Д-р Оливие Талеб

Завършва медицина в МУ-Пловдив през 2013 г. Започва специализация в МБАЛ „Света София” на 01.07.2014 г.