вени.
Работи над 15 години в клиники по съдова и кардиохирургия и началник на отделение по съдова хирургия.
Получава ценен опит и умения в Papworth Hospital NHS Trust– Cambridge, UK Clinical fellow и Hospital do Meixoeiro – Vigo, Spain.
В практиката си извършва:
Диагностика, проследяване и лечение на пациенти с кардиохирургични и съдови заболявания.
Стрипинг, варицектомия на ВСМ, РФ и лазерна аблация на ВСМ, феморо-поплитеални байпаси, аорто-феморални/бифеморални байпаси, екстраанатомични байпаси, ендоваскуларно лечение на съдовата недостатъчност.
Харвестинг на артериални и венозни графтове, стернотомии, торакотомии, поставяне на плеврални и перикардни дренове, втори и първи асистент, следоперативна грижа за рани, пред и следоперативна грижа на критично болни пациенти, имплантиране на IABP, осъществяване на проксимални анстомози, кан’лиране и излизане от ЕКК и др.
Аортна и митрална пластика/замяна, CABG, лечение на аневризми и дисекации на гръдната аорта, хирургия на левокамерните аневризми, пластики на трикуспидална клапа, хирургичнио лечение на БТЕ, реоперации, участник в имплантиране на LVAD /RVAD/BiVAD и др.
Допълнителни курсове и квалификации:
European school for cardiothoracic surgery Bergamo, Italy – part A and B;
Course for roentgen and image diagnostics part 1;
Heart Mate II LVAS – certificate for training, Negative pressure wound therapy – certificate for training.
Ползва английски, немски и руски езици.