Д-р Поли Горанова-лекар-специализант

Завършва медицина в Медицински университет/София/ с отличен успех.
По време на следването си участва в редица научни конгреси за студенти и млади лекари.
От декември 2018г. продължава обучението си като лекар – специализант по Акушерство и гинекология в МБАЛ “Света София“ .
Д-р Горанова е:
Член на Български лекарски съюз.