Д-р Пламен Драмов

Завършва висше образование през 1991 год. в МА гр. София. От 1991 г. до 1995 г. е ординатор във вътрешно отделение в МБАЛ Перник. От 1995 г. до 1998 г. ординатор ортопед-травматолог в същата болница. От 1998 г. до 2008 г. e лекар ординатор в детска клиника на Специализира болница за активно лечение по ортопедия „Проф.Бойчо Бойчев”. Придобива специалност „Ортопедия и травматология” в МА гр. София през 2002 год. Професионална квалификация по „Ехографска диагностика на тазобедрена става по Граф”, „Ендопротезиране на стави” и „Артроскопия”. Постъпва на работа като лекар ортопед-травматолог в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ «Света София» през 2008 г.