Д-р Мирослав Костадинов

Д-р Мирослав Костадинов е роден в гр. Тетово, Република Македония. През 2012 г. завършва общообразователна гимназия в Босилеград, Сърбия. Висшето си образование завършва през януари 2019 г. в Медицински Университет София, а от февруари 2019 г. е специализант в клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София“.