Д-р Мария Деновска

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1974 год. Специализира акушерство и гинекология и през 1981 г. придобива специалност. Като акушер – гинеколог работи в МБАЛ„Света София”  от 2007 год.  Владее английски, немски и руски език.