Д-р Михаил Вулджев

Завършва медицина в Медицински университет – София, Медицински факултет през 2010 година. Работи от 28.10.2010 год. като преподавател – специалност рехабилитатор в Мецински колеж „И. Филаретова”, като провежда лекции, упражнения и практика на студенти по Мануално Мускулно Тестуване (ММТ). Секретар е на списание „Здраве и Наука”. Специализант по Физикална и Рехабилитационна медицина в Медицински университет – София. Назначен като лекар ординатор в Клиника по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София” от 03.01.2012 година. С придобита специалност “ортопедия и травматология” през 2017г.